Brandstory

Bargelink op weg naar 20 miljoen ton ladingaanbod

De ruim 20 jaar geleden gestarte marktplaats voor de binnenvaart stevent op een record af. Dat betreft de hoeveelheid lading die dit jaar op het platform werd aangeboden en rond de 20 miljoen ton zal uitkomen. Medio november stond de teller op 18 miljoen ton. Directeur Axel Götze-Rohen kon zijn ogen niet geloven. ‘Ik heb het gecontroleerd en gecontroleerd maar het klopte. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoeveel van dat tonnage daadwerkelijk via Bargelink is vervoerd, maar het bewijst wel dat we er toe doen.’

BRANDSTORY

Directeur Axel Götze-Rohen aan de Rijn bij Duisburg. ‘Het stijgende aanbod van lading laat zien dat we er toe doen.’ Foto Bargelink

Dat was wel anders toen Bargelink als bemiddelaar tussen vracht en schepen – tot september puur voor de tankvaart – in 2001 begon. Criticasters gaven het bedrijf twee weken, twee maanden of twee jaar. Inmiddels zijn ruim twee decennia verstreken, dankzij de switch naar droge lading. En meer recent de toevoeging van projectlading onder de noemer ‘Big and Heavy’. ‘De tankvaart bleek uiteindelijk minder geschikt voor deze manier van bemiddeling’, zegt Götze-Rohen. ‘We hebben rond 2007 die module geschrapt.’

Golfbewegingen

Net als in de hele sector waren er golfbewegingen in aangeboden vrachten en schepen. In de eerste tien jaar kwam het aanbod niet boven de 2,1 miljoen ton uit maar daarna was er een gestage stijging met een enkele dip. Via 8 miljoen in 2015 en 10,6 in 2018, werd in 2021 17,2 miljoen ton bereikt. Dat getal was medio november dus al overschreden.

Op dit moment zijn ruim 1600 schepen bij Bargelink aangesloten met een gezamenlijk tonnage van 3,1 miljoen. Schepen uit België, Duitsland, Polen, Tsjechië met Nederland als duidelijke koploper. De schepen variëren van minder dan 400 ton tot ruim 5000 ton, met het grootste aandeel tussen de 750 en 1300 ton. De aangeboden producten worden aangevoerd door bouwstoffen, gevolgd door staal, agrarische producten, meststoffen en kolen.

De op de website aangeboden vrachten tonen een nog grotere variatie, mede door de projectlading. Daar kan het gaan om een lichte maar grote ketel, zware generatoren of zeer lange windmolenbladen. Als enkele vracht loopt dat door tot 5500 ton. ‘Maar er zijn ook aanbieders die 50.000 tot 60.000 ton bulkgoederen vervoerd willen hebben’, zegt Götze-Rohen. Bargelink heeft twee zwaartepunten waar het haar activiteiten betreft. ‘Vrachten van het ARA-gebied naar het Roergebied, de West-Duitse kanalen, de Bovenrijn en de Donau. Belangrijk is ook de zo genoemde Noord-Zuidvaart tussen Noord-Frankrijk, België en Nederland.

Uitgebreide informatie

Voor het door ontwikkelen van de website en daarmee gepaard gaande uitbreiding van filtermogelijkheden kreeg Bargelink in 2018 de Telematica Award. ‘Eerst was de info op de website heel beperkt. Tonnage en de naam van het schip, daar hield het wel mee op. Veel te weinig informatie weten we nu. Lengte, breedte, kruiphoogte: allemaal essentiële informatie. De aanbieder van een vracht kan wel denken: ‘Dat is een mooi groot schip, daar kan alles in één keer in’ maar als dat schip niet voor de wal kan komen vanwege een te kleine sluis of een te lage vaste brug…’

Het Big and Heavy-initiatief past precies in het streven van meerdere regeringen van deelstaten en het ministerie van Digitale Infrastructuur en Verkeer om zware transporten van de weg naar het water en op het spoor te krijgen. Op het spoor zijn hoogte en breedte beperkt, op het water kan veel meer. Big and Heavy heeft op dit moment een netwerk van overslagplaatsen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Zwitserland en Frankrijk.

Voor meer informatie: www.direct.bargelink.com & www.cargo-platform.com

Bargelink op weg naar 20 miljoen ton ladingaanbod | Schuttevaer.nl
Brandstory

Bargelink op weg naar 20 miljoen ton ladingaanbod

De ruim 20 jaar geleden gestarte marktplaats voor de binnenvaart stevent op een record af. Dat betreft de hoeveelheid lading die dit jaar op het platform werd aangeboden en rond de 20 miljoen ton zal uitkomen. Medio november stond de teller op 18 miljoen ton. Directeur Axel Götze-Rohen kon zijn ogen niet geloven. ‘Ik heb het gecontroleerd en gecontroleerd maar het klopte. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoeveel van dat tonnage daadwerkelijk via Bargelink is vervoerd, maar het bewijst wel dat we er toe doen.’

BRANDSTORY

Directeur Axel Götze-Rohen aan de Rijn bij Duisburg. ‘Het stijgende aanbod van lading laat zien dat we er toe doen.’ Foto Bargelink

Dat was wel anders toen Bargelink als bemiddelaar tussen vracht en schepen – tot september puur voor de tankvaart – in 2001 begon. Criticasters gaven het bedrijf twee weken, twee maanden of twee jaar. Inmiddels zijn ruim twee decennia verstreken, dankzij de switch naar droge lading. En meer recent de toevoeging van projectlading onder de noemer ‘Big and Heavy’. ‘De tankvaart bleek uiteindelijk minder geschikt voor deze manier van bemiddeling’, zegt Götze-Rohen. ‘We hebben rond 2007 die module geschrapt.’

Golfbewegingen

Net als in de hele sector waren er golfbewegingen in aangeboden vrachten en schepen. In de eerste tien jaar kwam het aanbod niet boven de 2,1 miljoen ton uit maar daarna was er een gestage stijging met een enkele dip. Via 8 miljoen in 2015 en 10,6 in 2018, werd in 2021 17,2 miljoen ton bereikt. Dat getal was medio november dus al overschreden.

Op dit moment zijn ruim 1600 schepen bij Bargelink aangesloten met een gezamenlijk tonnage van 3,1 miljoen. Schepen uit België, Duitsland, Polen, Tsjechië met Nederland als duidelijke koploper. De schepen variëren van minder dan 400 ton tot ruim 5000 ton, met het grootste aandeel tussen de 750 en 1300 ton. De aangeboden producten worden aangevoerd door bouwstoffen, gevolgd door staal, agrarische producten, meststoffen en kolen.

De op de website aangeboden vrachten tonen een nog grotere variatie, mede door de projectlading. Daar kan het gaan om een lichte maar grote ketel, zware generatoren of zeer lange windmolenbladen. Als enkele vracht loopt dat door tot 5500 ton. ‘Maar er zijn ook aanbieders die 50.000 tot 60.000 ton bulkgoederen vervoerd willen hebben’, zegt Götze-Rohen. Bargelink heeft twee zwaartepunten waar het haar activiteiten betreft. ‘Vrachten van het ARA-gebied naar het Roergebied, de West-Duitse kanalen, de Bovenrijn en de Donau. Belangrijk is ook de zo genoemde Noord-Zuidvaart tussen Noord-Frankrijk, België en Nederland.

Uitgebreide informatie

Voor het door ontwikkelen van de website en daarmee gepaard gaande uitbreiding van filtermogelijkheden kreeg Bargelink in 2018 de Telematica Award. ‘Eerst was de info op de website heel beperkt. Tonnage en de naam van het schip, daar hield het wel mee op. Veel te weinig informatie weten we nu. Lengte, breedte, kruiphoogte: allemaal essentiële informatie. De aanbieder van een vracht kan wel denken: ‘Dat is een mooi groot schip, daar kan alles in één keer in’ maar als dat schip niet voor de wal kan komen vanwege een te kleine sluis of een te lage vaste brug…’

Het Big and Heavy-initiatief past precies in het streven van meerdere regeringen van deelstaten en het ministerie van Digitale Infrastructuur en Verkeer om zware transporten van de weg naar het water en op het spoor te krijgen. Op het spoor zijn hoogte en breedte beperkt, op het water kan veel meer. Big and Heavy heeft op dit moment een netwerk van overslagplaatsen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Zwitserland en Frankrijk.

Voor meer informatie: www.direct.bargelink.com & www.cargo-platform.com