Lezers aan het woord

Ingezonden: ‘KBN weigert B-lid toegang tot ledenvergadering’

Voorzitter Erik Schulz van Schippersvereniging Schuttevaer (SVS), zei het een poosje terug al: B-leden zijn niet meer het motorschip, maar de duwbak. Zelf vond ik al langer dat de B-leden van SVS na de fusies alleen nog maar schipper van de bijboot zijn. Je kunt niet eens meer bij het roer. Dat werd mij 24 november duidelijker dan ooit, toen ik als B-lid niet meer mocht aanschuiven bij de jaarvergadering van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Die vergadering was alleen toegankelijk voor A-leden van KBN.

Het trotse bezit van Simon J. de Waard, de historisch luxemotor Stella Maris. Foto Hannie Visser-Kieboom

Het hielp ook niet dat volgens de agenda in de KBN-nieuwsbrief van 20 november (!), de algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen op dezelfde dag in verschillende plaatsen waren georganiseerd. De bijbehorende vergaderstukken heb ik zelfs niet kunnen vinden.

Hoewel ik de waarnemend directeur erop heb gewezen dat alle leden van KBN, dus ook die van ledengroep SVS, volgens de statuten toegang tot de algemene vergadering kunnen krijgen, was ze niet te vermurwen. Daar kan ik heel slecht tegen.

Tegen de afspraak

Dat de B-leden van SVS niet mogen meepraten in de vergaderingen van KBN was niet afgesproken. Sterker nog, in de toelichting op de statuten van KBN in 2022 staat letterlijk: ‘…kan het bestuur de mogelijkheid geven in te spreken over agendapunten’. Bovendien kan ik mij goed herinneren dat Erik de leden bezwoer dat hij zich daar hard voor ging maken.

De reden dat ik naar de vergadering wilde, was de brandbrief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat van 20 november 2023. In die brief stelt KBN de gevolgen aan de orde van het schorsen van de NBKB. Het was volkomen terecht dat die brandbrief werd verstuurd. Alleen: in die brief werden de pakweg 3300 gecertificeerde schepen van de grote pleziervaart en historische vloot niet genoemd.

Nieuwbouweisen rampzalig

Als deze schepen niet op tijd worden gekeurd, verloopt het certificaat en vervallen daarmee ook gelijk de overgangsbepalingen. Vanaf dat moment moeten ze aan nieuwbouweisen voldoen. Ze kunnen dan dus voor de wal als woonboot of naar de sloper. Ik kan echt mijn gangboord niet breder maken, of de stahoogte in de roef vergroten.

Nog afgezien van het persoonlijk plezier van het varen met een mooi oud schip, betekent het ook nooit meer Havendagen, waar de historische vloot de binnenvaart promoot en kinderen kennis laat maken met de klassieke binnenvaart. Dit kan ze inspireren om te kiezen voor een varend beroep. Bij moderne schepen is het verlopen van het certificaat ook vervelend. Maar een goed onderhouden schip kan na latere keuring weer gewoon de vaarweg op.

Meer dan alleen beroepsvaart

De sector binnenvaart bestaat volgens mij uit de beroepsvaart en de grote schepen uit de pleziervaart (van 20 meter en langer, ook die met een blokvolume van 100 m3 en meer). Al die schepen moeten op tijd worden gekeurd en veel schippers zullen zich zorgen maken als ze leren dat bijna tweederde van de keuringscapaciteit is uitgevallen. Niemand kan en mag het vreemd vinden als ze daar op tijd over willen meepraten.

Organisatie tegen het licht

Binnenkort zijn er weer de SVS-afdelingsvergaderingen. Mij lijkt het verstandig daar de huidige organisatie nog een keer tegen het licht te houden en de toegang tot de KBN-vergaderingen formeel en beter te regelen. Hetzelfde geldt voor de vindbaarheid van SVS en de verenigingsinformatie op internet. Dat moet kunnen. De SVS is er niet alleen maar voor die gezellige jaarvergaderingen.

Ingezonden door:

Simon J. de Waard
Stella Maris
Zoetermeer
06 43 04 46 57

Ingezonden: ‘KBN weigert B-lid toegang tot ledenvergadering’ | Schuttevaer.nl
Lezers aan het woord

Ingezonden: ‘KBN weigert B-lid toegang tot ledenvergadering’

Voorzitter Erik Schulz van Schippersvereniging Schuttevaer (SVS), zei het een poosje terug al: B-leden zijn niet meer het motorschip, maar de duwbak. Zelf vond ik al langer dat de B-leden van SVS na de fusies alleen nog maar schipper van de bijboot zijn. Je kunt niet eens meer bij het roer. Dat werd mij 24 november duidelijker dan ooit, toen ik als B-lid niet meer mocht aanschuiven bij de jaarvergadering van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Die vergadering was alleen toegankelijk voor A-leden van KBN.

Het trotse bezit van Simon J. de Waard, de historisch luxemotor Stella Maris. Foto Hannie Visser-Kieboom

Het hielp ook niet dat volgens de agenda in de KBN-nieuwsbrief van 20 november (!), de algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen op dezelfde dag in verschillende plaatsen waren georganiseerd. De bijbehorende vergaderstukken heb ik zelfs niet kunnen vinden.

Hoewel ik de waarnemend directeur erop heb gewezen dat alle leden van KBN, dus ook die van ledengroep SVS, volgens de statuten toegang tot de algemene vergadering kunnen krijgen, was ze niet te vermurwen. Daar kan ik heel slecht tegen.

Tegen de afspraak

Dat de B-leden van SVS niet mogen meepraten in de vergaderingen van KBN was niet afgesproken. Sterker nog, in de toelichting op de statuten van KBN in 2022 staat letterlijk: ‘…kan het bestuur de mogelijkheid geven in te spreken over agendapunten’. Bovendien kan ik mij goed herinneren dat Erik de leden bezwoer dat hij zich daar hard voor ging maken.

De reden dat ik naar de vergadering wilde, was de brandbrief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat van 20 november 2023. In die brief stelt KBN de gevolgen aan de orde van het schorsen van de NBKB. Het was volkomen terecht dat die brandbrief werd verstuurd. Alleen: in die brief werden de pakweg 3300 gecertificeerde schepen van de grote pleziervaart en historische vloot niet genoemd.

Nieuwbouweisen rampzalig

Als deze schepen niet op tijd worden gekeurd, verloopt het certificaat en vervallen daarmee ook gelijk de overgangsbepalingen. Vanaf dat moment moeten ze aan nieuwbouweisen voldoen. Ze kunnen dan dus voor de wal als woonboot of naar de sloper. Ik kan echt mijn gangboord niet breder maken, of de stahoogte in de roef vergroten.

Nog afgezien van het persoonlijk plezier van het varen met een mooi oud schip, betekent het ook nooit meer Havendagen, waar de historische vloot de binnenvaart promoot en kinderen kennis laat maken met de klassieke binnenvaart. Dit kan ze inspireren om te kiezen voor een varend beroep. Bij moderne schepen is het verlopen van het certificaat ook vervelend. Maar een goed onderhouden schip kan na latere keuring weer gewoon de vaarweg op.

Meer dan alleen beroepsvaart

De sector binnenvaart bestaat volgens mij uit de beroepsvaart en de grote schepen uit de pleziervaart (van 20 meter en langer, ook die met een blokvolume van 100 m3 en meer). Al die schepen moeten op tijd worden gekeurd en veel schippers zullen zich zorgen maken als ze leren dat bijna tweederde van de keuringscapaciteit is uitgevallen. Niemand kan en mag het vreemd vinden als ze daar op tijd over willen meepraten.

Organisatie tegen het licht

Binnenkort zijn er weer de SVS-afdelingsvergaderingen. Mij lijkt het verstandig daar de huidige organisatie nog een keer tegen het licht te houden en de toegang tot de KBN-vergaderingen formeel en beter te regelen. Hetzelfde geldt voor de vindbaarheid van SVS en de verenigingsinformatie op internet. Dat moet kunnen. De SVS is er niet alleen maar voor die gezellige jaarvergaderingen.

Ingezonden door:

Simon J. de Waard
Stella Maris
Zoetermeer
06 43 04 46 57