WienCont eerste Oostenrijkse terminal bij InlandLinks

WienCont, de trimodale container terminal in Wenen, is als eerste Oostenrijkse terminal aangesloten bij het InlandLinks netwerk. Dit maakt Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, dinsdag 27 juni bekend tijdens de traditionele lunch van de Rotterdamse havengemeenschap voor zijn in Hamburg gevestigde rederijklanten.

WienCont eerste Oostenrijkse terminal bij InlandLinks

Het inlandLinks netwerk omvat nu bijna 70 terminals in Nederland, België, Duitsland, Polen, Italië, Oostenrijk en Hongarije. WienCont behandelt op zijn 7-sporige railterminal jaarlijks ongeveer 200.000 wagons van en naar Duitse steden, Rotterdam en Centraal-Europa. Via het Rijn-Main-Donaukanaal zijn er binnenvaartverbindingen met de ARA-havens aan de Noordzee en havens aan de Zwarte Zee. Op de terminal worden circa 200.000 vrachtwagens per jaar geladen en gelost.

Lege containers

In zijn toespraak in Hamburg constateert Castelein onder andere dat de rederijen, maar ook de drie grote terminals ECT, APMT en RWG, hun commerciële inspanningen in het achterland duidelijk opvoeren. In enkele gevallen resulteerde dit al in een toename van het marktaandeel van rederijen ten opzichte van verladers/expediteurs van 25% tot 40%.

Efficiënt en uitgekiend management van lege containers speelt hierin een vitale rol. De ‘empty container tool’ van InlandLinks is een waardevol instrument voor de rederijmarketing in het achterland. De meeste van de top-20 rederijen gebruiken het dan ook. Vooral in regio’s met een grote vraag naar lege containers, zoals Oostenrijk en Zuid-Duitsland, valt te verwachten dat het gebruik van de tool vruchten afwerpt.

InlandLinks is het online platform voor containerterminals in het achterland met intermodale (rail en/of binnenvaart) dienstverlening van/naar Rotterdam. De terminals worden gepresenteerd op basis van geobjectiveerde en vergelijkbare criteria. Dit stelt alle deelnemers in de logistieke keten in staat beter algemene opties en specifieke voordelen te identificeren. Het ook bij aan vergroting van het intermodaal vervoer per binnenvaart en trein van de zich in de komende 25 jaar verdrievoudigende containerstroom. InlandLinks is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en is twee jaar geleden gestart in samenwerking met de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO).

Verdrievoudiging

Rotterdam verwacht de komende 25 jaar een verdrievoudiging van de containerstromen. Vanwege de groei van de wereldhandel, de gunstige geografische ligging en de toename van zeer grote containerschepen met een capaciteit van rond de 20.000 eenheden elk. Van de totale overslag van circa 30 miljoen TEU in 2035, wordt naar verwachting 12 miljoen TEU aan- en afgevoerd met kleinere schepen van – en naar Europese havens. Ongeveer 18 miljoen TEU komt en gaat via intermodaal transport van en naar het achterland. Voor deze stroom moet InlandLinks betere en meer duurzame verbindingen zichtbaar maken.

WienCont eerste Oostenrijkse terminal bij InlandLinks | Schuttevaer.nl

WienCont eerste Oostenrijkse terminal bij InlandLinks

WienCont, de trimodale container terminal in Wenen, is als eerste Oostenrijkse terminal aangesloten bij het InlandLinks netwerk. Dit maakt Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, dinsdag 27 juni bekend tijdens de traditionele lunch van de Rotterdamse havengemeenschap voor zijn in Hamburg gevestigde rederijklanten.

WienCont eerste Oostenrijkse terminal bij InlandLinks

Het inlandLinks netwerk omvat nu bijna 70 terminals in Nederland, België, Duitsland, Polen, Italië, Oostenrijk en Hongarije. WienCont behandelt op zijn 7-sporige railterminal jaarlijks ongeveer 200.000 wagons van en naar Duitse steden, Rotterdam en Centraal-Europa. Via het Rijn-Main-Donaukanaal zijn er binnenvaartverbindingen met de ARA-havens aan de Noordzee en havens aan de Zwarte Zee. Op de terminal worden circa 200.000 vrachtwagens per jaar geladen en gelost.

Lege containers

In zijn toespraak in Hamburg constateert Castelein onder andere dat de rederijen, maar ook de drie grote terminals ECT, APMT en RWG, hun commerciële inspanningen in het achterland duidelijk opvoeren. In enkele gevallen resulteerde dit al in een toename van het marktaandeel van rederijen ten opzichte van verladers/expediteurs van 25% tot 40%.

Efficiënt en uitgekiend management van lege containers speelt hierin een vitale rol. De ‘empty container tool’ van InlandLinks is een waardevol instrument voor de rederijmarketing in het achterland. De meeste van de top-20 rederijen gebruiken het dan ook. Vooral in regio’s met een grote vraag naar lege containers, zoals Oostenrijk en Zuid-Duitsland, valt te verwachten dat het gebruik van de tool vruchten afwerpt.

InlandLinks is het online platform voor containerterminals in het achterland met intermodale (rail en/of binnenvaart) dienstverlening van/naar Rotterdam. De terminals worden gepresenteerd op basis van geobjectiveerde en vergelijkbare criteria. Dit stelt alle deelnemers in de logistieke keten in staat beter algemene opties en specifieke voordelen te identificeren. Het ook bij aan vergroting van het intermodaal vervoer per binnenvaart en trein van de zich in de komende 25 jaar verdrievoudigende containerstroom. InlandLinks is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en is twee jaar geleden gestart in samenwerking met de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO).

Verdrievoudiging

Rotterdam verwacht de komende 25 jaar een verdrievoudiging van de containerstromen. Vanwege de groei van de wereldhandel, de gunstige geografische ligging en de toename van zeer grote containerschepen met een capaciteit van rond de 20.000 eenheden elk. Van de totale overslag van circa 30 miljoen TEU in 2035, wordt naar verwachting 12 miljoen TEU aan- en afgevoerd met kleinere schepen van – en naar Europese havens. Ongeveer 18 miljoen TEU komt en gaat via intermodaal transport van en naar het achterland. Voor deze stroom moet InlandLinks betere en meer duurzame verbindingen zichtbaar maken.