Green Award verlaagt havengeld Rotterdam voor meer schepen

De Green Award korting voor de zeevaart in de Rotterdamse haven wordt in 2019 breder en gemakkelijker, meldt Havenbedrijf Rotterdam. De korting stimuleert veilige en schone scheepvaart in het nat massagoed. Vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruik maken, evenals zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

Green Award verlaagt havengeld in Rotterdam voor meer zeeschepen

Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf de inning van havengelden  klantvriendelijker maakt voor zeerederijen. De facturatie wordt completer, sneller en overzichtelijker gemaakt. Als eerste die van zeehavengeld, boeien- en palengeld en de afvalstoffenheffing. In 2019 wordt ook gestart met de modernisering van het inningsysteem voor de binnenvaart.

Tariefstijging in lijn

Zoals al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI stijgen de haventarieven met 1% in 2019. De haventarieven zijn toen vastgesteld voor de jaren 2018-2020. Het vastleggen van de tariefontwikkeling biedt de markt helderheid. Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven ten opzichte van de omliggende zeehavens.

Conform de driejarige afspraak handhaaft het Havenbedrijf de specifieke maatregelen, zoals transshipment kortingen voor containers om de Rotterdamse positie als containerhub te versterken. Voor tankers met ruwe olie blijven de tarieven 1,5% onder de algemene stijging. Hiermee wordt het verschil in haventarieven voor zeeschepen met minerale olieproducten verder verkleind ten opzichte van omliggende zeehavens.

Voor de binnenvaart nemen de tarieven met 1% per jaar toe.

Marktconsultatie

Het Havenbedrijf, Deltalinqs, VRC en VNPI hebben vaste afspraken over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het havengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven.

Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen meegenomen. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Moerdijk.

Havengeld inkomstenbron

Havengeld is één van de twee primaire inkomstenbronnen van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 ontving het Havenbedrijf 289,6 miljoen euro aan zeehavengeld en 14,4 miljoen euro aan binnenhavengeld. De belangrijkste inkomstenbron van het Havenbedrijf is huur en erfpacht van terreinen. (DvdM / Havenbedrijf Rotterdam)