Brandstory

Meedenken en mee-ontwikkelen: Kroes Marine Projects wil een partner zijn voor jacht- en scheepswerven

Bij de bouw schepen is het engineeringsproces een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. Dat heeft alles te maken met snelle ontwikkelingen in de techniek, die ook steeds complexer wordt en ook met verduurzamingsambities. Werven zoeken daarom vaker een partner die meedenkt over continuïteit, efficiënter en duurzamer bouwen en toekomst-bestendige schepen.

KMP Team
Foto KMP

Kroes Marine Projects in Joure ziet enorme groeikansen in de markt voor deze hoogwaardiger engineering. De afgelopen jaren heeft Kroes Marine Projects zich ontwikkeld tot een betrouwbare partij voor bouwers van luxe jachtwerven in binnen- en buitenland. Die schakelden voor het technische werk veelvuldig het Friese bedrijf in.

Kroes Marine Projects is ondertussen een gevestigde naam in de sector. ‘We zijn heel goed geworden in het uitwerken van de constructiewerkzaamheden die werven bij ons neerleggen’, zegt Jan Kroes, Managing Director bij Kroes Marine Projects.

Gecompliceerde hulpvraag

Maar de markt is aan het veranderen. Voor juist de wat ingewikkelde vraagstukken kloppen werven vaker aan in Joure. ‘Hun hulpvraag wordt gecompliceerder’, zegt Pieter Dibbits, Business Development Manager, ‘Dat hangt samen met de vraag van hun klanten naar verduurzaming, inzet van andere brandstoffen, energievoorzieningen aan boord, een lagere footprint en andere zaken die vragen om vernieuwende oplossingen.’

Hiermee ligt voor Kroes Marine Projects de weg open naar meer werk in de complexere, hoogwaardiger engineering, iets waarbij het bedrijf in Joure zich zeer thuis voelt, benadrukt oprichter-eigenaar Jan Kroes.

Hij bouwde de onderneming uit tot een succesvol bedrijf met nu veertig man in dienst, waarvan het merendeel werkt aan constructie engineering en werktuigbouwkundige systemen. Een deel van het team houdt zich bezig met voorontwerp, naval architecture en R&D.

Op elk moment hebben wij collega’s op locatie bij de werven die zich bezig houden met werkvoorbereiding, bouwbegeleiding en projectmanagement. Hierbij wordt multidisciplinair samengewerkt zodat de integratie van systemen en constructie vloeiend verloopt.

Bredere ondersteuning en actievere rol

Omdat de realisatie van de hoogwaardige engineeringsprojecten vaak complex is vraagt het om een bredere ondersteuning en actieve rol in het ontwerp- en bouwproces, vult Dibbits aan. ‘Werven zijn ermee geholpen wanneer we in een vroeg stadium worden betrokken. Zodat we kunnen meedenken over toekomstbestendige ontwerpen.’

Daarmee vervult Kroes Marine Projects steeds vaker ook een consultancy- en adviesfunctie. Ook neemt het bedrijf meer en meer het volledige projectmanagement voor zijn rekening, van advies tot het scheepsontwerp, de productie van de werktekeningen en de bouwbegeleiding.

Dat betekent in de praktijk dat Kroes Marine Projects samen met de opdrachtgever eerst de eisen en wensen nauwkeurig in kaart brengt, legt Dibbits uit. ‘Zodat we samen met de klant de beste balans kunnen vinden tussen inzetbaarheid, duurzaamheid en de benodigde investering.

’Juist omdat wij aan zoveel verschillende projecten werken kunnen we vanuit brede ervaring snel een eerste analyse maken inzake de toepasbaarheid van nieuwe technieken’.

Specialisten in dienst

Kroes Marine Projects heeft mede geïnvesteerd in diverse regionale onderzoekstrajecten, zodat de opgedane kennis goed geborgd kan worden in de organisatie. Medewerkers hebben zich ontwikkeld tot specialisten in diverse nieuwe technieken en houden hun kennis actief op peil.

Kroes wil een kennispartner zijn die ontwerpers, werven en klantvertegenwoordigers helpt vroeg in het ontwikkelingsproces het pad uit te stippelen.

Met de ervaring van Kroes Marine Projects met technieken en bouwmethoden worden keuzes voorkomen waarop later teruggekomen moet worden. Dit scheelt tijd, geld en vervelende verrassingen tijdens de bouw.

Voor meer informatie: www.kroesmarineprojects.nl

Meedenken en mee-ontwikkelen: Kroes Marine Projects wil een partner zijn voor jacht- en scheepswerven | Schuttevaer.nl
Brandstory

Meedenken en mee-ontwikkelen: Kroes Marine Projects wil een partner zijn voor jacht- en scheepswerven

Bij de bouw schepen is het engineeringsproces een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. Dat heeft alles te maken met snelle ontwikkelingen in de techniek, die ook steeds complexer wordt en ook met verduurzamingsambities. Werven zoeken daarom vaker een partner die meedenkt over continuïteit, efficiënter en duurzamer bouwen en toekomst-bestendige schepen.

KMP Team
Foto KMP

Kroes Marine Projects in Joure ziet enorme groeikansen in de markt voor deze hoogwaardiger engineering. De afgelopen jaren heeft Kroes Marine Projects zich ontwikkeld tot een betrouwbare partij voor bouwers van luxe jachtwerven in binnen- en buitenland. Die schakelden voor het technische werk veelvuldig het Friese bedrijf in.

Kroes Marine Projects is ondertussen een gevestigde naam in de sector. ‘We zijn heel goed geworden in het uitwerken van de constructiewerkzaamheden die werven bij ons neerleggen’, zegt Jan Kroes, Managing Director bij Kroes Marine Projects.

Gecompliceerde hulpvraag

Maar de markt is aan het veranderen. Voor juist de wat ingewikkelde vraagstukken kloppen werven vaker aan in Joure. ‘Hun hulpvraag wordt gecompliceerder’, zegt Pieter Dibbits, Business Development Manager, ‘Dat hangt samen met de vraag van hun klanten naar verduurzaming, inzet van andere brandstoffen, energievoorzieningen aan boord, een lagere footprint en andere zaken die vragen om vernieuwende oplossingen.’

Hiermee ligt voor Kroes Marine Projects de weg open naar meer werk in de complexere, hoogwaardiger engineering, iets waarbij het bedrijf in Joure zich zeer thuis voelt, benadrukt oprichter-eigenaar Jan Kroes.

Hij bouwde de onderneming uit tot een succesvol bedrijf met nu veertig man in dienst, waarvan het merendeel werkt aan constructie engineering en werktuigbouwkundige systemen. Een deel van het team houdt zich bezig met voorontwerp, naval architecture en R&D.

Op elk moment hebben wij collega’s op locatie bij de werven die zich bezig houden met werkvoorbereiding, bouwbegeleiding en projectmanagement. Hierbij wordt multidisciplinair samengewerkt zodat de integratie van systemen en constructie vloeiend verloopt.

Bredere ondersteuning en actievere rol

Omdat de realisatie van de hoogwaardige engineeringsprojecten vaak complex is vraagt het om een bredere ondersteuning en actieve rol in het ontwerp- en bouwproces, vult Dibbits aan. ‘Werven zijn ermee geholpen wanneer we in een vroeg stadium worden betrokken. Zodat we kunnen meedenken over toekomstbestendige ontwerpen.’

Daarmee vervult Kroes Marine Projects steeds vaker ook een consultancy- en adviesfunctie. Ook neemt het bedrijf meer en meer het volledige projectmanagement voor zijn rekening, van advies tot het scheepsontwerp, de productie van de werktekeningen en de bouwbegeleiding.

Dat betekent in de praktijk dat Kroes Marine Projects samen met de opdrachtgever eerst de eisen en wensen nauwkeurig in kaart brengt, legt Dibbits uit. ‘Zodat we samen met de klant de beste balans kunnen vinden tussen inzetbaarheid, duurzaamheid en de benodigde investering.

’Juist omdat wij aan zoveel verschillende projecten werken kunnen we vanuit brede ervaring snel een eerste analyse maken inzake de toepasbaarheid van nieuwe technieken’.

Specialisten in dienst

Kroes Marine Projects heeft mede geïnvesteerd in diverse regionale onderzoekstrajecten, zodat de opgedane kennis goed geborgd kan worden in de organisatie. Medewerkers hebben zich ontwikkeld tot specialisten in diverse nieuwe technieken en houden hun kennis actief op peil.

Kroes wil een kennispartner zijn die ontwerpers, werven en klantvertegenwoordigers helpt vroeg in het ontwikkelingsproces het pad uit te stippelen.

Met de ervaring van Kroes Marine Projects met technieken en bouwmethoden worden keuzes voorkomen waarop later teruggekomen moet worden. Dit scheelt tijd, geld en vervelende verrassingen tijdens de bouw.

Voor meer informatie: www.kroesmarineprojects.nl