Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Vangstquota in 2019 fors omlaag

BRUSSEL

De vangstquota voor de meeste doelsoorten worden in 2019 fors verlaagd. Daarover hebben de Europese visserijministers en de Europese Commissie in Brussel een akkoord bereikt. Hoewel het met veel visbestanden goed gaat, is de verlaging volgens Brussel nodig om een duurzame vangst voort te zetten.

Onder meer op het quotum van de voor Nederlandse kottervissers belangrijke doelsoorten tong en schol wordt flink gekort. Van tong mag volgend jaar 20% minder worden opgevist en van schol 12%. Van kabeljauw mag zelfs een derde minder worden gevangen in vergelijking met dit jaar. Alleen van de gecombineerde TAC tarbot en griet is het quotum verhoogd. Vissers mogen van deze soorten in 2019 14% meer aanvoeren. Van rog mag volgend jaar evenveel worden aangevoerd als dit jaar.
Ook de trawlervloot moet inleveren. Volgend jaar mogen de vriestrawlers in de Noordzee 36% minder haring en 20% minder makreel opvissen. Voor de westelijke wateren is het quotum voor horsmakreel daarentegen met 18% verhoogd.
De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen elk jaar in december over de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches, TAC’s) voor het komende jaar. De TAC’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van onder andere de International Council of the Exploration of the Sea (ICES), het principe van maximale duurzame opbrengst (MSY) en op de meerjarige beheerplannen.

Zeebaars
De zeebaarsvisserij (trawlers, staandwantvisserij en handlijnvisserij) krijgt komend jaar voor alle  visserijmethodes iets ruimere vangstmogelijkheden. Zo mogen twinriggers en flyshooters vanaf volgend jaar 210 kilo zeebaars per maand aanvoeren en boomkor- en pulskotters 400 kilo per twee maanden. Voor staandwantvissers geldt een jaarquotum van 1400 kilo en voor handlijnvissers 5500 kilo. Gerichte visserij op zeebaars met gesleepte vistuigen blijft verboden.

Aanlandplicht
De visserijministers hebben ook afspraken gemaakt over de aanlandplicht. Vanaf 1 januari moeten alle bijvangsten (ook ondermaatse vis) van gequoteerde soorten aan wal worden gebracht. Er zijn uitzonderingen van kracht indien de (teruggegooide) vis een hoge overlevingskans heeft, of vissers aantonen dat het ze lukt selectief te vissen op een bepaalde soort of maat vis. Nederland heeft in een eerder stadium uitstel van de aanlandplicht verkregen voor schol en tarbot (1 jaar) en rog (3 jaar). Nederlandse vissers testen momenteel diverse methodes, zoals een project met netaanpassingen, om selectiever te vissen en de overlevingskans van bijvangst te vergroten. (BP)
Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook