Noordelijk onderwijs bundelt krachten in ‘Maritieme Academie Holland’

Zes onderwijsinstellingen met acht locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland werken als ‘Maritieme Academie Holland’ samen in onderwijs, cursussen en trainingen, onderzoek en voorzieningen zoals simulatoren. Donderdag 17 oktober vond de feestelijke start plaats in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Noordelijk onderwijs bundelt krachten in ‘Maritieme Academie Holland'

De samenwerking beslaat de volle breedte van het maritiem technisch en maritiem nautisch onderwijs voor een nog beter doorlopende leerlijn vmbo, mbo en hbo. De Maritieme Academie Holland wil flink investeren in innovatieve voorzieningen en wil de krachten bundelen om jongeren te interesseren voor één van de vele maritieme opleidingen. De afstemming van trainingsprogramma’s, specialisaties, gezamenlijke ontwikkeling van materialen, investeringen en het gebruik van elkaars voorzieningen heeft een hoge prioriteit.

Efficiënte bundeling

‘Door bundeling van de aanwezige specialistische kennis, kunde en voorzieningen zetten we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in. Dat heeft voordelen voor studenten, docenten, onderwijsinstellingen en, heel belangrijk, het bedrijfsleven’, zegt Hans Snijders, voorzitter van het College van Bestuur van het Nova College, één van de partners in Maritieme Academie Holland.

De volgende onderwijsinstellingen maken deel uit van de nieuwe samenwerking: Dunamare Onderwijsgroep (Maritiem College Velsen en Maritieme Academie Harlingen), ROC Nova College Maritiem (IJmuiden en Harlingen), ROC Noorderpoort (Zeevaart in Delfzijl, voormalige zeevaartschool Abel Tasman), ROC Friese Poort (afdeling Maritieme Techniek in Sneek), Hogeschool van Amsterdam (Zeevaart) en NHL hogeschool (Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling en Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde in Leeuwarden).

Het havenbedrijf Amsterdam is blij met het maritieme samenwerkingsverband, blijkt uit een reactie op de site van het havenbedrijf. ‘Van groot belang daarbij is een goede samenwerking tussen het havenbedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Het havenbedrijf zet zich in voor het versterken van deze partnerships. In de Amsterdamse haven is, met name vanwege de vergrijzing, de komende jaren behoefte aan logistiek, nautisch, administratief en technisch personeel. De oprichting van Maritieme Academie Holland versterkt het maritiem technisch en nautisch onderwijs. Dit zal ook de Amsterdamse haven gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten opleveren.’