Scheldt River: Schip van het Jaar

Sleephopperzuiger Scheldt River is gekozen tot KNVTS Schip van het Jaar 2018. Deze en vier andere winnaars van Maritime Awards 2018 zijn maandagavond 12 november in Zaandam bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. #MaritimeWeek

Scheldt River: Schip van het Jaar
  • Winnaars Maritime Awards 2018 blinken uit in innovatie

Eregast minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme Monitor en Havenmonitor aan voorzitter Wim van Sluis van Nederland Maritiem Land.

De winnaars van de vijf Maritime Awards zijn:

Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018

De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented Reality Navigation. Kirsten onderzocht tijdens een stage bij TNO hoe Augmented Reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen met veilige navigatie.

Op basis van kwalitatief onderzoek en evaluaties door operationele gebruikers kwam zij tot een AR-viewer concept met een prototype van een AR-device, dat de ‘situation awareness’ vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige navigatie.

Haar onderzoek blonk volgens de jury uit op de beoordeelde criteria operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, kwaliteit en uniciteit. ‘De operationele relevantie ligt in het vergroten van navigatieveiligheid, waarbij technologie de gebruiker niet afleidt van wat er buiten gebeurt, maar juist ondersteunt. Een uitermate volwassen onderzoek waarvan de praktische relevantie buiten kijf staat.’

Maritime Designer Award 2018

De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen. Zijn nieuw ontwikkelde oplossing voor het aansturen van T-foils heeft volgens de jury de potentie om de toepassing van draagvleugels opnieuw onder de aandacht te brengen.
‘Ontwikkelingen met betrekking tot het inzetten van watertaxi’s en fietsferry’s in en tussen grote steden bieden nieuwe mogelijkheden om deze oplossing opnieuw serieus te nemen. Het gebruik van het water als alternatief voor (openbaar)personenvervoer kan hierdoor nog concurrerender worden omdat hogere snelheden kunnen worden bereikt. De veiligheid ervan verdient natuurlijk extra aandacht.’ Dit wordt ook onderkend door Gijsbert en vormt een belangrijk onderdeel van het voorgestelde vervolgonderzoek.

Maritime Innovation Award 2018

Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 omdat het een uniek systeem is, wat door hen zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De jury noemt Fleet Cleaner een echte maritieme innovatie.

Fleet Cleaner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in de haven met een zelf ontwikkelde robot. Het hele proces van schoonmaak wordt aangeboden en niet enkel de aanschaf van de equipment, men koopt dus eigenlijk de service van ‘een schoon schip’.

‘Fleet Cleaner is een mooie machine, die in een lastige omgeving kan opereren. De ontwikkelaars hebben verschillende innovaties moeten doen en die vervolgens moeten combineren om tot dit resultaat te komen. Het schoonmaakproces wordt door Fleet Cleaner echt verbeterd.’

Maritime KVNR Shipping Award 2018

De winnaar van de KVNR Shipping Award 2018 zijn Multraship & Novatug met hun Carrousel Rave Tug. De jury prijst Multraship voor het succesvol uitvoeren van een gedurfd en kostbaar experiment dat ook voor andere marktpartijen beschikbaar zal zijn.

‘Multraship heeft blijk gegeven van een sterke toekomstvisie gebaseerd op de realisatie van de Carrousel Rave Tug’, vindt de jury. Multraship heeft in samenwerking met Novatug niet alleen een succesvol vernieuwend schip gerealiseerd. Er bestaan vergevorderde plannen om een leasemaatschappij op te richten om de technologie ook beschikbaar te stellen voor andere rederijen die in deze markt opereren.

‘Deze innovatie heeft, ook gelet op de milieuwinst per schip, een enorme exponentieel groeiende toegevoegde waarde voor Nederland. Het totaal ontwerp resulteert naast brandstofbesparing eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor de kosten van onderhoud laag kunnen blijven.’

KNVTS Schip van het Jaar 2018

Sleephopperzuiger Scheldt River ontworpen en gebouwd door Royal IHC is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018 uitgeroepen.

Deze sleephopperzuiger bevat een aantal innovaties met onder andere een tweetoeren tandwielkast, de opslag van een baggermengsel met zeer hoge dichtheid, waarmee de baggeroperaties (verder) geoptimaliseerd worden.

‘De toepassing van LNG voor de energievoorziening van een dergelijke schip is echter een wereldwijde primeur. Royal IHC en opdrachtgever DEME maken daarmee een grote stap naar schoner baggeren’, aldus de jury in haar waardering.

Eerste Young Professionals Party

Voor het eerst vond geïntegreerd in het Maritime Awards Gala de Young Professionals Party plaats, waarmee de verbinding gemaakt werd met de nieuwe generatie maritieme kopstukken. De uitreiking van de Maritime Awards met Jort Kelder volgden de bijna 100 aanwezige Young Professionals op grote schermen vanuit andere zaal in Taets. De ontvangst en de After Party vonden gezamenlijk plaats.

Maritieme monitor en Havenmonitor

In de Maritieme Monitor staan alle belangrijke ontwikkelingen in de sector, gemeten aan de hand van cijfers uit 2017. De Havenmonitor biedt inzicht in de werkgelegenheid gerelateerd aan zeehavens, het aantal zeehavengerelateerde bedrijven, de toegevoegde waarde en andere macro-economische effecten in 2017.

De sector laat licht en stabiel herstel zien ten opzichte van voorgaande jaren. Eerder dit jaar kwam al uit een onderzoek door het World Economic Forum (WEF) dat Nederland het beste transportnetwerk en water- en elektriciteitsvoorziening van Europa heeft. Met name met de efficiënte dienstverlening in zee- en luchthavens gooit ons land hoge ogen.

De Maritieme Monitor doet nog meer uitspraken over de huidige stand van de export, arbeidsmarkt en innovatie in de twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, visserij en jachtbouw/watersportindustrie.

Maritime Awards Gala

Het gala wordt georganiseerd door de Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology, de KVNR, de KNVTS, de Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Het Maritime Awards Gala wordt mede mogelijk gemaakt door de Gold Sponsors: Anker Crew Insurance, Damen Shipyards Group, Europort, Royal IHC, Marstrat BV, NNPC, Praxis Automation Technology BV en Wärtsilä Netherlands.

Maritime Week

Het Maritime Awards Gala is het hoogtepunt van de ‘Maritime Week’ die dit jaar van 10 t/m 17 november wordt gehouden. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én het ervaren van de opleidings- en carrièremogelijkheden die de sector te bieden heeft. #MaritimeWeek

Save the date: 4 november 2019

Ook in 2019 worden de Maritime Awards uitgereikt. Het aanmelden voor de verschillende prijzen start begin volgend jaar. Het Maritime Awards Gala vindt vervolgens plaats op maandag 4 november.

Scheldt River: Schip van het Jaar | Schuttevaer.nl

Scheldt River: Schip van het Jaar

Sleephopperzuiger Scheldt River is gekozen tot KNVTS Schip van het Jaar 2018. Deze en vier andere winnaars van Maritime Awards 2018 zijn maandagavond 12 november in Zaandam bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. #MaritimeWeek

Scheldt River: Schip van het Jaar
  • Winnaars Maritime Awards 2018 blinken uit in innovatie

Eregast minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme Monitor en Havenmonitor aan voorzitter Wim van Sluis van Nederland Maritiem Land.

De winnaars van de vijf Maritime Awards zijn:

Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018

De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented Reality Navigation. Kirsten onderzocht tijdens een stage bij TNO hoe Augmented Reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen met veilige navigatie.

Op basis van kwalitatief onderzoek en evaluaties door operationele gebruikers kwam zij tot een AR-viewer concept met een prototype van een AR-device, dat de ‘situation awareness’ vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige navigatie.

Haar onderzoek blonk volgens de jury uit op de beoordeelde criteria operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, kwaliteit en uniciteit. ‘De operationele relevantie ligt in het vergroten van navigatieveiligheid, waarbij technologie de gebruiker niet afleidt van wat er buiten gebeurt, maar juist ondersteunt. Een uitermate volwassen onderzoek waarvan de praktische relevantie buiten kijf staat.’

Maritime Designer Award 2018

De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen. Zijn nieuw ontwikkelde oplossing voor het aansturen van T-foils heeft volgens de jury de potentie om de toepassing van draagvleugels opnieuw onder de aandacht te brengen.
‘Ontwikkelingen met betrekking tot het inzetten van watertaxi’s en fietsferry’s in en tussen grote steden bieden nieuwe mogelijkheden om deze oplossing opnieuw serieus te nemen. Het gebruik van het water als alternatief voor (openbaar)personenvervoer kan hierdoor nog concurrerender worden omdat hogere snelheden kunnen worden bereikt. De veiligheid ervan verdient natuurlijk extra aandacht.’ Dit wordt ook onderkend door Gijsbert en vormt een belangrijk onderdeel van het voorgestelde vervolgonderzoek.

Maritime Innovation Award 2018

Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 omdat het een uniek systeem is, wat door hen zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De jury noemt Fleet Cleaner een echte maritieme innovatie.

Fleet Cleaner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in de haven met een zelf ontwikkelde robot. Het hele proces van schoonmaak wordt aangeboden en niet enkel de aanschaf van de equipment, men koopt dus eigenlijk de service van ‘een schoon schip’.

‘Fleet Cleaner is een mooie machine, die in een lastige omgeving kan opereren. De ontwikkelaars hebben verschillende innovaties moeten doen en die vervolgens moeten combineren om tot dit resultaat te komen. Het schoonmaakproces wordt door Fleet Cleaner echt verbeterd.’

Maritime KVNR Shipping Award 2018

De winnaar van de KVNR Shipping Award 2018 zijn Multraship & Novatug met hun Carrousel Rave Tug. De jury prijst Multraship voor het succesvol uitvoeren van een gedurfd en kostbaar experiment dat ook voor andere marktpartijen beschikbaar zal zijn.

‘Multraship heeft blijk gegeven van een sterke toekomstvisie gebaseerd op de realisatie van de Carrousel Rave Tug’, vindt de jury. Multraship heeft in samenwerking met Novatug niet alleen een succesvol vernieuwend schip gerealiseerd. Er bestaan vergevorderde plannen om een leasemaatschappij op te richten om de technologie ook beschikbaar te stellen voor andere rederijen die in deze markt opereren.

‘Deze innovatie heeft, ook gelet op de milieuwinst per schip, een enorme exponentieel groeiende toegevoegde waarde voor Nederland. Het totaal ontwerp resulteert naast brandstofbesparing eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor de kosten van onderhoud laag kunnen blijven.’

KNVTS Schip van het Jaar 2018

Sleephopperzuiger Scheldt River ontworpen en gebouwd door Royal IHC is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018 uitgeroepen.

Deze sleephopperzuiger bevat een aantal innovaties met onder andere een tweetoeren tandwielkast, de opslag van een baggermengsel met zeer hoge dichtheid, waarmee de baggeroperaties (verder) geoptimaliseerd worden.

‘De toepassing van LNG voor de energievoorziening van een dergelijke schip is echter een wereldwijde primeur. Royal IHC en opdrachtgever DEME maken daarmee een grote stap naar schoner baggeren’, aldus de jury in haar waardering.

Eerste Young Professionals Party

Voor het eerst vond geïntegreerd in het Maritime Awards Gala de Young Professionals Party plaats, waarmee de verbinding gemaakt werd met de nieuwe generatie maritieme kopstukken. De uitreiking van de Maritime Awards met Jort Kelder volgden de bijna 100 aanwezige Young Professionals op grote schermen vanuit andere zaal in Taets. De ontvangst en de After Party vonden gezamenlijk plaats.

Maritieme monitor en Havenmonitor

In de Maritieme Monitor staan alle belangrijke ontwikkelingen in de sector, gemeten aan de hand van cijfers uit 2017. De Havenmonitor biedt inzicht in de werkgelegenheid gerelateerd aan zeehavens, het aantal zeehavengerelateerde bedrijven, de toegevoegde waarde en andere macro-economische effecten in 2017.

De sector laat licht en stabiel herstel zien ten opzichte van voorgaande jaren. Eerder dit jaar kwam al uit een onderzoek door het World Economic Forum (WEF) dat Nederland het beste transportnetwerk en water- en elektriciteitsvoorziening van Europa heeft. Met name met de efficiënte dienstverlening in zee- en luchthavens gooit ons land hoge ogen.

De Maritieme Monitor doet nog meer uitspraken over de huidige stand van de export, arbeidsmarkt en innovatie in de twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, visserij en jachtbouw/watersportindustrie.

Maritime Awards Gala

Het gala wordt georganiseerd door de Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology, de KVNR, de KNVTS, de Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Het Maritime Awards Gala wordt mede mogelijk gemaakt door de Gold Sponsors: Anker Crew Insurance, Damen Shipyards Group, Europort, Royal IHC, Marstrat BV, NNPC, Praxis Automation Technology BV en Wärtsilä Netherlands.

Maritime Week

Het Maritime Awards Gala is het hoogtepunt van de ‘Maritime Week’ die dit jaar van 10 t/m 17 november wordt gehouden. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én het ervaren van de opleidings- en carrièremogelijkheden die de sector te bieden heeft. #MaritimeWeek

Save the date: 4 november 2019

Ook in 2019 worden de Maritime Awards uitgereikt. Het aanmelden voor de verschillende prijzen start begin volgend jaar. Het Maritime Awards Gala vindt vervolgens plaats op maandag 4 november.