Schuttevaer.nl

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Risico’s bijmengen FAME nog veel te onduidelijk

ZWIJNDRECHT

De verplichte extra bijmenging van biodiesel voor de binnenvaart is voorlopig van tafel. Dat heeft minister Barbara Visser besloten. Volgens de bewindsvrouw is er nog te weinig bekend over de risico’s die het bijmengen van met name afgewerkte frituurolie (FAME) voor scheepsmotoren betekenen.

1 / 1
Volgens ASV en EOC is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen. (Foto Dietmar Rabich/Wikimedia)

Volgens ASV en EOC is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen. (Foto Dietmar Rabich/Wikimedia)

Verzekeraar EOC en ASV schreven in een eerdere brandbrief aan de minister dat ‘FAME een sluipmoordenaar is.’ Volgens ASV en EOC is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen.

Momenteel voert het NEN een onderzoek uit naar de effecten van het bijmengen van biodiesel zoals FAME. Volgens ASV en EOC is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen. Het zijn volgens de schippersvereniging ‘reële risico’s’ waarvan al ‘verschillende voorbeelden bekend’ zijn.

Bij het ingestelde Meldpunt Biobrandstoffen kwamen ook tal van meldingen binnen van schippers die problemen ondervonden door bijgemengd biodiesel. In gesprekken met het ministerie hebben EOC en ASV deze problemen en risico’s herhaaldelijk benadrukt.

Concreet betekent het besluit van de minister twee dingen:

• De verplichte extra bijmenging tot 16 procent gaat voorlopig niet door. Pas als de NEN haar rapport af heeft, gaat de minister opnieuw hier naar kijken. Het kan dat de minister dan alsnog besluit dat extra bijmengen verplicht wordt.

• De extra bijmenging van 6% biodiesel per 1 januari 2022 gaat wel door. Dit is een Europese richtlijn waar Nederland zich aan moet houden en al had moeten invoeren.  Alleen deze bijmenging hoeft niet per se fysiek, de bunkerstations kunnen ook via Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) deze Europese verplichting afkopen. Ook kan het wegvervoer of een andere modaliteit deze 6% bijmenging realiseren. Het gaat erom dat de sector een jaarlijks aandeel HBE bekostigt.

Gaat prijs van bunkerolie stijgen?

Als brandstofleveranciers de verplichte bijmenging administratief afkopen via HBE’s zal dat vrijwel zeker tot een prijsstijging leiden. Als er fysiek wordt bijgemengd met bijvoorbeeld HVO komt dat neer bij deze huidige hoge gasolieprijzen op een prijsstijging van 150 euro per ton.

Woordvoerder Sunniva Fluitsma van schippersvereniging ASV is desondanks blij met de toezegging van de minister. ‘De brandbrief die de ASV samen met EOC geschreven heeft hierover, de vele publicaties, de aangenomen moties en de diverse overleggen hebben in ieder geval gezorgd voor (voorlopig) een pas op de plaats.

We kunnen voorzichtig optimistisch zijn over het feit dat de extra verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen uitgesteld wordt, dat geeft de partijen tijd om te heroriënteren.’

Voor ASV was het logisch op te trekken met EOC

‘Voor ASV was het logisch om op te trekken met EOC. Wij wilden weten hoe de verzekering er instond. Je wilt zo breed mogelijk de branche informeren en EOC had natuurlijk hun experts en hun ervaringen met FAME.

ASV-voorzitter Gerberdien le Sage.
ASV-voorzitter Gerberdien le Sage.

De EOC komt ook bij ons op vergaderingen. Die praten ook met schippers. In die zin sluit het goed aan op elkaar.

Voorlopig is die extra bijmenging van tafel. Zeker, dat is een reden voor blijheid maar het is nog steeds niet volledig van tafel. Het lijkt er op dat het ministerie de boel gewoon wil rekken.

FAME blijft rommel, vergeef me de woorden. Maar de bunkeraars weten zelf niet eens wat er in zit. Pas nog hebben wij een schip in Rotterdam langszij gehad. De motoren waren uitgevallen. Door FAME? Dat weten we niet. Dat schip kon nog net de Maashaven in Rotterdam bereiken. Je moet er niet aan denken dat zo’n schip in de Botlek steigers ramt.

We willen allemaal een beter milieu en minder uitstoot. Maar het kan toch niet als we met FAME varen er meer viezigheid uit de pijp komt, omdat je meer brandstof verbruikt dus meer CO2.

Wij hebben al vaker aangegeven dat het onderzoek naar FAME niet deugt. Ook bij het onderzoek van het NEN zijn wij als ASV nauwelijks betrokken. Daarbij is het vooral een desk onderzoek. Wij vinden dat er in het veld onderzoek moet worden gedaan. Maar er is haast en het mocht geen geld kosten. Ik hoop van harte dat ze goed weten waar ze ons mee opzadelen.’

Deze pagina wordt u aangeboden door EOC.Reageren? info@eoc.nl

Lees hier alle columns van scheepsverzekeraar EOC. 

(REDACTIE)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook