Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

‘Windparkplanners doen weinig met informatie van de visserij’

Den Haag

Aan de groei van het aantal windparken op zee komt nog lang geen einde. Plan na plan passeert de inspraakprocedures. Voor het Nederlandse zeegebied ligt er nu een tweede Routekaart Wind op Zee. Tot stand gekomen in overleg met de visserijsector, zo claimt de politiek. Dat is een valse voorstelling van zaken, zegt de Nederlandse Vissersbond.

  • Roemenië bepaalt hoe snel pulsvisserij weer op Europese agenda komt 
  • Niet iedereen roemt ‘Fisher for Litter’

Door Patrick Naaraat

‘De Nederlandse visserijorganisaties zijn inderdaad bij bijna alle sessies aanwezig geweest en hebben informatie geleverd. Echter moeten we constateren dat er nagenoeg niets met deze inbreng is gedaan, wat erin heeft geresulteerd dat kostbare visgebieden in Nederlandse wateren westelijk van Den Helder en Scheveningen, met name voor tongvisserij, verloren lijken te gaan’, zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

De bond woonde begin december het Algemeen Overleg Visserij in de Tweede Kamer bij en meldt de leden onder meer, dat de politiek niet onverdeeld positief tegenover de sector staat.

‘Wat opviel tijdens het Algemeen Overleg was de negatieve houding tegenover de visserijsector van sommige vertegenwoordigers. Het meest opvallend was een uitspraak waarbij het initiatief “Fishing for Litter” werd genoemd. Fishing for Litter is een project waarbij vissers zich inzetten om alle afval dat zich in een vangst bevindt mee te nemen naar wal om het daar vervolgens in bigbags af te voeren. De Groot noemde dat dit niet meer dan normaal, aangezien het afval van de vissers zelf is.’

Van Tuinen vindt dat de sector hiermee tekort wordt gedaan. ‘De foto’s van vuilviskampioen Sander Meijer van de NG-21 tonen aan dat verreweg het meeste afval van andere gebruikers van de Noordzee afkomstig is.’

 

Pulsvisserij

De Tweede Kamer is wel begaan met de pulsvissers. Verschillende Kamerleden wilden van minister Carola Schouten weten wanneer er nu eindelijk duidelijkheid komt over de toekomst van deze vangsttechniek. Schouten moest ze het antwoord schuldig blijven. Ze noemde het onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog duidelijkheid komt. De Roemenen nemen het voorzitterschap van de Raad van de Europa 1 januari over van de Oostenrijkers. De nieuwe voorzitter bepaalt vervolgens hoe vlot het dossier weer op de agenda komt.

 

IJsselmeer

De Nederlandse Vissersbond is te spreken over het optreden van het SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, die aandacht vroeg voor de IJsselmeervisserij. ‘Bisschop vroeg met name aandacht voor de tegenstrijdige tendens inzake de negatieve berichten over de schubvisbestanden en de uitzonderlijk goede vangsten van de IJsselmeervissers.’ 

De bond had de Kamerleden van tevoren geïnformeerd over de al eerdere reductie van circa 85% van de capaciteit voor de standwantvisserij op schubvis in het IJsselmeergebied. ‘Dit is een enorme klap geweest voor de bedrijven op het IJsselmeer. Een verdere reductie kan niet worden geaccepteerd’, stelde de bond.

Bisschop nam vervolgens de moeite om de visserijbedrijven te bezoeken. ‘Hij heeft de situatie met eigen ogen kunnen aanschouwen.

‘De minister maakte duidelijk dat diverse onderzoeken, onder andere de bemonstering door visserijbedrijven met WMR met de atoomkuil, nog afgerond dienen te worden en dat daarna dit meegenomen kan worden in de overwegingen. Daarnaast heeft de minister de toezegging gedaan in nauw contact te blijven met de provincies Friesland en Flevoland om alvast de nodige voorbereidingen te treffen voor de nieuwe Wnb-vergunning voor 2019.’

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook