Koninklijke Schuttevaer: Nog geen grote hinder door droogte

Voor de scheepvaart op de Rijkswateren leidt de droogte, met uitzondering van de Geldersche IJssel, op dit moment niet tot grote hinder. Dat meldt Koninklijke Schuttevaer, de nautische-technische ledengroep van BLN-Schuttevaer , in de ‘Droogteverwachting Rijn en Maas’ van vrijdag 3 augustus op basis van informatie van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Koninklijke Schuttevaer: Nog geen grote hinder door droogte

Bijzondere laagwaterfoto’s? Deel ze met wekelijks 18.000 bezoekers aan Schuttevaer.nl! Mail ze naar redactie@schuttevaer.nl (bij voorkeur groot formaat > 1 Mb en vrij te gebruiken op de site of in de krant). Meld bij elke foto de locatie en de naam van de fotograaf. 

Vergeleken met vorige week is de situatie voor de scheepvaart tijdelijk iets verbeterd. Dit komt vooral door de regenval in Duitsland. De effecten van deze regenval zijn echter beperkt en van korte duur.
Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Dit leidt mogelijk tot een toename van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is er in verband met de zomervakantie veel recreatievaart. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt.

Aanpassing schutregime

Om de waterafvoer te beperken geldt er bij verscheidene sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Dit is onder meer het geval bij de sluizen op de Maas, Nederrijn/Lek, kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en de Lorentzsluizen. Om verzilting tegen te gaan gelden beperkingen bij Zeesluis IJmuiden en de Irenesluis in Wijk bij Duurstede. Wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl.

Neerslagkansen

Vanaf woensdag 1 augustus brak opnieuw een droge periode aan, die aanhoudt aan tot in ieder geval komend weekend (4 en 5 augustus). In de week erna nemen de neerslagkansen toe, maar die blijven nog steeds beperkt (30-40%). In de stroomgebieden van Maas en Rijn bestaat op woensdag 1 augustus, in Zwitserland ook op donderdag 2 augustus, kans op een paar buien. Grootschalig blijven de neerslaghoeveelheden beperkt tot een aantal millimeters. Daarna wederom droog.

Tot 20 augustus waarschijnlijk iets kleinere neerslaghoeveelheden dan normaal, daarna worden neerslaghoeveelheden rond de normale waarden voor de tijd van het jaar verwacht. Het huidige neerslagtekort is vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976.

Afvoeren Rijn en Maas

De afvoer te Lobith is op 15 juli onder het LCW-criterium van 1200 m3/s gedaald en op 31 juli onder de 1000 m3/s uitgekomen. Het LCW-criterium voor augustus is 1100 m3/s. De huidige afvoer is 980 m3/s. De afgelopen weken is weinig tot zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied waardoor de afvoer voor de Rijn een algemene dalende trend heeft.

De komende week wordt weinig neerslag (<10 mm) verwacht in het Rijnstroomgebied. De afvoer bij Lobith zal deze week de dalende trend richting 900 m3/s doorzetten. Op de middellange tot lange termijn wordt ook weinig neerslag verwacht. Op dit moment laten de modellen een daling richting 900 m3/s zien rond 7-8 augustus. Afvoeren van minder dan 800 m3/s zijn nog niet in zicht. Volgens de laatste inzichten is het meest waarschijnlijke afvoerscenario dat de verwachte afvoer bij Lobith – voor de periode na 15 dagen – onder tot ruim onder het langjarig maandgemiddelde zal blijven.

Zwitserland en Duitsland

Het peil van de Zwitserse stuwmeren ligt grotendeels onder het langjarig gemiddelde. Ook de waterstand en de afvoer van de Bodensee zijn sterk gedaald en daarmee behoorlijk lager dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Deze daling in de waterstanden zal zich in de aankomende periode verder doorzetten. De afvoer bij Bazel heeft een langzaam dalende trend vanaf begin juli en is de afgelopen dagen ongeveer gelijk gebleven op 600 m3/s, maar blijft daarmee ruim lager dan het langjarig gemiddelde voor juli.

In Duitsland is de enige recente neerslag van betekenis rond 22 juli in de stroomgebieden van de Neckar en Nahe gevallen; deze neerslag heeft de waterstand bij Lobith kortstondig circa 10 cm doen stijgen. De neerslag op 28 juli in Noord-Duitsland heeft de daling van de afvoer bij Lobith iets afgeremd maar niet doen omkeren.

Ook in de aankomende periode kunnen dit soort tijdelijke afvoerpieken of afvlakkingen als gevolg van lokale buien optreden maar dit voorkomt niet dat de afvoeren in Duitsland op de langere termijn in een dalende trend zullen blijven. Het algemene beeld blijft dat de afvoer in vrijwel het gehele Rijnstroomgebied een langzaam dalende trend zal kennen.

Lobith volgt dit beeld; de afvoeren zullen de aankomende periode in een langzaam dalende trend doorzetten richting de 900 m3/s. Op de lange termijn (10 à 15 dagen vooruit) neemt de onzekerheid enigszins toe en is de kans groot dat de afvoer bij Lobith onder de 900 m3/s zal uitkomen. Afvoeren tot onder 800 m3/s zijn op dit moment nog niet in beeld.

Belgische Maas

De daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter is op dit moment circa 30 m3/s (Luik circa 50 m3/s). Het LCW-criterium is 25 m3/s. De afgelopen tijd is zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied en ook voor de komende week wordt geen neerslag van betekenis verwacht (<5 mm). Dit betekent dat de afvoer bij St. Pieter de komende week ongeveer gelijk zal blijven en zal blijven schommelen (door stuwfluctuaties) tussen 5 en 100 m3/s. Op de middellange termijn ( 5 – 10 dagen vooruit) verandert weinig in deze situatie. De kans dat het LCW-criterium van 25 m3/s voor St. Pieter op langere termijn (10-15 dagen) wordt onderschreden neemt toe.

België en Noord-Frankrijk

Er is recentelijk geen neerslag van betekenis gevallen en er wordt ook geen neerslag van betekenis verwacht. Er zullen wel de komende dagen kleine buien langskomen in het stroomgebied; deze zullen echter geen significant effect hebben op de afvoeren van de Maas. De afvoeren in België worden sterk gereguleerd en op dit moment redelijk gelijk gehouden. Bij Lozen komt op dit moment circa 10 m3/s (daggemiddelde) binnen op de Brabantse Kanalen.

Koninklijke Schuttevaer: Nog geen grote hinder door droogte | Schuttevaer.nl

Koninklijke Schuttevaer: Nog geen grote hinder door droogte

Voor de scheepvaart op de Rijkswateren leidt de droogte, met uitzondering van de Geldersche IJssel, op dit moment niet tot grote hinder. Dat meldt Koninklijke Schuttevaer, de nautische-technische ledengroep van BLN-Schuttevaer , in de ‘Droogteverwachting Rijn en Maas’ van vrijdag 3 augustus op basis van informatie van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Koninklijke Schuttevaer: Nog geen grote hinder door droogte

Bijzondere laagwaterfoto’s? Deel ze met wekelijks 18.000 bezoekers aan Schuttevaer.nl! Mail ze naar redactie@schuttevaer.nl (bij voorkeur groot formaat > 1 Mb en vrij te gebruiken op de site of in de krant). Meld bij elke foto de locatie en de naam van de fotograaf. 

Vergeleken met vorige week is de situatie voor de scheepvaart tijdelijk iets verbeterd. Dit komt vooral door de regenval in Duitsland. De effecten van deze regenval zijn echter beperkt en van korte duur.
Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Dit leidt mogelijk tot een toename van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is er in verband met de zomervakantie veel recreatievaart. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt.

Aanpassing schutregime

Om de waterafvoer te beperken geldt er bij verscheidene sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Dit is onder meer het geval bij de sluizen op de Maas, Nederrijn/Lek, kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en de Lorentzsluizen. Om verzilting tegen te gaan gelden beperkingen bij Zeesluis IJmuiden en de Irenesluis in Wijk bij Duurstede. Wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl.

Neerslagkansen

Vanaf woensdag 1 augustus brak opnieuw een droge periode aan, die aanhoudt aan tot in ieder geval komend weekend (4 en 5 augustus). In de week erna nemen de neerslagkansen toe, maar die blijven nog steeds beperkt (30-40%). In de stroomgebieden van Maas en Rijn bestaat op woensdag 1 augustus, in Zwitserland ook op donderdag 2 augustus, kans op een paar buien. Grootschalig blijven de neerslaghoeveelheden beperkt tot een aantal millimeters. Daarna wederom droog.

Tot 20 augustus waarschijnlijk iets kleinere neerslaghoeveelheden dan normaal, daarna worden neerslaghoeveelheden rond de normale waarden voor de tijd van het jaar verwacht. Het huidige neerslagtekort is vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976.

Afvoeren Rijn en Maas

De afvoer te Lobith is op 15 juli onder het LCW-criterium van 1200 m3/s gedaald en op 31 juli onder de 1000 m3/s uitgekomen. Het LCW-criterium voor augustus is 1100 m3/s. De huidige afvoer is 980 m3/s. De afgelopen weken is weinig tot zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied waardoor de afvoer voor de Rijn een algemene dalende trend heeft.

De komende week wordt weinig neerslag (<10 mm) verwacht in het Rijnstroomgebied. De afvoer bij Lobith zal deze week de dalende trend richting 900 m3/s doorzetten. Op de middellange tot lange termijn wordt ook weinig neerslag verwacht. Op dit moment laten de modellen een daling richting 900 m3/s zien rond 7-8 augustus. Afvoeren van minder dan 800 m3/s zijn nog niet in zicht. Volgens de laatste inzichten is het meest waarschijnlijke afvoerscenario dat de verwachte afvoer bij Lobith – voor de periode na 15 dagen – onder tot ruim onder het langjarig maandgemiddelde zal blijven.

Zwitserland en Duitsland

Het peil van de Zwitserse stuwmeren ligt grotendeels onder het langjarig gemiddelde. Ook de waterstand en de afvoer van de Bodensee zijn sterk gedaald en daarmee behoorlijk lager dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Deze daling in de waterstanden zal zich in de aankomende periode verder doorzetten. De afvoer bij Bazel heeft een langzaam dalende trend vanaf begin juli en is de afgelopen dagen ongeveer gelijk gebleven op 600 m3/s, maar blijft daarmee ruim lager dan het langjarig gemiddelde voor juli.

In Duitsland is de enige recente neerslag van betekenis rond 22 juli in de stroomgebieden van de Neckar en Nahe gevallen; deze neerslag heeft de waterstand bij Lobith kortstondig circa 10 cm doen stijgen. De neerslag op 28 juli in Noord-Duitsland heeft de daling van de afvoer bij Lobith iets afgeremd maar niet doen omkeren.

Ook in de aankomende periode kunnen dit soort tijdelijke afvoerpieken of afvlakkingen als gevolg van lokale buien optreden maar dit voorkomt niet dat de afvoeren in Duitsland op de langere termijn in een dalende trend zullen blijven. Het algemene beeld blijft dat de afvoer in vrijwel het gehele Rijnstroomgebied een langzaam dalende trend zal kennen.

Lobith volgt dit beeld; de afvoeren zullen de aankomende periode in een langzaam dalende trend doorzetten richting de 900 m3/s. Op de lange termijn (10 à 15 dagen vooruit) neemt de onzekerheid enigszins toe en is de kans groot dat de afvoer bij Lobith onder de 900 m3/s zal uitkomen. Afvoeren tot onder 800 m3/s zijn op dit moment nog niet in beeld.

Belgische Maas

De daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter is op dit moment circa 30 m3/s (Luik circa 50 m3/s). Het LCW-criterium is 25 m3/s. De afgelopen tijd is zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied en ook voor de komende week wordt geen neerslag van betekenis verwacht (<5 mm). Dit betekent dat de afvoer bij St. Pieter de komende week ongeveer gelijk zal blijven en zal blijven schommelen (door stuwfluctuaties) tussen 5 en 100 m3/s. Op de middellange termijn ( 5 – 10 dagen vooruit) verandert weinig in deze situatie. De kans dat het LCW-criterium van 25 m3/s voor St. Pieter op langere termijn (10-15 dagen) wordt onderschreden neemt toe.

België en Noord-Frankrijk

Er is recentelijk geen neerslag van betekenis gevallen en er wordt ook geen neerslag van betekenis verwacht. Er zullen wel de komende dagen kleine buien langskomen in het stroomgebied; deze zullen echter geen significant effect hebben op de afvoeren van de Maas. De afvoeren in België worden sterk gereguleerd en op dit moment redelijk gelijk gehouden. Bij Lozen komt op dit moment circa 10 m3/s (daggemiddelde) binnen op de Brabantse Kanalen.