Scheepvaart betrokken bij ontwikkeling Blauwe Golf Twente

De partijen achter Blauwe Golf Twentekanalen willen de scheepvaart op het kanaal nauw betrekken bij de ontwikkeling van dit informatieplatform, dat moet zorgen voor een betere doorstroming en beladingsgraad op de Twentekanalen.

Blauwe Golf Twentekanalen is een initiatief van de provincie OverijsselRijkswaterstaat en Havenbedrijf Twente. Idee is dat het platform informatie genereert en combineert voor verkeersmanagement. Dat zou bijvoorbeeld onderweg al inzicht moeten geven in de beschikbaarheid van havenfaciliteiten.

De bouw van het systeem is gegund aan een consortium bestaande uit Panteia4shipping en SWIS. De beoogde oplevering is oktober 2019.

Om de gebruikerswensen goed in kaart te brengen, organiseert het consortium een aantal sessies met binnenvaartschippers, opdrachtgevers van de binnenvaart, havenmeesters, sluismeesters en beleidsambtenaren. Verladers en schippers die willen meewerken kunnen zich aanmelden bij de projectleider Jan Snoeij van 4shipping via jan@4shipping.com.

Het informatieplatform biedt straks een groot aantal functies, zoals een multimodale routeplanner, een marktplaats voor binnenvaartladingen en binnenvaartschepen, informatie over de verkeersomstandigheden en trajecttijden en een monitoring-functie voor het scheepvaartverkeer. (PN)