Vertreklocatie vertrekt

Terminal veerboot Ameland moet verhuizen van Holwerd naar Ferwert

Verplaatsing van de terminal van de veerboot naar Ameland van Holwerd naar Ferwert is de beste manier om Ameland bereikbaar te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Demissionair minister Harbers neemt eind dit jaar een besluit over het vervolg.

Sier vertrekt hier nog vanuit Holwerd richting het Waddeneiland. Foto ANP

De veerboot naar Ameland is al langer het probleemkind van de Waddenzee. In 2022 liet Harbers weten dat in 40% van de gevallen de veerboten van Wagenborg Passagiersdiensten meer dan 10 minuten te laat waren. Er moet veel worden gebaggerd, want de vaargeul slibt dicht.

Allerlei oplossingen zijn al toegepast om de betrouwbaarheid op korte termijn te verhogen, zoals de inzet van een extra baggerschip, verlegging van de vaargeul en aanpassing van de dienstregeling. Maar op de achtergrond werd onderzoek gedaan naar een lange termijn-oplossing. Die gaat vanaf 2030 in. Vanaf dan, omdat het dan samen gaat met een nieuwe vervoersconcessie. De huidige loopt tot 2029.

In het onderzoek naar een lange termijn oplossing zijn twee oplossingsrichtingen onderzocht. Het optimaliseren van de bestaande verbinding tussen Holwerd en Nes, of het verplaatsten van de veerhaven aan de vaste wal van Holwerd naar Ferwert. In het onderzoek komt die tweede optie als beste naar voren. ‘De alternatieven met de aanleg van een nieuwe veerdam in Ferwert (oplossingsrichting twee) zijn qua doelbereik, namelijk het garanderen van een duurzame, betrouwbare verbinding die de bereikbaarheid van Ameland garandeert, het grootst.’

Dantziggat

Ook zien de onderzoekers dat er minder gebaggerd hoeft te worden bij deze oplossing. ‘De positieve effecten bij verplaatsing van de veerdam naar Ferwert komen hoofdzakelijk doordat er gebruik gemaakt wordt van het Dantziggat. Het Dantziggat is een van nature bredere en diepere geul dan de huidige vaargeul. De grotere omvang van de vaargeul heeft naar verwachting een positief effect op de betrouwbaarheid en de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn.’

Kanttekening, volgens de onderzoekers, en aandachtspunt, volgens de minister, is wel de vergunbaarheid van het realiseren van een nieuwe veerdam. ‘Deze is risicovol en complex gezien de naar verwachting significante negatieve ecologische effecten op het Natura 2000 gebied Waddenzee’, schrijft Harbers aan de Kamer.

Rijkswaterstaat en de regio hebben ook voorkeur voor deze oplossing. De Natuurorganisaties hebben de minister laten weten te willen inzetten op behoud van de huidige locatie. Harbers gaat medio december in overleg met de partijen. Eind december wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het vervolg.

Terminal veerboot Ameland moet verhuizen van Holwerd naar Ferwert | Schuttevaer.nl
Vertreklocatie vertrekt

Terminal veerboot Ameland moet verhuizen van Holwerd naar Ferwert

Verplaatsing van de terminal van de veerboot naar Ameland van Holwerd naar Ferwert is de beste manier om Ameland bereikbaar te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Demissionair minister Harbers neemt eind dit jaar een besluit over het vervolg.

Sier vertrekt hier nog vanuit Holwerd richting het Waddeneiland. Foto ANP

De veerboot naar Ameland is al langer het probleemkind van de Waddenzee. In 2022 liet Harbers weten dat in 40% van de gevallen de veerboten van Wagenborg Passagiersdiensten meer dan 10 minuten te laat waren. Er moet veel worden gebaggerd, want de vaargeul slibt dicht.

Allerlei oplossingen zijn al toegepast om de betrouwbaarheid op korte termijn te verhogen, zoals de inzet van een extra baggerschip, verlegging van de vaargeul en aanpassing van de dienstregeling. Maar op de achtergrond werd onderzoek gedaan naar een lange termijn-oplossing. Die gaat vanaf 2030 in. Vanaf dan, omdat het dan samen gaat met een nieuwe vervoersconcessie. De huidige loopt tot 2029.

In het onderzoek naar een lange termijn oplossing zijn twee oplossingsrichtingen onderzocht. Het optimaliseren van de bestaande verbinding tussen Holwerd en Nes, of het verplaatsten van de veerhaven aan de vaste wal van Holwerd naar Ferwert. In het onderzoek komt die tweede optie als beste naar voren. ‘De alternatieven met de aanleg van een nieuwe veerdam in Ferwert (oplossingsrichting twee) zijn qua doelbereik, namelijk het garanderen van een duurzame, betrouwbare verbinding die de bereikbaarheid van Ameland garandeert, het grootst.’

Dantziggat

Ook zien de onderzoekers dat er minder gebaggerd hoeft te worden bij deze oplossing. ‘De positieve effecten bij verplaatsing van de veerdam naar Ferwert komen hoofdzakelijk doordat er gebruik gemaakt wordt van het Dantziggat. Het Dantziggat is een van nature bredere en diepere geul dan de huidige vaargeul. De grotere omvang van de vaargeul heeft naar verwachting een positief effect op de betrouwbaarheid en de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn.’

Kanttekening, volgens de onderzoekers, en aandachtspunt, volgens de minister, is wel de vergunbaarheid van het realiseren van een nieuwe veerdam. ‘Deze is risicovol en complex gezien de naar verwachting significante negatieve ecologische effecten op het Natura 2000 gebied Waddenzee’, schrijft Harbers aan de Kamer.

Rijkswaterstaat en de regio hebben ook voorkeur voor deze oplossing. De Natuurorganisaties hebben de minister laten weten te willen inzetten op behoud van de huidige locatie. Harbers gaat medio december in overleg met de partijen. Eind december wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het vervolg.