Rechtbank

Russische eigenaar kan niet weg bij Heesen Yachts, faillissement dreigt

Het is Heesen Yachts in Oss niet gelukt de aandelen van de Russische eigenaar Vagit Alekperov onder te brengen bij een stichting. Een notaris weigerde hiervoor haar medewerking. De vrees bestaat dat de jachtbouwer, waar circa 1000 mensen werken, failliet gaat wanneer Alekperov op de EU-sanctielijst komt.

De werf van Heesen in Oss. (Foto Heesen Yachts)
De werf van Heesen in Oss. (Foto Heesen Yachts)

De notaris weigerde medewerking aan de transactie, omdat zij de kans groot acht dat Alekperov binnenkort op de sanctielijst terechtkomt. Zij voerde aan dat het niet geoorloofd is medewerking te verlenen aan een transactie die waarschijnlijk binnenkort strafbaar is. Volgens haar behoort Alekperov tot de ‘inner circle’ van de Russische president Poetin. Met een kortgeding in Amsterdam werd 28 april geprobeerd de notaris tot medewerking te dwingen.

De eiseres, een aandeelhouder van twee dochtervennootschappen die de scheepswerf exploiteren, stelde dat een notaris wettelijk verplicht is iedere klant juridische dienstverlening te bieden, bijvoorbeeld ook aan klanten met een strafblad. De overdracht van aandelen aan een stichting zou dringend noodzakelijk zijn, omdat Alekperov op dit moment een gevaar vormt voor de continuïteit van het bedrijf. Hij staat al op de sanctielijsten van Australië en Groot-Brittannië. Verwachting is, dat de EU snel zal volgen nu de sancties zich meer richten op de Russische olie- en gasindustrie. Valekperov was tot 21 april aandeelhouder en bestuurder van oliemaatschappij Lukoil. Wanneer Alekperov op de EU-sanctielijst komt, is een faillissement voor de werf onafwendbaar, stelt de eiseres. Als gevolg waarvan circa 1000 mensen hun werk verliezen.

Inner circle van Poetin

Hoewel de rechtbank in Amsterdam erkende dat de werf en de werkgelegenheid in gevaar zijn, oordeelde de rechter dat de notaris juist heeft gehandeld. ‘Niet is weersproken dat Alekperov behoort of behoorde tot de inner circle van de Russische president Poetin en zich daarmee bevindt in de kring van gesanctioneerden. Vaststaat dat hij is geplaatst op de Australische en Britse sanctielijsten. Partijen zijn het erover eens dat de reële mogelijkheid bestaat dat hij (op korte termijn) op de sanctielijst van de EU-komt te staan’, stelt de rechtbank.

‘De voorgenomen transactie heeft voorts tot doel de beoogde gevolgen van een mogelijke plaatsing op de EU-sanctielijst op voorhand weg te nemen. Dit, in combinatie met reële mogelijkheid dat hij op de lijst komt, maakt dat de notaris een “redelijke overtuiging of een redelijk vermoeden” kon hebben van het schenden of omzeilen van sancties.’

Lees ook:

Russische commissarissen stappen op bij Heesen Yachts

‘Russische eigenaar Heesen Yachts op Britse sanctielijst’

Russische eigenaar kan niet weg bij Heesen Yachts, faillissement dreigt | Schuttevaer.nl
Rechtbank

Russische eigenaar kan niet weg bij Heesen Yachts, faillissement dreigt

Het is Heesen Yachts in Oss niet gelukt de aandelen van de Russische eigenaar Vagit Alekperov onder te brengen bij een stichting. Een notaris weigerde hiervoor haar medewerking. De vrees bestaat dat de jachtbouwer, waar circa 1000 mensen werken, failliet gaat wanneer Alekperov op de EU-sanctielijst komt.

De werf van Heesen in Oss. (Foto Heesen Yachts)
De werf van Heesen in Oss. (Foto Heesen Yachts)

De notaris weigerde medewerking aan de transactie, omdat zij de kans groot acht dat Alekperov binnenkort op de sanctielijst terechtkomt. Zij voerde aan dat het niet geoorloofd is medewerking te verlenen aan een transactie die waarschijnlijk binnenkort strafbaar is. Volgens haar behoort Alekperov tot de ‘inner circle’ van de Russische president Poetin. Met een kortgeding in Amsterdam werd 28 april geprobeerd de notaris tot medewerking te dwingen.

De eiseres, een aandeelhouder van twee dochtervennootschappen die de scheepswerf exploiteren, stelde dat een notaris wettelijk verplicht is iedere klant juridische dienstverlening te bieden, bijvoorbeeld ook aan klanten met een strafblad. De overdracht van aandelen aan een stichting zou dringend noodzakelijk zijn, omdat Alekperov op dit moment een gevaar vormt voor de continuïteit van het bedrijf. Hij staat al op de sanctielijsten van Australië en Groot-Brittannië. Verwachting is, dat de EU snel zal volgen nu de sancties zich meer richten op de Russische olie- en gasindustrie. Valekperov was tot 21 april aandeelhouder en bestuurder van oliemaatschappij Lukoil. Wanneer Alekperov op de EU-sanctielijst komt, is een faillissement voor de werf onafwendbaar, stelt de eiseres. Als gevolg waarvan circa 1000 mensen hun werk verliezen.

Inner circle van Poetin

Hoewel de rechtbank in Amsterdam erkende dat de werf en de werkgelegenheid in gevaar zijn, oordeelde de rechter dat de notaris juist heeft gehandeld. ‘Niet is weersproken dat Alekperov behoort of behoorde tot de inner circle van de Russische president Poetin en zich daarmee bevindt in de kring van gesanctioneerden. Vaststaat dat hij is geplaatst op de Australische en Britse sanctielijsten. Partijen zijn het erover eens dat de reële mogelijkheid bestaat dat hij (op korte termijn) op de sanctielijst van de EU-komt te staan’, stelt de rechtbank.

‘De voorgenomen transactie heeft voorts tot doel de beoogde gevolgen van een mogelijke plaatsing op de EU-sanctielijst op voorhand weg te nemen. Dit, in combinatie met reële mogelijkheid dat hij op de lijst komt, maakt dat de notaris een “redelijke overtuiging of een redelijk vermoeden” kon hebben van het schenden of omzeilen van sancties.’

Lees ook:

Russische commissarissen stappen op bij Heesen Yachts

‘Russische eigenaar Heesen Yachts op Britse sanctielijst’