KVNR blij

Nieuwe Haagse poging voor Maritieme Autoriteit

CDA-Kamerlid Eline Vedder heeft een motie ingediend die de regering oproept een Maritieme Autoriteit op te richten. Haar motie is mede ingediend door de ChristenUnie, SGP, BBB en VVD. Een Maritieme Autoriteit heeft als doel de Nederlandse vlag in de zeevaart te versterken.

De Maritieme Autoriteit moet de Nederlandse vlag versterken. Foto ANP

In de motie merkt Vedder op dat het aantal zeeschepen onder Nederlandse vlag daalt en dat een sterke Nederlandse vlag essentieel is voor de hele maritieme sector. Ze stelt dat de Nederlandse overheid met een Maritieme Autoriteit slagvaardiger wordt door betere afstemming tussen beleid, uitvoering en handhaving en dat die bijdraagt aan betere dienstverlening. Haar CDA-collega Harmen Krul kreeg in november vorig jaar de handen op elkaar toen ook hij opriep tot een Maritieme Autoriteit in het Groot Maritiem Verkiezingsdebat.

Dat debat werd mede-georganiseerd door de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). De branchevereniging van Nederlandse reders roept al langer dat er een Maritieme Autoriteit moet komen, maar ving keer op keer bot. Want hoewel minister Harbers bekende dat de dienstverlening voor de Nederlandse zeevaart beter moet, stelt hij dat het financieel niet haalbaar is. ‘Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de personele capaciteit en zou een herstructurering binnen het departement betekenen. Dit vraagt op dit moment een te grote aanpassing binnen de organisatie en de benodigde financiële dekking voor een uitbreiding van de personele capaciteit ontbreekt.’

Nieuwe poging

Dat hield de KVNR niet tegen om in de aanloop naar de verkiezing een nieuwe poging te doen het onderwerp op de Haagse agenda’s te krijgen. Dat lijkt gelukt, met deze motie. Volgens de branchevereniging heeft voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, al in 2020 een principebesluit genomen om een Maritieme Autoriteit op te richten. Sindsdien is echter weinig voortgang geboekt. De reders benadrukken dat actie noodzakelijk is om het aandeel van Nederland in de mondiale scheepvaart op peil te houden en te laten groeien. Een belangrijke motivatie achter het pleidooi lijkt voort te komen uit onvrede met de huidige uitvoeringsorganisatie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De reders uiten kritiek over onderbezetting, lange wachttijden bij het afgeven van certificaten, matige bereikbaarheid en het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Mede-indieners van de motie zijn Pieter Grinwis (ChristenUnie), Chris Stoffer (SGP), Claudia van Zanten (BBB) en Peter de Groot (VVD). Gestemd wordt er volgende week dinsdag 30 januari.

Nieuwe Haagse poging voor Maritieme Autoriteit | Schuttevaer.nl
KVNR blij

Nieuwe Haagse poging voor Maritieme Autoriteit

CDA-Kamerlid Eline Vedder heeft een motie ingediend die de regering oproept een Maritieme Autoriteit op te richten. Haar motie is mede ingediend door de ChristenUnie, SGP, BBB en VVD. Een Maritieme Autoriteit heeft als doel de Nederlandse vlag in de zeevaart te versterken.

De Maritieme Autoriteit moet de Nederlandse vlag versterken. Foto ANP

In de motie merkt Vedder op dat het aantal zeeschepen onder Nederlandse vlag daalt en dat een sterke Nederlandse vlag essentieel is voor de hele maritieme sector. Ze stelt dat de Nederlandse overheid met een Maritieme Autoriteit slagvaardiger wordt door betere afstemming tussen beleid, uitvoering en handhaving en dat die bijdraagt aan betere dienstverlening. Haar CDA-collega Harmen Krul kreeg in november vorig jaar de handen op elkaar toen ook hij opriep tot een Maritieme Autoriteit in het Groot Maritiem Verkiezingsdebat.

Dat debat werd mede-georganiseerd door de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). De branchevereniging van Nederlandse reders roept al langer dat er een Maritieme Autoriteit moet komen, maar ving keer op keer bot. Want hoewel minister Harbers bekende dat de dienstverlening voor de Nederlandse zeevaart beter moet, stelt hij dat het financieel niet haalbaar is. ‘Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de personele capaciteit en zou een herstructurering binnen het departement betekenen. Dit vraagt op dit moment een te grote aanpassing binnen de organisatie en de benodigde financiële dekking voor een uitbreiding van de personele capaciteit ontbreekt.’

Nieuwe poging

Dat hield de KVNR niet tegen om in de aanloop naar de verkiezing een nieuwe poging te doen het onderwerp op de Haagse agenda’s te krijgen. Dat lijkt gelukt, met deze motie. Volgens de branchevereniging heeft voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, al in 2020 een principebesluit genomen om een Maritieme Autoriteit op te richten. Sindsdien is echter weinig voortgang geboekt. De reders benadrukken dat actie noodzakelijk is om het aandeel van Nederland in de mondiale scheepvaart op peil te houden en te laten groeien. Een belangrijke motivatie achter het pleidooi lijkt voort te komen uit onvrede met de huidige uitvoeringsorganisatie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De reders uiten kritiek over onderbezetting, lange wachttijden bij het afgeven van certificaten, matige bereikbaarheid en het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Mede-indieners van de motie zijn Pieter Grinwis (ChristenUnie), Chris Stoffer (SGP), Claudia van Zanten (BBB) en Peter de Groot (VVD). Gestemd wordt er volgende week dinsdag 30 januari.