Ongelukken

RWS onderzoekt effect verplicht vaarbewijs pleziervaart

Verplicht vaarbewijs voor recreanten, registratie voor pleziervaartuigen en verdergaande scheiding van beroeps- en pleziervaart. Dit zijn drie maatregelen die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart naar beneden te krijgen.

Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer.
Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer. Foto Varen doe je samen

Het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart  in Nederland is in 2022 toegenomen, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Rijkswaterstaat. Waar er in 2021 nog 75 ongelukken werden gemeld, waren dat 80 ongelukken in 2022. Deze toename kan niet specifiek worden toegeschreven aan één oorzaak of type ongeval. Er zijn niet alleen meer ongevallen geregistreerd, maar ook het aantal ernstige incidenten en het aantal dodelijke slachtoffers zijn gestegen.

9 dodelijke slachtoffers

Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer. Daarnaast waren er nog zes andere ongevallen waarbij recreatievaart betrokken was, met in totaal acht doden. Deze slachtoffers vielen bij verschillende ongevallen met verschillende oorzaken, waaronder snelvarende vaartuigen waarbij drie slachtoffers betrokken waren, en kantelincidenten waarbij in totaal vier dodelijke slachtoffers vielen.

Het ministerie gaat daarom nader onderzoek doen naar de aard van de risico’s die kunnen ontstaan door de veranderende recreatievloot. Dit onderzoek staat gepland voor de herziening van de risicoanalyse nautische veiligheid binnenwateren in 2024.

Verplicht vaarbewijs

Om gevaarlijke situaties met de recreatievaart op de Rijksvaarwegen aan te pakken, worden maatregelen genomen om waar mogelijk de beroepsvaart en recreatievaart te scheiden. Tijdens het recreatieseizoen worden op verschillende locaties extra ‘recreatiebetonning’ geplaatst. Ook worden aparte sluiskolken en neven vaarroutes voor recreatievaart gestimuleerd.

Ook gaat RWS onderzoek doen naar de invoering van een verplicht vaarbewijs voor recreatievaart. Dit bevordert volgens RWS de kennis van vaarweg regels bij recreanten en vermindert het gevaar voor henzelf en anderen.

Daarnaast kan het registreren van pleziervaartuigen helpen bij de handhaving van verkeersregels. Momenteel wordt onderzocht hoe een registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en voor welke soorten pleziervaartuigen dit gaat gelden. Naar verwachting wordt dit onderzoek medio dit jaar afgerond, waarna wordt bepaald of verder onderzoek nodig is.

Lees ook:

‘Zorgelijke’ stijging ernstige ongevallen binnenvaart

Gebrek aan communicatie pleziervaart grootste ergernis

Deel dit artikel

Reacties (11)

 • Tja, men wil vaak meer dan haalbaar is. 100 % veiligheid is een utopie en onmogelijk, er zullen altijd ongevallen en pech gevallen blijven, ook met dodelijke afloop. Moeten er dan maar meer dan 100.000 pleziervaarders maar een Klein Vaar Bewijs 1 of 2 gaan halen, om slechts 8 doden te voorkomen? Het aantal varenden was enorm toegenomen sinds Corona, terwijl het aantal ongevallen was gestegen van 75 naar 80 stuks, dus dat is relatief heel weinig.
  Daarnaast discrimineert het Vaar Bewijs gehandicapten, en dan vooral de (onnodig strenge) Medische verklaring en keuring. Een rolstoelgebruiker had een compleet aangepaste speedboot met tillift en was 100 % selfsupporting in meerdere havens. Toch kreeg hij om zogenaamde medische redenen geen VaarBewijs. Hij wilde graag snelvaren over het IJsselmeer. Als het idee van RWS doorgaat met een Klein Vaar Bewijs 1 voor alle plezierschepen, dan zou ie zelfs helemaal niet meer mogen gaan varen straks. O.a. ik vind dat niet acceptabel.
  Het is nog veel gekker. Zelfs een volledig doof persoon mag met Groot Rijbewijs BCDE en ADN gevaarlijke stoffen op een tankvrachtwagen met 30.000 Liter benzine door de gehele EU rijden, maar nog niet eens met een surfplank op een afgesloten plas varen volgens BPR en RPR, want je moet alle signalen kunnen horen en zien, zie BPR art. 1.09 lid 4.
  Waarom hebben grote schepen altijd een verplicht geel fluitlicht? Juist ja, omdat niemand het altijd goed waarneemt. Een groter contrast is haast niet denkbaar. Wie (als gehandicapte) veilig (vracht-)auto kan rijden, kan in principe ook veilig genoeg varen, want die snapt de interactie van verkeersdeelnemers onderling.
  Als ik dan in 2005 vraag om een bekeuring van een niet gehoorde toeter voor een proefproces, weigert men dat, meten met twee maten dus. Ook is wetenschappelijk bewezen dat doven (in het wegverkeer) aanzienlijk minder schades veroorzaken dan wel normaal horenden, ze worden niet afgeleid door radio of kletstantes achterin. Dus er is totaal geen grond om doven het varen straks volledig af te pakken! Nautisch inzicht (feeling en timing) is veel belangrijker dan goed kunnen horen. Heeft RWS nog nooit gezien dat mensen op grote vrachtschepen die geen Nederlands, Engels, Duits of Frans kennen, hun boodschappen in krakkemikkig Duits van een papiertje in de stuurhut oplezen door de VHF Marifoon?, is dat dan wel veilig? Want ze horen immers goed toch? Schijnveiligheid dus!
  Wie de regels goed kent en consequent toepast, strak stuurboordswal vaart, minstens elke 5 minuten achterom kijkt (zet desnoods een wekker) en de dode hoek van grote schepen vermijdt, wordt niet onnodig via de VHF marifoon opgeroepen of ie even aan de kant wil gaan voor dat grote schip. M.a.w. veel onnodige communicatie kun je voorkomen. WEES DUIDELIJK in je vaarplannen. Zelfs met geldige VaarBewijzen vaart men onnodig in de dode hoek, zoals dat huurjacht met Duitsers heel recent deed op De Noord. Ook slechte reisvoorbereiding, slecht materiaal, slecht weer of fouten van anderen helpt een eigen VaarBewijs niet tegen. M.a.w. de overheid wil weer eens een schijnoplossing voor een nauwelijks oplosbaar probleem. Met een kanon op een mug schieten lijkt dat, die heel veel burgers veel geld gaat kosten. Met slechts 8 doden is varen veel veiliger dan autorijden met 700 doden, dus is de noodzaak veel minder sterk om die Vaar Bewijs plicht er door te drukken.
  Daarnaast bestaat er juridisch geen beroepsvaart en pleziervaart, maar alleen groot schip en klein schip, en dient men daar ook naar te handelen. We zijn allen vaarweggebruikers, en er mag geen onderscheid gemaakt worden naar de functie van een schip. Regelmatig worden grote pleziervaartuigen toch naar de afmeerplek voor Sport (= kleine schip) gestuurd, of zelfs voorrang geweigerd door verkeersposten, die het niet leuk vinden als je ze daar op attendeert, maar de wet geldt voor iedereen. En als zij-effect wil men kentekens invoeren om daar later belasting mee te kunnen gaan heffen, onder het mom van veiligheid.
  Ik hoop derhalve dat men tot een eerlijk besluit gaat komen die met alle hier genoemde facetten rekening houdt, en de nodige aanpassingen doorvoert, d.w.z. geen gehandicapten gaat discrimineren.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Ik las pas dat de gemeente Utrecht de jachten op fossiele brandstof in 2024 wil gaan weren uit de stad waardoor de veilige vaarroute van kleine schepen van Noord naar Zuid gaat verdwijnen en straks allemaal het Amsterdam Rijn kanaal op moeten om bij Maarsen pas de Vecht op te kunnen.
  Dit gaat dan zeker problemen opleveren tussen de grote beroepsschepen en de onervaren pleziervaart.
  Ik zelf vaar al 30 jaar met zowel de beroeps als plezier schepen en verbaas me vaak over situaties die ontstaan zowel tijdens bijzondere manoeuvres en passages van kunstwerken. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van minimaal een klein vaarbewijs voor iedereen, ik weet dat dan de verhuurbedrijven het hier niet mee eens zijn.

  Geplaatst door: Mark Minderman op
 • Het eerste wat men moet doen naar mijn idee, is die stomme house boten afschaffen, werkelijk levensgevaarlijk, je kan niet achter je kijken.
  Een Vaarbewijs moet zeker niet als overbodige luxe worden gezien, maar niet zoals in Duitsland , waar men praktijkles geeft op een druk kanaal
  daar een reddingboei in het water gooit voor een aankomend Vrachtschip en de opvarende van de lesboot de boei in de dode hoek van het Vrachtschip uit het water haalt.
  Dus net als bij bij het autoverkeer een gediplomeerde lesgever die aangesloten is bij een Bond die zowel praktijk als theorie kan geven, en natuurlijk schutten, op een stromende rivier vaart, leren knopen en eventueel als men het leuk vindt leren splitsen.
  ook wij als Beroepsvaart kunnen nog wat leren, rustig een sluis uit varen waar jachtjes in liggen en schroef uit tijdens schutten, niet voor de RWS maar voor de Jachten.
  Van mij mogen ook meer Jachtjes Marifoons hebben, dan kan je ze op ze minst bereiken, misschien de cursus niet zo moeilijk maken, en onder een bepaalde
  lengte van jachten geen geld vragen, tenslotte varen deze mensen voor hun plezier.
  De Jachten wat zichtbaarder maken, met een voormast met een lengte van meer als 5 mtr.. boven het wateroppervlak.
  Steek je hakken niet in het zand, maar ga in overleg, niet als 1 persoon maar als meerdere jachthavens of verenigingen, het is ons aller veiligheid.
  Prettige vakantie.

  Geplaatst door: j.hagens op
 • Nou die varende caravans met bb motor moeten ze direct van het water halen. Gisteren in sluis Ter Horne( pm kanaal) kwamen ze er niet doorheen. Golfslag en windkracht vijf Bft. was al te veel gevraagd, levensgevaarlijk.
  Ik vaar al 42 jaar zowel groot als klein en ben voor praktisch onderricht. 75% heeft weinig benul, kijken nooit achterom, sluis invaren?
  Te hard varen, bruggen doorvaren door rood, met tegenvaart, blauw bord? Zo kan ik wel doorgaan. Men vaart te weinig om zowel regels als praktijk goed in te schatten, beginnen met vaarbewijs is een eerste stap.

  Geplaatst door: Toon Sevens op
 • Laat RWS haar energie aanwenden om het onzalige plan van de gemeente Utrecht van tafel te krijgen om alleen elektro aangedreven vaartuigen door de stad te laten varen en zo de recreatie vaart met conventionele motoren ( 95%? )het Amsterdam-Rijnkanaal op te jagen (snelweg) in plaats via de Vecht ( fietspad )

  Geplaatst door: 2biggen1945 op
 • Christian de Vries: Maar in behoorlijk wat watersportgebieden komen recreanten beroepsvaart tegen. Bovendien hoef je geen beroepsschipper te zijn om te constateren dat er ongelofelijk veel fratsen door recreanten uitgehaald worden. Rechtuit varen met een kruiser van 13 of 14 meter is geen probleem. Maar komt het op aanmeren en manoeuvreren aan in de buurt van bruggen en/of sluizen dan sta je versteld van de gebrekkige vaarvaardigheid van de ‘stuurlui’. Zeker wanneer er een briesje staat. En dan laat ik het beleggen van de landvasten aan een bolder nog even links liggen. Ik kom altijd de meest gekke knopen tegen. Een vaarbewijs, maar dan vooral lessen die gericht zijn op de praktijk, zou wenselijk zijn. Ik heb kennissen die een vaarbewijs hebben, maar zelf openlijk toegeven dat hun vaarvaardigheid beneden peil is. Bovendien betekent een vaarbewijs dus niet dat je kunt varen.

  Geplaatst door: Willem den Heijer op
 • Zelf pleit ik al jaren voor een verruiming van de vaarbewijsplicht voor alle jachten m.u.v. openjachten (zonder kajuit) < 7 mtr. Je moet de kweekvijver voor jonge watersporters behouden. Verplichting voor snelle motorboten blijft uiteraard ongewijzigd. Verder werd weer een praktijk test gesuggereerd. Mijn vraag is dan op welk typen schip, op een Super van Craft van 15 mtr. of een waterscooter, anders gezegd met een Rolls Roys of een waterscooter.

  Geplaatst door: D.B. Sluijter op
 • Het is frappant dat ongeveer in elk Europees land een vaarbewijs verplicht kent indien je meer dan 5 pk in je boot hebt staan. De uitzonderingen zijn Nederland en Belgie, waarbij Nederland eruitspringt met zijn gigantische aantal recreatievaartuigen. Zeer waarschijnlijk het hoogste aantal in Europa. Maar men ziet geen kans om een vaarbewijsplicht in te voeren. Naar mijn mening wordt het de hoogste tijd dat die plicht erkomt en ook voor huurboten. Je maakt de gekste dingen mee in de zomermaanden en voor mij een reden om niet veel te varen in juli en de eerste helft van augustus. Vandaag de Maas opgevaren vanaf Venlo terug naar de thuishaven en als de sluisoperator moet vragen of een boot op of afvarend is en er dan een lang gerekt stilzwijgen volgt, waarna schoorvoetend het antwoord komt dat men in de richting van Roermond vaart, zegt dat naar mijn mening voldoende over de parate kennis van zo’n booteigenaar. Ook de communicatie per marifoon is een bron van zorg. Je hoort de meest vreemde stamelgesprekken en ook vragen als of de bakboordsluis de linkse of de rechtse sluis is. Dus voor mij geen twijfel zo snel mogelijk invoeren en als onderdeel van het examen ook een praktijkproef.

  Geplaatst door: wim52 op
 • Laat de instanties eerst maar eens hun achterstanden wegwerken met alles wat zij beheren,i.p.v.nieuwe wetjes maken, dat is o zo makkelijk om je geld te verdienen en verder lekker niks te doen. De meeste pleziervaarders varen in gebieden waar de beroepsvaart helemaal niet komt of niet kan komen. Laat de mensen die de wetten maken er eerst maar eens voor zorgen dat zij zelf verstand krijgen van hetgeen zij willen regelen.Wat er nu gebeurt is pure onkunde of gewoon luiheid, maar ja daar zijn wij inmiddels wel aan gewend jammergenoeg

  Geplaatst door: Christian de Vries op
 • Als ik lees: “Daarnaast kan het registreren van pleziervaartuigen helpen bij de handhaving van verkeersregels. Momenteel wordt onderzocht hoe een registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en voor welke soorten pleziervaartuigen dit gaat gelden.” denk ik onwillekeurig aan de 14 mislukte pogingen een vaarbelasting in te voeren. Zie Wikipedia bij Scheepvaartrechten.

  Geplaatst door: Stunteltje op
 • Laat de RWS eerst maar hun eigen zaken op orde brengen, goed en voldoende personeel bij de RWS is veel meer van belang dan het invoeren van verplichten van vaarbewijzen in de pleziervaart! Succes!

  Geplaatst door: B. Pasma op

Reageer

RWS onderzoekt effect verplicht vaarbewijs pleziervaart | Schuttevaer.nl
Ongelukken

RWS onderzoekt effect verplicht vaarbewijs pleziervaart

Verplicht vaarbewijs voor recreanten, registratie voor pleziervaartuigen en verdergaande scheiding van beroeps- en pleziervaart. Dit zijn drie maatregelen die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart naar beneden te krijgen.

Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer.
Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer. Foto Varen doe je samen

Het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart  in Nederland is in 2022 toegenomen, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Rijkswaterstaat. Waar er in 2021 nog 75 ongelukken werden gemeld, waren dat 80 ongelukken in 2022. Deze toename kan niet specifiek worden toegeschreven aan één oorzaak of type ongeval. Er zijn niet alleen meer ongevallen geregistreerd, maar ook het aantal ernstige incidenten en het aantal dodelijke slachtoffers zijn gestegen.

9 dodelijke slachtoffers

Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer. Daarnaast waren er nog zes andere ongevallen waarbij recreatievaart betrokken was, met in totaal acht doden. Deze slachtoffers vielen bij verschillende ongevallen met verschillende oorzaken, waaronder snelvarende vaartuigen waarbij drie slachtoffers betrokken waren, en kantelincidenten waarbij in totaal vier dodelijke slachtoffers vielen.

Het ministerie gaat daarom nader onderzoek doen naar de aard van de risico’s die kunnen ontstaan door de veranderende recreatievloot. Dit onderzoek staat gepland voor de herziening van de risicoanalyse nautische veiligheid binnenwateren in 2024.

Verplicht vaarbewijs

Om gevaarlijke situaties met de recreatievaart op de Rijksvaarwegen aan te pakken, worden maatregelen genomen om waar mogelijk de beroepsvaart en recreatievaart te scheiden. Tijdens het recreatieseizoen worden op verschillende locaties extra ‘recreatiebetonning’ geplaatst. Ook worden aparte sluiskolken en neven vaarroutes voor recreatievaart gestimuleerd.

Ook gaat RWS onderzoek doen naar de invoering van een verplicht vaarbewijs voor recreatievaart. Dit bevordert volgens RWS de kennis van vaarweg regels bij recreanten en vermindert het gevaar voor henzelf en anderen.

Daarnaast kan het registreren van pleziervaartuigen helpen bij de handhaving van verkeersregels. Momenteel wordt onderzocht hoe een registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en voor welke soorten pleziervaartuigen dit gaat gelden. Naar verwachting wordt dit onderzoek medio dit jaar afgerond, waarna wordt bepaald of verder onderzoek nodig is.

Lees ook:

‘Zorgelijke’ stijging ernstige ongevallen binnenvaart

Gebrek aan communicatie pleziervaart grootste ergernis

Deel dit artikel

Reacties (11)

 • Tja, men wil vaak meer dan haalbaar is. 100 % veiligheid is een utopie en onmogelijk, er zullen altijd ongevallen en pech gevallen blijven, ook met dodelijke afloop. Moeten er dan maar meer dan 100.000 pleziervaarders maar een Klein Vaar Bewijs 1 of 2 gaan halen, om slechts 8 doden te voorkomen? Het aantal varenden was enorm toegenomen sinds Corona, terwijl het aantal ongevallen was gestegen van 75 naar 80 stuks, dus dat is relatief heel weinig.
  Daarnaast discrimineert het Vaar Bewijs gehandicapten, en dan vooral de (onnodig strenge) Medische verklaring en keuring. Een rolstoelgebruiker had een compleet aangepaste speedboot met tillift en was 100 % selfsupporting in meerdere havens. Toch kreeg hij om zogenaamde medische redenen geen VaarBewijs. Hij wilde graag snelvaren over het IJsselmeer. Als het idee van RWS doorgaat met een Klein Vaar Bewijs 1 voor alle plezierschepen, dan zou ie zelfs helemaal niet meer mogen gaan varen straks. O.a. ik vind dat niet acceptabel.
  Het is nog veel gekker. Zelfs een volledig doof persoon mag met Groot Rijbewijs BCDE en ADN gevaarlijke stoffen op een tankvrachtwagen met 30.000 Liter benzine door de gehele EU rijden, maar nog niet eens met een surfplank op een afgesloten plas varen volgens BPR en RPR, want je moet alle signalen kunnen horen en zien, zie BPR art. 1.09 lid 4.
  Waarom hebben grote schepen altijd een verplicht geel fluitlicht? Juist ja, omdat niemand het altijd goed waarneemt. Een groter contrast is haast niet denkbaar. Wie (als gehandicapte) veilig (vracht-)auto kan rijden, kan in principe ook veilig genoeg varen, want die snapt de interactie van verkeersdeelnemers onderling.
  Als ik dan in 2005 vraag om een bekeuring van een niet gehoorde toeter voor een proefproces, weigert men dat, meten met twee maten dus. Ook is wetenschappelijk bewezen dat doven (in het wegverkeer) aanzienlijk minder schades veroorzaken dan wel normaal horenden, ze worden niet afgeleid door radio of kletstantes achterin. Dus er is totaal geen grond om doven het varen straks volledig af te pakken! Nautisch inzicht (feeling en timing) is veel belangrijker dan goed kunnen horen. Heeft RWS nog nooit gezien dat mensen op grote vrachtschepen die geen Nederlands, Engels, Duits of Frans kennen, hun boodschappen in krakkemikkig Duits van een papiertje in de stuurhut oplezen door de VHF Marifoon?, is dat dan wel veilig? Want ze horen immers goed toch? Schijnveiligheid dus!
  Wie de regels goed kent en consequent toepast, strak stuurboordswal vaart, minstens elke 5 minuten achterom kijkt (zet desnoods een wekker) en de dode hoek van grote schepen vermijdt, wordt niet onnodig via de VHF marifoon opgeroepen of ie even aan de kant wil gaan voor dat grote schip. M.a.w. veel onnodige communicatie kun je voorkomen. WEES DUIDELIJK in je vaarplannen. Zelfs met geldige VaarBewijzen vaart men onnodig in de dode hoek, zoals dat huurjacht met Duitsers heel recent deed op De Noord. Ook slechte reisvoorbereiding, slecht materiaal, slecht weer of fouten van anderen helpt een eigen VaarBewijs niet tegen. M.a.w. de overheid wil weer eens een schijnoplossing voor een nauwelijks oplosbaar probleem. Met een kanon op een mug schieten lijkt dat, die heel veel burgers veel geld gaat kosten. Met slechts 8 doden is varen veel veiliger dan autorijden met 700 doden, dus is de noodzaak veel minder sterk om die Vaar Bewijs plicht er door te drukken.
  Daarnaast bestaat er juridisch geen beroepsvaart en pleziervaart, maar alleen groot schip en klein schip, en dient men daar ook naar te handelen. We zijn allen vaarweggebruikers, en er mag geen onderscheid gemaakt worden naar de functie van een schip. Regelmatig worden grote pleziervaartuigen toch naar de afmeerplek voor Sport (= kleine schip) gestuurd, of zelfs voorrang geweigerd door verkeersposten, die het niet leuk vinden als je ze daar op attendeert, maar de wet geldt voor iedereen. En als zij-effect wil men kentekens invoeren om daar later belasting mee te kunnen gaan heffen, onder het mom van veiligheid.
  Ik hoop derhalve dat men tot een eerlijk besluit gaat komen die met alle hier genoemde facetten rekening houdt, en de nodige aanpassingen doorvoert, d.w.z. geen gehandicapten gaat discrimineren.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Ik las pas dat de gemeente Utrecht de jachten op fossiele brandstof in 2024 wil gaan weren uit de stad waardoor de veilige vaarroute van kleine schepen van Noord naar Zuid gaat verdwijnen en straks allemaal het Amsterdam Rijn kanaal op moeten om bij Maarsen pas de Vecht op te kunnen.
  Dit gaat dan zeker problemen opleveren tussen de grote beroepsschepen en de onervaren pleziervaart.
  Ik zelf vaar al 30 jaar met zowel de beroeps als plezier schepen en verbaas me vaak over situaties die ontstaan zowel tijdens bijzondere manoeuvres en passages van kunstwerken. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van minimaal een klein vaarbewijs voor iedereen, ik weet dat dan de verhuurbedrijven het hier niet mee eens zijn.

  Geplaatst door: Mark Minderman op
 • Het eerste wat men moet doen naar mijn idee, is die stomme house boten afschaffen, werkelijk levensgevaarlijk, je kan niet achter je kijken.
  Een Vaarbewijs moet zeker niet als overbodige luxe worden gezien, maar niet zoals in Duitsland , waar men praktijkles geeft op een druk kanaal
  daar een reddingboei in het water gooit voor een aankomend Vrachtschip en de opvarende van de lesboot de boei in de dode hoek van het Vrachtschip uit het water haalt.
  Dus net als bij bij het autoverkeer een gediplomeerde lesgever die aangesloten is bij een Bond die zowel praktijk als theorie kan geven, en natuurlijk schutten, op een stromende rivier vaart, leren knopen en eventueel als men het leuk vindt leren splitsen.
  ook wij als Beroepsvaart kunnen nog wat leren, rustig een sluis uit varen waar jachtjes in liggen en schroef uit tijdens schutten, niet voor de RWS maar voor de Jachten.
  Van mij mogen ook meer Jachtjes Marifoons hebben, dan kan je ze op ze minst bereiken, misschien de cursus niet zo moeilijk maken, en onder een bepaalde
  lengte van jachten geen geld vragen, tenslotte varen deze mensen voor hun plezier.
  De Jachten wat zichtbaarder maken, met een voormast met een lengte van meer als 5 mtr.. boven het wateroppervlak.
  Steek je hakken niet in het zand, maar ga in overleg, niet als 1 persoon maar als meerdere jachthavens of verenigingen, het is ons aller veiligheid.
  Prettige vakantie.

  Geplaatst door: j.hagens op
 • Nou die varende caravans met bb motor moeten ze direct van het water halen. Gisteren in sluis Ter Horne( pm kanaal) kwamen ze er niet doorheen. Golfslag en windkracht vijf Bft. was al te veel gevraagd, levensgevaarlijk.
  Ik vaar al 42 jaar zowel groot als klein en ben voor praktisch onderricht. 75% heeft weinig benul, kijken nooit achterom, sluis invaren?
  Te hard varen, bruggen doorvaren door rood, met tegenvaart, blauw bord? Zo kan ik wel doorgaan. Men vaart te weinig om zowel regels als praktijk goed in te schatten, beginnen met vaarbewijs is een eerste stap.

  Geplaatst door: Toon Sevens op
 • Laat RWS haar energie aanwenden om het onzalige plan van de gemeente Utrecht van tafel te krijgen om alleen elektro aangedreven vaartuigen door de stad te laten varen en zo de recreatie vaart met conventionele motoren ( 95%? )het Amsterdam-Rijnkanaal op te jagen (snelweg) in plaats via de Vecht ( fietspad )

  Geplaatst door: 2biggen1945 op
 • Christian de Vries: Maar in behoorlijk wat watersportgebieden komen recreanten beroepsvaart tegen. Bovendien hoef je geen beroepsschipper te zijn om te constateren dat er ongelofelijk veel fratsen door recreanten uitgehaald worden. Rechtuit varen met een kruiser van 13 of 14 meter is geen probleem. Maar komt het op aanmeren en manoeuvreren aan in de buurt van bruggen en/of sluizen dan sta je versteld van de gebrekkige vaarvaardigheid van de ‘stuurlui’. Zeker wanneer er een briesje staat. En dan laat ik het beleggen van de landvasten aan een bolder nog even links liggen. Ik kom altijd de meest gekke knopen tegen. Een vaarbewijs, maar dan vooral lessen die gericht zijn op de praktijk, zou wenselijk zijn. Ik heb kennissen die een vaarbewijs hebben, maar zelf openlijk toegeven dat hun vaarvaardigheid beneden peil is. Bovendien betekent een vaarbewijs dus niet dat je kunt varen.

  Geplaatst door: Willem den Heijer op
 • Zelf pleit ik al jaren voor een verruiming van de vaarbewijsplicht voor alle jachten m.u.v. openjachten (zonder kajuit) < 7 mtr. Je moet de kweekvijver voor jonge watersporters behouden. Verplichting voor snelle motorboten blijft uiteraard ongewijzigd. Verder werd weer een praktijk test gesuggereerd. Mijn vraag is dan op welk typen schip, op een Super van Craft van 15 mtr. of een waterscooter, anders gezegd met een Rolls Roys of een waterscooter.

  Geplaatst door: D.B. Sluijter op
 • Het is frappant dat ongeveer in elk Europees land een vaarbewijs verplicht kent indien je meer dan 5 pk in je boot hebt staan. De uitzonderingen zijn Nederland en Belgie, waarbij Nederland eruitspringt met zijn gigantische aantal recreatievaartuigen. Zeer waarschijnlijk het hoogste aantal in Europa. Maar men ziet geen kans om een vaarbewijsplicht in te voeren. Naar mijn mening wordt het de hoogste tijd dat die plicht erkomt en ook voor huurboten. Je maakt de gekste dingen mee in de zomermaanden en voor mij een reden om niet veel te varen in juli en de eerste helft van augustus. Vandaag de Maas opgevaren vanaf Venlo terug naar de thuishaven en als de sluisoperator moet vragen of een boot op of afvarend is en er dan een lang gerekt stilzwijgen volgt, waarna schoorvoetend het antwoord komt dat men in de richting van Roermond vaart, zegt dat naar mijn mening voldoende over de parate kennis van zo’n booteigenaar. Ook de communicatie per marifoon is een bron van zorg. Je hoort de meest vreemde stamelgesprekken en ook vragen als of de bakboordsluis de linkse of de rechtse sluis is. Dus voor mij geen twijfel zo snel mogelijk invoeren en als onderdeel van het examen ook een praktijkproef.

  Geplaatst door: wim52 op
 • Laat de instanties eerst maar eens hun achterstanden wegwerken met alles wat zij beheren,i.p.v.nieuwe wetjes maken, dat is o zo makkelijk om je geld te verdienen en verder lekker niks te doen. De meeste pleziervaarders varen in gebieden waar de beroepsvaart helemaal niet komt of niet kan komen. Laat de mensen die de wetten maken er eerst maar eens voor zorgen dat zij zelf verstand krijgen van hetgeen zij willen regelen.Wat er nu gebeurt is pure onkunde of gewoon luiheid, maar ja daar zijn wij inmiddels wel aan gewend jammergenoeg

  Geplaatst door: Christian de Vries op
 • Als ik lees: “Daarnaast kan het registreren van pleziervaartuigen helpen bij de handhaving van verkeersregels. Momenteel wordt onderzocht hoe een registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en voor welke soorten pleziervaartuigen dit gaat gelden.” denk ik onwillekeurig aan de 14 mislukte pogingen een vaarbelasting in te voeren. Zie Wikipedia bij Scheepvaartrechten.

  Geplaatst door: Stunteltje op
 • Laat de RWS eerst maar hun eigen zaken op orde brengen, goed en voldoende personeel bij de RWS is veel meer van belang dan het invoeren van verplichten van vaarbewijzen in de pleziervaart! Succes!

  Geplaatst door: B. Pasma op

Reageer