Marktinzicht

Aan de reis: grote schepen vinden moeilijk geschikt werk

De olieprijzen lieten afgelopen week een licht herstel zien. Brent crude sloot de week af met een winst van 1,1% op weekbasis en eindigde op $ 78,29 per vat. WTI boekte 0,9% winst en sloot af op $ 71,68 per vat. Beide benchmarks hebben echter een volatiele week achter de rug. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de aanvallen op koopvaardijschepen in de Rode Zee hielden veel marktspelers rekening met prijsstijgingen.

Binnenvaart
De vrachttarieven in de ARA hebben hun dalende trend voortgezet. Shutterstock / fokke baarssen

Maar het effect op de olievoorraden bleek vooralsnog minimaal. Mocht het conflict echter escaleren, dan zal dit wel veranderen. En escalatie lijkt onvermijdelijk nu de aanvallen aanhouden en vredesbesprekingen uitblijven. Momenteel varen de meeste vrachtschepen via Kaap de Goede Hoop, een veel langere reis met hogere kosten als gevolg. Dit is al merkbaar in de prijs van consumentengoederen en is een kwestie van tijd voordat dit ook te zien zal zijn in de energiesector.

In de aanbodzijde van de markt zagen we afgelopen week een daling van het aantal actieve olie boorinstallaties in de Verenigde Staten met twee naar een totaal van 499.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in de ARA hebben hun dalende trend voortgezet. De rustige start van het jaar was ook in de tweede week goed te merken. De vraag naar product en transport is flink afgenomen. De spotvraag in de markt bestond voornamelijk uit prompte benzine-aanvragen. Maar de gasolie/dieselaanvragen namen aan het einde van de week weer toe. Dit was vooral te danken aan de ICE gasolie expiratie van 11 januari, die uitkwam op een volume van 125.500 ton. Hoewel dit volume nog steeds gering is, is het meer dan twee keer zo groot als dat van december.

Veel marktspelers gaven aan moeite te hebben met het indelen van hun schepen en het vinden van geschikte reizen. Door de mindere vraag hebben vooral grotere schepen (+5000 ton) moeite met het vinden van werk.

Ook de vrachttarieven op de Rijn laten nog steeds een dalende trend zien. Veel Duitse schippers die in de ARA actief waren, omdat de Rijn was gestremd, zijn weer teruggekeerd. Maar de spotvraag naar product en transport vanuit Duitsland is minimaal. Doordat de scheepscapaciteit op de Rijn is toegenomen, is ook de concurrentie toegenomen en zijn de prijzen flink gedaald.

Door de nog hoge waterstanden kan er ook meer vracht worden vervoerd, waardoor de vrachten op de Boven-Rijn en naar Zwitserland afgelopen week de grootste daling hebben laten zien.  

Mede mogelijk gemaakt door Inland Barging. Uw specialist in vrachttarieven voor de binnenvaart.
Geschreven door Emiel de Barbanson (
www.inlandbarging.com)

ARA-vrachttarieven

Prijs in euro/ton
Range: 2000-6000 ton
Weekgemiddelde      Laagste prijs      Hoogste prijs
Vletwerk € 6,02      € 5,80      € 6,60
Rotterdam-Antwerpen/Amsterdam € 7,02      € 6,80      € 7,60
Antwerpen-Amsterdam € 8,02      € 7,75      € 8,60
Vlissingen-Antwerpen € 7,94      € 7,80      € 8,50
Vlissingen-Rotterdam € 8,51      € 8,40      € 9,00
Vlissingen-Amsterdam € 9,00      € 8,90      € 9,50
Gent-Vlissingen € 8,23      € 8,15      € 8,60
Gent-Antwerpen € 8,38      € 8,30      € 8,80
Gent-Rotterdam € 8,75      € 8,65      € 9,10
Gent-Amsterdam € 9,34      € 9,20      € 9,75

Rijnvrachttarieven 

Prijs in euro/ton
range: 0-3000 ton
Weekgemiddelde      Gasolie      Benzine
Duisburg € 12,80      € 12,05      € 13,55
Dortmund € 16,40      € 16,40      
Keulen € 15,90      € 15,15      € 16,65
Koblenz € 18,90      € 18,90      
Frankfurt € 22,20      € 22,20      
Mannheim € 22,70      € 21,95      € 23,45
Karlsruhe € 24,10      € 23,35      € 24,85
Straatsburg € 26,00      € 25,25      € 26,75
Bazel EUR € 28,96      € 28,21      € 29,71
Bazal CHF   27,00 CHF      26,25 CHF       27,75 CHF