EOC Scheepsverzekeringen

Schade verhalen op afloskapitein is lastig verhaal

Het is de schrik van elke kapitein-eigenaar. Het telefoontje van de aflosschipper met de mededeling dat de stuurhut eraf is gevaren. De directe schade loopt in de tienduizenden euro’s en de gevolgschade is nog veel groter. Wie denkt dat deze schade verhaald kan worden op de aflosschipper kan wel eens van een koude kermis thuiskomen. Daarvoor moet minimaal sprake zijn van grove nalatigheid.

Per ongeluk de stuurhut te hoog laten staan. Stom, maar niet zonder meer te verhalen op de aflosschipper die het overkwam. (Foto ANP)
Per ongeluk de stuurhut te hoog laten staan. Stom, maar niet zonder meer te verhalen op de aflosschipper die het overkwam. (Foto ANP)
  • ZZP’er doet er wel verstandig aan aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten

Gelukkig is het schip verzekerd. Of er een schipper in loondienst aan het roer staat, of een ingehuurde schipper die ZZP’er is, maakt bij zo’n schade niets uit, legt assurantie-adviseur René Kamphuis van EOC Verzekeringsadvies uit.

Toch is het verstandig voor ZZP-schippers zich wel te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheidsverzekering heeft dan weliswaar een beperkte dekking, maar er zijn wel degelijk ernstige situaties waarvoor je als aflosser aansprakelijk kunt worden gesteld. ’Je bent bijvoorbeeld bij een bevrachter en laat per abuis een werknemer struikelen, waardoor die zijn arm breekt en drie, vier maanden zijn werk niet kan doen. Kun je dat risico als ondernemer zelf dragen? Ook als je een claim van 50.000 euro of hoger ontvangt?’

Assurantie-adviseur René Kamphuis: ’Een schip is een bedrijf en als aflosschipper ben je aan het werk. Daarom heb je zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering nodig.’ Foto EOC
Assurantie-adviseur René Kamphuis: ’Een schip is een bedrijf en als aflosschipper ben je aan het werk. Daarom heb je zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering nodig.’ Foto EOC

Niet verplicht

Als het om zaken gaat die nadrukkelijk met het schip en het varen te maken hebben, geldt de aansprakelijkheidsverzekering niet. Gaat er koffie over de trackpilot of de computer waarmee het stuwplan wordt gemaakt, dan valt er voor de eigenaar niets te verhalen op de aflosser.

En verkeerd laden? Aanvaringen? Verdagen? ‘Alles wat met het schip te maken heeft, valt onder de Casco/P&I-verzekering van het schip en is op de AVB (aansprakelijkheidsverzekering – red.) uitgesloten van dekking.’

Het is als ZZP’er overigens wel van belang te weten of de scheepseigenaar een Casco- en/of een P&I-verzekering heeft. Meestal is dat het geval. Maar zo’n verzekering is in de binnenvaart niet verplicht. ‘Je mag in Nederland niet onverzekerd op de scooter of in de auto stappen. Maar gek genoeg is er geen enkele wet die een scheepsverzekering verplicht stelt.’

ZZP’er heeft AVB nodig

Ter verduidelijking: de P&I-verzekering dekt dus schades die worden veroorzaakt door of met het schip, of zijn gerelateerd aan werkzaamheden op het schip. Maar de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB, is niet van toepassing op de ingehuurde schipper die aan boord is, schetst Kamphuis. ‘Een schip is een bedrijf en als aflosschipper ben je aan het werk en daarom heb je zelf ook een AVB nodig.’

Heel duur is zo’n verzekering niet, vanaf 250 euro per jaar.

Ander hoog risico

‘Het gaat erom de continuïteit van de ZZP’er te waarborgen. ‘De schipper, maar ook de eigenaar van een binnenvaartschip, moeten zich bewust zijn dat schade veroorzaakt door/met het schip niet zomaar kan worden verhaald. En dat de ingehuurde schipper (ZZP’er) hiervoor ook geen verzekering (schade veroorzaakt door/met schip) kan afsluiten.

‘Daarnaast zijn er voor ZZP’ers overigens nog veel grotere risico’s waar ook de schipper zich bewust van moet zijn. En waarover hij serieus moet nadenken. Bijvoorbeeld Arbeidsongeschiktheid. Zijn die risico’s in kaart gebracht en is hiervoor een adequate oplossing getroffen?’

EOC Verzekeringsadvies

EOC Verzekeringsadvies is een onafhankelijk nautisch verzekeringsintermediair. ‘Wij sluiten verzekeringen af bij andere verzekeraars. EOC Verzekeringsadvies kan de schipper ook advies geven over verzekeringen voor bijvoorbeeld uw huis, auto, uw personeel of uw eigen gezondheid.’

‘Ondernemen in de maritieme sector brengt risico’s met zich mee. Een brand kan al snel leiden tot faillissement, maar ook diefstal, ziekteverzuim onder personeel of een ongeluk tijdens een reparatie kunnen een klap uitdelen. Welke risico’s zijn het waard om zelf te dragen, welke kunnen beter worden afgedekt? Juist als het gaat om grotere belangen – scheepsbouwers, machinefabrieken, watersportbedrijven/verenigingen, jachthavens of werven – is EOC Verzekeringsadvies er.

Op afspraak kunnen zij u vrijblijvend een second opinion geven over uw huidige verzekeringspakket. Meer weten, stuur een e-mail naar eva@eoc.nl.

Dit artikel wordt u aangeboden door EOC. Reageren? info@eoc.nl
Lees hier alle columns van scheepsverzekeraar EOC.

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek en bent u verzekerd bij EOC? Mail dan naar rene.quist@schuttevaer.nl of bel/app naar 06 14 05 10 10.