Brandstory

Schippersbond V.Z.W. wil een hechte vertrouwensrelatie met binnenvaartschippers 

De behoefte die er zo’n zeventig jaar geleden was onder schippers aan hulp bij administratie is nog onverminderd aanwezig. ‘Zeker en vast!’, zegt Sabrina Kegels, directeur van de Algemene Schippersbond V.Z.W.

BRANDSTORY

Sabrina Kegels en Heylen Francoise. Foto V.Z.W.

Het was Sabrina’s moeder Heylen Francoise die in 1970 het initiatief nam voor de voortzetting van de Algemene Schippersbond. Er kwam in die tijd meer en meer vraag naar dienstverlening op het gebied van boekhouding en bijstand rond het verzorgen van scheepsdocumenten. ‘Het zijn zaken die voor een doorsnee schipper best lastig zijn’, zegt Sabrina, die in 1985 toetrad tot het kantoor.

Dat Sabrina aan de slag ging in het bedrijf van de familie lag wel enigszins voor de hand. Ze groeide op in een hechte schippersfamilie en thuis hoorde ze nauwelijks wat anders dan over scheepvaart en het wel en wee van schippers. Sabrina’s grootouders bevoeren de internationale binnenwateren en gaven het vak door aan Sabrina’s ouders. Die gingen in 1970 aan wal, wat voor Sabrina’s moeder het moment was om met de Schippersbond te beginnen.

Voor Sabrina is de schippersgemeenschap haar tweede familie geworden. De bond mag dan in de eerste plaats een dienstverlener zijn, veel schippers lijken Sabrina eerder te zien als lid van het gezin. ‘Met veel klanten hebben we een hechte vertrouwensrelatie’, verklaart Sabrina. ‘De verbondenheid is sterk en ik draag het hoog in mijn vaandel dat schippers mij alle dagen kunnen bereiken.’

‘Wij stellen ons ten dienste van de binnenschippers in zowel Vlaanderen als Wallonië. Wij helpen ze van a tot z, ook bij de opstart als zelfstandige in eenmanszaak of vennootschap. We verzorgen al de scheepsdocumenten, doen de boekhouding en ondersteunen schippers in hun contacten met instanties over ziekteverzekering, kinderbijslag, loonverwerking of subsidies.’

Zakelijke band

De zakelijke band tussen de schippers en het kantoor van de bond in Antwerpen is hecht, veel van de varenden gebruiken het kantoor van de Schippersbond zelfs als hun referentieadres. Honderden schippers zijn lid van de bond. Het merendeel ervan is Vlaams, maar de bond staat eveneens een groot aantal Waalse schippers bij. Dat is ook noodzakelijk, aangezien in Wallonië een organisatie die zich inzet voor de schippers en hun belangen verdedigt ontbreekt.

Overigens biedt de Schippersbond onder de naam Consulting de Viking ook haar diensten aan voor professionals uit andere sectoren. Sabrina legt uit dat dit zo gegroeid is doordat schippers die stoppen met varen vaak behoefte hebben aan administratieve ondersteuning.

Als belangenorganisatie vervult de Schippersbond in België een vooraanstaande rol. ‘Samen met andere partners verdedigen we de binnenvaart op nationaal en internationaal vlak’, zegt Sabrina Kegels. ‘Zo zijn we lid van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB), we nemen via het Paritair Comité deel aan het overleg tussen werkgevers en werknemers, we dragen bij aan het Kennis Centrum Binnenvaart Vlaanderen en zijn we lid van de Federatie Belgische Binnenvaart (FBB).’

Op Europees niveau is de Schippersbond lid van de ESO, dat de belangen van de Europese particuliere binnenvaartondernemers behartigt. Daar denkt de vereniging mee over thema’s rond vergroening, personeel, autonoom varen en digitalisering van boorddocumenten.

Om de vinger aan de pols te houden bij plannen rond bijvoorbeeld de vaarwegen denkt de Schippersbond tevens mee in verschillende werkgroepen rond de Vlaamse Waterweg en de haven van Antwerpen-Brugge. ‘Het voortbestaan en de promotie van de binnenvaart staat steeds op de eerste plaats’, vat Sabrina deze werkzaamheden samen.

De Schippersbond neemt ook vakbondsachtige taken voor haar rekening. ‘Maar we zijn onafhankelijk en zeker niet politiek gebonden zoals een vakbond dat wel is’, onderstreept Sabrina, die een gezonde toekomst ziet voor de bond. ‘We zijn nu met z’n twaalven op kantoor. Zelf voel ik nog altijd dezelfde verbondenheid met de schippers als toen ik ermee begon. Ik zal mijn werkzaamheden dan ook zeker nog jaren willen voortzetten.’

Verhuizen

Toekomstplannen draaien bij de Schippersbond op dit moment vooral om de verhuizing van het kantoor van het centrum van Antwerpen naar het havengebied, aan Kaai 140. Voor een bedrijf dat zich met scheepvaart bezighoudt zal het uitzicht op de langsvarende schepen een inspirerende omgeving zijn. ‘Ik ga er zeker nog jaren mee door, samen met Heylen Francoise en ons team’, zegt Sabrina over haar plannen. ‘Het blijft belangrijk dat we overal ons gezicht laten zien en maatregelen en voordelen zo goed mogelijk bespreken met overheden en andere diensten.’

De Algemene Schippersbond V.Z.W Antwerpen is in maart 2023 met een eigen stand te vinden op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen.