Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

Het bouwconsortium Sassevaart, met DEME en BAM, wint vrijwel zeker de aanbesteding van de nieuwe sluis in Terneuzen. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 30 juni een akkoord goed waarbij de aannemer werd aangesteld. Ook de definitieve financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent werd vastgesteld. Het Havenbedrijf is tevreden met deze nieuwe stap richting realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart is uit het aanbestedingstraject gekomen met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. Als de twee andere inschrijvers geen bezwaren kenbaar maken, kan de definitieve gunning al volgen op 25 augustus 2017.

Het consortium Sassevaart bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. en het Nederlandse BAM Infra B.V. en BAM Contractors N.V.

Bijdrage Havenbedrijf Gent

De kostprijs voor de realisatie van de Nieuwe Sluis bedraagt ongeveer 934 miljoen euro, de kosten voor het beheer en het onderhoud niet meegerekend. Europa investeerrt met een subsidie van 48 miljoen euro. Het Havenbedrijf Gent zal, zoals al in 2014 afgesproken, 15% van het Vlaamse aandeel voor haar rekening nemen wat neerkomt op 88,7 miljoen euro. Het Havenbedrijf zal dit gespreid over vier jaren betalen, te beginnen in 2019.

Om deze bijdrage te financieren, legde het Havenbedrijf Gent de voorbije jaren de nodige reserves aan. Dit was mogelijk dankzij een voorzichtig, daadkrachtig financieel beleid. Ook de toenemende winsten van de laatste jaren – mede door stijgende volumes goederenoverslag – maken dit mogelijk. De toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf zorgt voor bijkomende financiële middelen. De financiële bijdrage tot de bouw van de Nieuwe Sluis is voor het Havenbedrijf meteen de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Betere maritieme toegang

De nieuwe sluis in Terneuzen is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden. Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten.

Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken.

Bovendien komt de realisatie van de sluis de naderende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.

Voor post-Panamaschepen

De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal. De nieuwe sluis met als afmetingen 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Ze komt op de plaats waar nu de Middensluis – een van de drie bestaande sluizen – ligt. In 2022 zouden de eerste schepen door de Nieuwe Sluis Terneuzen moeten varen.

Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen | Schuttevaer.nl

Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

Het bouwconsortium Sassevaart, met DEME en BAM, wint vrijwel zeker de aanbesteding van de nieuwe sluis in Terneuzen. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 30 juni een akkoord goed waarbij de aannemer werd aangesteld. Ook de definitieve financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent werd vastgesteld. Het Havenbedrijf is tevreden met deze nieuwe stap richting realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart is uit het aanbestedingstraject gekomen met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. Als de twee andere inschrijvers geen bezwaren kenbaar maken, kan de definitieve gunning al volgen op 25 augustus 2017.

Het consortium Sassevaart bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. en het Nederlandse BAM Infra B.V. en BAM Contractors N.V.

Bijdrage Havenbedrijf Gent

De kostprijs voor de realisatie van de Nieuwe Sluis bedraagt ongeveer 934 miljoen euro, de kosten voor het beheer en het onderhoud niet meegerekend. Europa investeerrt met een subsidie van 48 miljoen euro. Het Havenbedrijf Gent zal, zoals al in 2014 afgesproken, 15% van het Vlaamse aandeel voor haar rekening nemen wat neerkomt op 88,7 miljoen euro. Het Havenbedrijf zal dit gespreid over vier jaren betalen, te beginnen in 2019.

Om deze bijdrage te financieren, legde het Havenbedrijf Gent de voorbije jaren de nodige reserves aan. Dit was mogelijk dankzij een voorzichtig, daadkrachtig financieel beleid. Ook de toenemende winsten van de laatste jaren – mede door stijgende volumes goederenoverslag – maken dit mogelijk. De toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf zorgt voor bijkomende financiële middelen. De financiële bijdrage tot de bouw van de Nieuwe Sluis is voor het Havenbedrijf meteen de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Betere maritieme toegang

De nieuwe sluis in Terneuzen is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden. Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten.

Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken.

Bovendien komt de realisatie van de sluis de naderende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.

Voor post-Panamaschepen

De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal. De nieuwe sluis met als afmetingen 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Ze komt op de plaats waar nu de Middensluis – een van de drie bestaande sluizen – ligt. In 2022 zouden de eerste schepen door de Nieuwe Sluis Terneuzen moeten varen.