Maritiem presteert beter dan Nederlandse economie

Maritieme bedrijven presteerden in 2014 beter dan de Nederlandse economie als geheel. De toegevoegde waarde van de maritieme cluster steeg 3,3%, de totale werkgelegenheid met 3,2%. Dat staat in de Maritieme Monitor 2015, die maandag 14 december tegelijk met de Havenmonitor 2015 werd gepresenteerd.

Maritiem presteert beter dan Nederlandse economie

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde beide rapporten aan Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land, en aan Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. ‘Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken’, stelde de minister. De onzekerheden zijn bovendien niet voorbij. ‘De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart – we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten.’

NML-voorzitter Van Sluis drong erop aan de maritieme sector volwaardig en evenredig te laten meedraaien in de Topsector Water. ‘Door de gouden driehoek van samenwerking – branches/bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid – te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen en onzekerheden in het maritieme domein het hoofd te bieden.’

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de maritieme sectoren bedroeg in 2014 ruim 17 miljard euro. Indirect (aanpalende sectoren) kwam daar nog 5 miljard euro bij. De cluster genereert daarmee 3,4% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Tel je hier de havengebonden bedrijven nog bij op, zoals de chemie in de haven, dan is de toegevoegde waarde goed voor 7,3% van het BBP.

De directe en indirecte productiewaarde van de maritieme sectoren bedroegen bijna 53 miljard euro. De bedrijven boden in 2014 werk aan 253.000 personen. Dat is 2,9% van de Nederlandse werkgelegenheid. Worden daar de havengebonden bedrijven bijgeteld, dan gaat het om bijna 460.000 werknemers, 5,3% van de totale Nederlandse werkgelegenheid.

Export

De totale export bedroeg circa 22,5 miljard euro. Maritieme sectoren hebben daarmee een aandeel van 4% in de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. Het grootste aandeel in de export hebben de havens (32%), gevolgd door de zeevaart (23%). Over de periode 2006-2014 steeg de export van de maritieme bedrijven met 23%. De grootste stijging vond plaats in de offshore (+67%) en de waterbouw (+60%).

‘Mooie resultaten die de Nederlandse zeehavens een flinke uitdaging geven om het zo goed te blijven doen’, vond Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. ‘Er komt voldoende op ons af. Denk aan de mogelijke consequenties die het Klimaatakkoord voor de zeehavens gaat hebben. De automatisering die steeds verder toeneemt. Maar ook de vennootschapsbelasting die de zeehavens mogelijk moeten gaan betalen. Dit laatste kan leiden tot een ongelijk speelveld in Europa. Dat zou de resultaten in de toekomst behoorlijk kunnen veranderen.’

Innovatie

Door de aankopen bij toeleverende bedrijven deden de maritieme sectoren het met een plus van 3,3% zelfs beter dan de Nederlandse economie als geheel. Ze investeerden twee keer meer in R&D (onderzoek en ontwikkeling) dan gemiddeld. In 2014 werd 4,2% van de toegevoegde waarde aan R&D besteed. Het gemiddelde in Nederland is 2%. Schultz: ‘Nederland moet het hebben van innovatie. Het is onze hoogwaardige kennis die de maritieme cluster aan de wereldtop brengt. En houdt.’

Overcapaciteit

Het gaat niet alle sectoren voor de wind. De toegevoegde waarde in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart lag in 2014 onder het niveau van 2006. Voor de zeevaart en binnenvaart is deze afname veroorzaakt door lage tarieven als gevolg van overcapaciteit.

Maritieme Strategie

Begin 2015 stuurde minister Schultz de allereerste Maritieme Strategie naar de Tweede Kamer: één gezamenlijke aanpak van overheid en de maritieme bedrijven. Voor meer instroom van nieuw talent, voor meer innovatie en overleg, voor een mondiaal gelijk speelveld met eenduidige internationale regels, en voor een naadloos transportnetwerk en veilige en schone schepen.
‘De Maritieme Strategie is een unieke samenwerking van alle maritieme partners. Maar afspraken op papier zijn pas het begin. Blijven samenwerken is een uitdaging waar ik iedereen op wil aanspreken’, aldus Schultz.

Monitor

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert de Erasmus Universiteit voor het ministerie de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt. Sinds 2013 sluiten de gegevens op elkaar aan, zodat dat een compleet beeld resulteert van de maritieme cluster en de havens.
De Maritieme Monitor 2015 is hier te downloaden na het invullen van een formulier.

Maritiem presteert beter dan Nederlandse economie | Schuttevaer.nl

Maritiem presteert beter dan Nederlandse economie

Maritieme bedrijven presteerden in 2014 beter dan de Nederlandse economie als geheel. De toegevoegde waarde van de maritieme cluster steeg 3,3%, de totale werkgelegenheid met 3,2%. Dat staat in de Maritieme Monitor 2015, die maandag 14 december tegelijk met de Havenmonitor 2015 werd gepresenteerd.

Maritiem presteert beter dan Nederlandse economie

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde beide rapporten aan Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land, en aan Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. ‘Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken’, stelde de minister. De onzekerheden zijn bovendien niet voorbij. ‘De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart – we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten.’

NML-voorzitter Van Sluis drong erop aan de maritieme sector volwaardig en evenredig te laten meedraaien in de Topsector Water. ‘Door de gouden driehoek van samenwerking – branches/bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid – te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen en onzekerheden in het maritieme domein het hoofd te bieden.’

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de maritieme sectoren bedroeg in 2014 ruim 17 miljard euro. Indirect (aanpalende sectoren) kwam daar nog 5 miljard euro bij. De cluster genereert daarmee 3,4% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Tel je hier de havengebonden bedrijven nog bij op, zoals de chemie in de haven, dan is de toegevoegde waarde goed voor 7,3% van het BBP.

De directe en indirecte productiewaarde van de maritieme sectoren bedroegen bijna 53 miljard euro. De bedrijven boden in 2014 werk aan 253.000 personen. Dat is 2,9% van de Nederlandse werkgelegenheid. Worden daar de havengebonden bedrijven bijgeteld, dan gaat het om bijna 460.000 werknemers, 5,3% van de totale Nederlandse werkgelegenheid.

Export

De totale export bedroeg circa 22,5 miljard euro. Maritieme sectoren hebben daarmee een aandeel van 4% in de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. Het grootste aandeel in de export hebben de havens (32%), gevolgd door de zeevaart (23%). Over de periode 2006-2014 steeg de export van de maritieme bedrijven met 23%. De grootste stijging vond plaats in de offshore (+67%) en de waterbouw (+60%).

‘Mooie resultaten die de Nederlandse zeehavens een flinke uitdaging geven om het zo goed te blijven doen’, vond Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. ‘Er komt voldoende op ons af. Denk aan de mogelijke consequenties die het Klimaatakkoord voor de zeehavens gaat hebben. De automatisering die steeds verder toeneemt. Maar ook de vennootschapsbelasting die de zeehavens mogelijk moeten gaan betalen. Dit laatste kan leiden tot een ongelijk speelveld in Europa. Dat zou de resultaten in de toekomst behoorlijk kunnen veranderen.’

Innovatie

Door de aankopen bij toeleverende bedrijven deden de maritieme sectoren het met een plus van 3,3% zelfs beter dan de Nederlandse economie als geheel. Ze investeerden twee keer meer in R&D (onderzoek en ontwikkeling) dan gemiddeld. In 2014 werd 4,2% van de toegevoegde waarde aan R&D besteed. Het gemiddelde in Nederland is 2%. Schultz: ‘Nederland moet het hebben van innovatie. Het is onze hoogwaardige kennis die de maritieme cluster aan de wereldtop brengt. En houdt.’

Overcapaciteit

Het gaat niet alle sectoren voor de wind. De toegevoegde waarde in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart lag in 2014 onder het niveau van 2006. Voor de zeevaart en binnenvaart is deze afname veroorzaakt door lage tarieven als gevolg van overcapaciteit.

Maritieme Strategie

Begin 2015 stuurde minister Schultz de allereerste Maritieme Strategie naar de Tweede Kamer: één gezamenlijke aanpak van overheid en de maritieme bedrijven. Voor meer instroom van nieuw talent, voor meer innovatie en overleg, voor een mondiaal gelijk speelveld met eenduidige internationale regels, en voor een naadloos transportnetwerk en veilige en schone schepen.
‘De Maritieme Strategie is een unieke samenwerking van alle maritieme partners. Maar afspraken op papier zijn pas het begin. Blijven samenwerken is een uitdaging waar ik iedereen op wil aanspreken’, aldus Schultz.

Monitor

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert de Erasmus Universiteit voor het ministerie de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt. Sinds 2013 sluiten de gegevens op elkaar aan, zodat dat een compleet beeld resulteert van de maritieme cluster en de havens.
De Maritieme Monitor 2015 is hier te downloaden na het invullen van een formulier.