Martitiem Masterplan

Maritieme sector krijgt 210 miljoen euro voor emissieloze schepen

De maritieme sector krijgt 210 miljoen euro om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De Nederlandse scheepsbouw wil onder meer 40 emissieloze schepen bouwen.

masterplan
masterplan

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro toegekend gekregen, waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan.

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’ aldus NMT directeur Roel de Graaf. ‘Het is uniek dat we onder vlag van koepelorganisatie, Nederland Maritiem Land, met alle maritieme sectoren het Maritiem Masterplan hebben bedacht. En met grote betrokkenheid van het ministerie van IenW, Economische Zaken en Defensie.

Directeur Roel de Graaf van NMT (links) proost bij de doop van twee elektrische veerponten bij Holland Shipyards. Foto ter illustratie. Foto Ingrid Bot

Met deze toekenning kan een goede stap gezet worden in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen. ‘Het doel is om als Nederland marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen’, aldus de Graaf.

Ontwikkeling en bouw van demonstratieschepen

Het plan beoogt de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met carbon capture. De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. ‘Dit is een grote kans om te laten zien wat we als Nederlandse maritieme maakindustrie in huis hebben’, aldus De Graaf.

‘Bedrijven kunnen nu samen met reders demonstratieprojecten opzetten. Vanaf 2024 kan er dan ook daadwerkelijk gebouwd worden. Bovendien kunnen bedrijven meewerken aan het opzetten van het Joint Maritime Digital Platform (JMDP), gericht op digitale transformatie en het versterken van ketensamenwerking in de sector.’

Bij uitvoering van het Maritiem Masterplan wordt aanvullend het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking verhoogd dankzij het Human Capital Programma. Met de toekenning vanuit het Groeifonds kan niet het gehele Maritieme Masterplan worden uitgevoerd. Voor de programmalijn energie-efficiëntie moet gezocht worden naar alternatieve financiering.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, speciale gezant namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het toekomstbestendig maken van de maritieme maakindustrie voegt toe: ‘Mooi nieuws dat het Maritiem Masterplan van start kan. Wij zetten zo een grote stap in de verduurzaming van Nederlandse schepen. Tegelijkertijd versterken we hiermee onze internationale koploperspositie. Voor ons land is een sterke maritieme sector onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals militaire veiligheid, energiezekerheid en behoud van droge voeten. Het Maritiem Masterplan is een stevig fundament voor de sectoragenda die wij in oktober presenteren.’

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’, aldus Rob Verkerk, voorzitter van stichting Nederland Maritiem Land, de koepelorganisatie die het Maritiem Masterplan samen met haar leden heeft bedacht.

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’. Rob Verkerk, foto Marine

‘Ondanks dat we met deze gelden niet het gehele masterplan kunnen uitvoeren, kunnen we wel een goede stap zetten in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen om daarmee marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen.

De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. ‘In deze eindmarkten is Nederland momenteel toonaangevend op het gebied van scheepsbouw en in de operatie. Als we dat willen blijven, moeten we ervoor zorgen dat we in deze markten ook koploper worden in de energietransitie’, besluit Verkerk. ‘Voor de programmalijn energie-efficiëntie, die evenzeer essentieel is voor een succesvolle uitrol van het Maritiem Masterplan, zullen we naar alternatieve financiering moeten zoeken.’

Annet Koster
Annet Koster. Foto KVNR

KVNR-directeur Annet Koster reageert: ‘Ik ben heel blij met deze toekenning. Dit geeft de maritieme sector een unieke kans om de benodigde verduurzaming van zoveel facetten binnen de maritieme sectoren te versnellen. Ik ben trots dat we dit onder coördinatie van koepelorganisatie NML hebben kunnen bereiken als gezamenlijke maritieme sectoren i.s.m. nauw betrokken ministeries.’

Lees ook:

Maritiem Masterplan: praten kunnen we goed, nu actie!

Maritiem Masterplan stelt doel bij van 50 naar 40 emissieloze schepen

Maritieme sector krijgt 210 miljoen euro voor emissieloze schepen | Schuttevaer.nl
Martitiem Masterplan

Maritieme sector krijgt 210 miljoen euro voor emissieloze schepen

De maritieme sector krijgt 210 miljoen euro om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De Nederlandse scheepsbouw wil onder meer 40 emissieloze schepen bouwen.

masterplan
masterplan

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro toegekend gekregen, waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan.

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’ aldus NMT directeur Roel de Graaf. ‘Het is uniek dat we onder vlag van koepelorganisatie, Nederland Maritiem Land, met alle maritieme sectoren het Maritiem Masterplan hebben bedacht. En met grote betrokkenheid van het ministerie van IenW, Economische Zaken en Defensie.

Directeur Roel de Graaf van NMT (links) proost bij de doop van twee elektrische veerponten bij Holland Shipyards. Foto ter illustratie. Foto Ingrid Bot

Met deze toekenning kan een goede stap gezet worden in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen. ‘Het doel is om als Nederland marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen’, aldus de Graaf.

Ontwikkeling en bouw van demonstratieschepen

Het plan beoogt de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met carbon capture. De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. ‘Dit is een grote kans om te laten zien wat we als Nederlandse maritieme maakindustrie in huis hebben’, aldus De Graaf.

‘Bedrijven kunnen nu samen met reders demonstratieprojecten opzetten. Vanaf 2024 kan er dan ook daadwerkelijk gebouwd worden. Bovendien kunnen bedrijven meewerken aan het opzetten van het Joint Maritime Digital Platform (JMDP), gericht op digitale transformatie en het versterken van ketensamenwerking in de sector.’

Bij uitvoering van het Maritiem Masterplan wordt aanvullend het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking verhoogd dankzij het Human Capital Programma. Met de toekenning vanuit het Groeifonds kan niet het gehele Maritieme Masterplan worden uitgevoerd. Voor de programmalijn energie-efficiëntie moet gezocht worden naar alternatieve financiering.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, speciale gezant namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het toekomstbestendig maken van de maritieme maakindustrie voegt toe: ‘Mooi nieuws dat het Maritiem Masterplan van start kan. Wij zetten zo een grote stap in de verduurzaming van Nederlandse schepen. Tegelijkertijd versterken we hiermee onze internationale koploperspositie. Voor ons land is een sterke maritieme sector onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals militaire veiligheid, energiezekerheid en behoud van droge voeten. Het Maritiem Masterplan is een stevig fundament voor de sectoragenda die wij in oktober presenteren.’

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’, aldus Rob Verkerk, voorzitter van stichting Nederland Maritiem Land, de koepelorganisatie die het Maritiem Masterplan samen met haar leden heeft bedacht.

‘Wij zijn erg blij met deze toekenning’. Rob Verkerk, foto Marine

‘Ondanks dat we met deze gelden niet het gehele masterplan kunnen uitvoeren, kunnen we wel een goede stap zetten in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen om daarmee marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen.

De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. ‘In deze eindmarkten is Nederland momenteel toonaangevend op het gebied van scheepsbouw en in de operatie. Als we dat willen blijven, moeten we ervoor zorgen dat we in deze markten ook koploper worden in de energietransitie’, besluit Verkerk. ‘Voor de programmalijn energie-efficiëntie, die evenzeer essentieel is voor een succesvolle uitrol van het Maritiem Masterplan, zullen we naar alternatieve financiering moeten zoeken.’

Annet Koster
Annet Koster. Foto KVNR

KVNR-directeur Annet Koster reageert: ‘Ik ben heel blij met deze toekenning. Dit geeft de maritieme sector een unieke kans om de benodigde verduurzaming van zoveel facetten binnen de maritieme sectoren te versnellen. Ik ben trots dat we dit onder coördinatie van koepelorganisatie NML hebben kunnen bereiken als gezamenlijke maritieme sectoren i.s.m. nauw betrokken ministeries.’

Lees ook:

Maritiem Masterplan: praten kunnen we goed, nu actie!

Maritiem Masterplan stelt doel bij van 50 naar 40 emissieloze schepen