Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Huisvuilenquête loopt nog tot 25 maart

ROTTERDAM

Onderzoeksbureau Rebel Group vraagt de binnenvaart mee te werken aan de enquête huisvuil. Invullen kost 10 minuten, deelname aan het onderzoek is anoniem en de ingevulde antwoorden zullen alleen voor dit onderzoek gebruikt worden. De enquête kan tot 25 maart worden ingevuld.

Rebel evalueert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het abonnementensysteem voor de afgifte van niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA) en restafval (bedrijfsafval, huishoudelijk afval, glas, papier).

Een van de hoofdvragen in het onderzoek is of de binnenvaart haar scheepsafval deel C (niet-oliehoudend KGA en restafval) op dit moment voldoende en tegen een redelijk tarief kwijt kan. Door de internetvragenlijst in te vullen, weten schippers dat hun ervaring en mening wordt meegenomen in het onderzoek.

Naast de enquête voert Rebel interviews met onder andere schippersorganisaties (inclusief ASV en VIBIA) om de ervaringen van de binnenvaart te verzamelen. Zowel abonnementhouders als niet-abonnementhouders wordt gevraagd naar hun ervaringen en ook andere betrokkenen, zoals Rijkswaterstaat en de uitvoerende instantie SAB worden gehoord.

Een klankbordgroep, die bestaat uit Jan Vogelaar van het CBRB, Leny van Toorenburg van Koninklijke BLN-Schuttevaer en René Overveld van rederij Interstream Barging, begeleidt het onderzoeksbureau. (MdV)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook