Betalen voor marifoongebruik vanaf 2016

Marifoongebruikers en radiozendamateurs betalen vanaf 1 januari 2016 een vergoeding van 31 euro per jaar voor hun registratie, ongeacht het aantal apparaten. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting.

Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald. Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik). Dat verandert vanaf 2016: Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders, ongeveer 80.000 particulieren en bedrijven.

Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte.

Registratiegegevens

Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken.

Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het bedrag van 31 euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op de website van het Agentschap Telecom. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Betalen voor marifoongebruik vanaf 2016 | Schuttevaer.nl

Betalen voor marifoongebruik vanaf 2016

Marifoongebruikers en radiozendamateurs betalen vanaf 1 januari 2016 een vergoeding van 31 euro per jaar voor hun registratie, ongeacht het aantal apparaten. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting.

Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald. Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik). Dat verandert vanaf 2016: Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders, ongeveer 80.000 particulieren en bedrijven.

Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte.

Registratiegegevens

Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken.

Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het bedrag van 31 euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op de website van het Agentschap Telecom. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.