Vaart minderen bij Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis Terneuzen gaan maandag 5 augustus een nieuwe fase in, meldt Rijkswaterstaat. Dan begint Aannemerscombinatie Sassevaart met de aanleg van het Sluisplateau Oost. 

De werkzaamheden vinden plaats op het water. Passerende scheepvaart wordt in het Toeleidingskanaal naar de Oostsluis en de Middensluis gewaarschuwd om vaart te minderen.

Er wordt nieuwe vaarwegmarkering aangebracht en er wordt begonnen het het trillen van een damwand, een combiwand en een tijdelijke wand die samen het Sluisplateau Oost gaan vormen.

Ook geldt aan de kade van de Schependijk een afmeerverbod. Daarnaast wordt nog tot half augustus volop gewerkt aan het aanbrengen van de bodembescherming.

Over de werkzaamheden is een BASS-bericht (092-2019) verschenen. (RWS)

Vaart minderen bij Nieuwe Sluis Terneuzen | Schuttevaer.nl

Vaart minderen bij Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis Terneuzen gaan maandag 5 augustus een nieuwe fase in, meldt Rijkswaterstaat. Dan begint Aannemerscombinatie Sassevaart met de aanleg van het Sluisplateau Oost. 

De werkzaamheden vinden plaats op het water. Passerende scheepvaart wordt in het Toeleidingskanaal naar de Oostsluis en de Middensluis gewaarschuwd om vaart te minderen.

Er wordt nieuwe vaarwegmarkering aangebracht en er wordt begonnen het het trillen van een damwand, een combiwand en een tijdelijke wand die samen het Sluisplateau Oost gaan vormen.

Ook geldt aan de kade van de Schependijk een afmeerverbod. Daarnaast wordt nog tot half augustus volop gewerkt aan het aanbrengen van de bodembescherming.

Over de werkzaamheden is een BASS-bericht (092-2019) verschenen. (RWS)