Filarski stelt geschiedenis binnenvaart te boek

De geschiedenis van twee eeuwen Nederlandse binnenvaart is te boek gesteld in ‘Tegen de stroom in – Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800′. Het eerste exemplaar van het 440 pagina’s tellende boek van Ruud Filarski werd vrijdag 31 oktober in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam overhandigd aan secretaris-generaal Siebe Riedstra van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Filarski stelt geschiedenis binnenvaart te boek

‘Tegen de stroom in’ is een rijk geïllustreerd standaardwerk, dat als eerste de volledige geschiedenis van de binnenvaart en de vaarwegen in Nederland weergeeft. Het begint met een beschrijving van de kleinschalige Nederlandse binnenvaart aan het begin van de negentiende eeuw, die geheel op windkracht en paardenkracht was gebaseerd. Vervolgens laat dit boek zien hoe het vervoersysteem zich via de stoomvaart, de sleepvaart, het motorschip en de duwvaart ontwikkelde tot de huidige, grootschalige, internationaal georiënteerde bedrijfstak.

Schaalvergroting

‘Het beschrijft hoe we van het ene in het andere systeem terecht zijn gekomen, van een grote vloot scheepjes van 30 ton naar 1500- en 2000-tonners’, vatte Filarski zijn eigen werk samen. Schaalvergroting is een belangrijk thema in het boek, maar de term ‘synchromodaal vervoer‘ drong nog niet door. Daarover hield Nienke Bagchus, hoofd van de afdeling synchromodaal vervoer en scheepvaart bij het ministerie, een korte lezing. ‘Daar hoort een betere term bij die je ook internationaal kunt verkopen’, vond directeur Kees de Vries van BLN-Koninklijke Schuttevaer, die de geschiedenis van de binnenvaart illustreerde aan de hand van een reeks boeken.
‘Uiteindelijk draait het om de liefde’, stelde De Vries, met een knipoog naar ‘De toekomst van de liefde’ van trendwatcher Adjiedj Bakas. De Schuttevaer-directeur illustreerde dat er grenzen zijn aan de grootte van varende eenheden, waarop Ruud Filarski reageerde dat er ook andere methoden dan schaalvergroting zijn om de binnenvaart efficiënter te maken. ‘Denk aan afstandsbediening en de verhoging van bruggen voor een extra laag containers.’

Concurrentiestrijd

In zijn boek beschrijft Filarski de ontwikkeling van het binnenvaartgoederenvervoer en de vloot en hij gaat uitvoerig in op de concurrentiestrijd tussen de binnenvaart, de spoorwegen en het wegtransport. Ook de ontwikkeling van de organisatie van het binnenvaartvervoer komt aan bod, net als de strijd tussen verladers, reders en schippers, de opkomst van de schippersbonden, het ontstaan en verdwijnen van de schippersbeurzen en de veranderende sociale positie van de schippers.

Een belangrijk aandachtspunt in dit boek is de ontwikkeling van het vaarwegennet en de rol die de overheid en belangengroepen als de grote zeehavens, grote steden, Kamers van Koophandel, reders, schippers, milieubeweging en de recreatievaart daarbij speelden. ‘Er was een tijd waarin bij het ministerie het belang van de binnenvaart voorop stond. Die tijd is voorbij. Maar we hebben de waarborg gekregen dat we netjes kunnen blijven varen, ondanks het weghalen van stenen uit de oevers en de aanleg van nevengeulen.’

Schrijver Ruud Filarski was binnen Rijkswaterstaat jarenlang verantwoordelijk voor het onderzoekswerk dat ten behoeve van de binnenvaart en het goederenvervoer werd verricht. Later heeft hij zich omgeschoold tot een prominent vervoershistoricus, die inmiddels een aantal bekende standaardwerken op zijn naam heeft. Veel van zijn vroegere collega’s woonden in het Scheepvaartmuseum de presentatie van het boek bij. (DvdM)

Tegen de stroom in

 

Tegen de stroom in. Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800‘ door Ruud Filarski (400 pagina’s, 22 x 28 cm, genaaid gebonden, ISBN 978-90-5345-477-0) is uitgegeven door Uitgeverij Matrijs. Het is op www.matrijs.com en in de boekhandel te koop voor 39,95 euro.