Maritieme Monitor: sectoren presteerden goed in 2013

Met een groei van ruim 1300 banen en toename van zowel productiewaarde als toegevoegde waarde met 2% (610 miljoen en 266 miljoen euro) presteerde de maritieme cluster in 2013 weer beter dan het jaar daarvoor. In totaal werken er circa 224.000 personen in de cluster, 2,5% van de Nederlandse werkgelegenheid. De landelijke werkgelegenheid daalde in 2013 met 1,3%.

Maritieme Monitor: sectoren presteerden goed in 2013

Dat meldt Nederland Maritiem Land (NML) in de Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2014 (met de cijfers over 2013). Minister Schultz van Haegen (I&M) overhandigde dinsdag 16 december het eerste exemplaar aan de voorzitter van NML, Arie Kraaijeveld.

Visitekaartje

De maritieme sector is volgens de minister een visitekaartje van Nederland. ‘In 2015 kom ik daarom met een Rijksbrede Maritieme Strategie om de samenwerking in de sector te verbeteren. De Monitor geeft een volledig en actueel beeld van alle maritieme sectoren en helpt ons beter in te spelen op de kansen, trends en bedreigingen binnen de maritieme wereld.’

De totale productiewaarde van de maritieme cluster bedroeg bijna 49 miljard euro, dit genereerde een gecombineerde toegevoegde waarde van ruim 21 miljard euro. Dat is circa 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product.

De 12 maritieme sectoren (havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij) waren in 2013 goed voor een totale export van ruim 21 miljard euro, oftewel 4% van de totale Nederlandse export.

Waterbouw en offshore

Over de periode 2006-2013 is de totale exportwaarde van de maritieme cluster met 16% gestegen. De sectoren waterbouw en offshore lieten de sterkste stijging zien met respectievelijk 47% en 45%. Het grootste aandeel van toegevoegde waarde wordt door de havens (8,8 miljard euro) gegenereerd, opgevolgd door de offshore (3,3 miljard euro) en de maritieme toeleveranciers (2,5 miljard euro).
De zeevaart, visserij, scheepsbouw, marine en binnenvaart liepen tussen 2006 en 2013 terug. Voor zee- en binnenvaart wordt dit veroorzaakt door lage tarieven vanwege overcapaciteit. Het aantal werkzame personen nam het sterkst toe in de waterbouw, gevolgd door de offshore en havens.

Toekomstige ontwikkelingen

Binnen de maritieme cluster is de laatste jaren volgens NML een toenemende verwevenheid tussen de sectoren onderling te zien. ‘De maritieme sector is daarom blij dat de minister in 2015 komt met de rijksbrede maritieme strategie om een versnipperde aanpak van belangrijke thema’s te voorkomen’, zei Kraaijeveld. Hij wees op het toenemende belang van de offshore industrie voor de maritieme cluster.

Voor de toekomst blijven de offshoreactiviteiten, waaronder de ontwikkeling, winning en distributie van windenergie op zee, volgens NML van groot belang voor de maritieme cluster. Groeikansen zijn te vinden in hoogwaardige technologieën, specialistische equipment en kennis om opkomende economieën te helpen bij het winnen van olie en gas (ook in diep water). Door de dalende olieprijs is de verwachting dat in de olie- en gassector nieuwe projecten een vertraging zullen oplopen.
De Maritieme Monitor is een jaarlijkse thermometer, die meet hoe de 12.000 bedrijven in de sector ervoor staan. Ecorys voerde de studie uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met NML.