Ongevalscijfer RWS in 2016 onveranderd

Met 164 ernstige scheepvaartongevallen in 2016 is het aantal geregistreerde ongevallen op Nederlandse binnenwateren ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de registratie van Rijkswaterstaat. Door een betere registratie is het aantal ongevallen zonder ernstige effecten in 2016 gestegen.

Ongevalscijfer RWS in 2016 onveranderd
  • Rijkswaterstaat lanceert app voor melden onveilige situaties vaarweg

Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze week de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden.

Vaar Melder

Jaarlijks registreren diverse vaarwegbeheerders, politie en inspectiediensten ongevallen op de vaarwegen om de veiligheid te kunnen monitoren. De informatie uit de nieuwe app is aanvullend op de bestaande registratie. De app is volgens Rijkswaterstaat niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te roepen. Bij spoed is bellen met 112 de aangewezen weg.

De app is vooral bedoeld om onveilige situaties zoals bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden en helpt de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit te kunnen voeren.
De Vaar Melder-app is voor Android gebruikers vanaf deze week (week 25 te downloaden in Playstore. Vanaf week 26 is de app ook voor iPhone-gebruikers in de AppStore te vinden.

Ongevallen in 2016

In 2016 zijn 164 ernstige scheepvaartongevallen op het binnenwater, inclusief de zeehavens, geregistreerd. Een ongeval wordt als ernstig geregistreerd als er veel schade is: veelal materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden.

In 2016 waren er zeven dodelijke slachtoffers te betreuren bij vijf van de 1314 geregistreerde ongevallen. Daarbij vielen er drie doden tegelijk bij één scheepsongeval: een afgebroken mast kostte drie Duitse opvarenden van charterschip Amicitia op 21 augustus het leven. In 2015 was het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers zes.

In 2015 zijn er 159 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen is daarmee ongeveer gelijk gebleven.
Het aantal geregistreerde ongevallen zonder ernstige effecten op de vaarwegen is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 30% gestegen naar 1150, dit is volgens Rijkswaterstaat vooral het gevolg van een betere registratie.

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaarders betrokken zijn is dalend. In 2010 en 2011 lag dit aantal nog boven de vijftig. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.

Samenwerken aan veiligheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de rijkswateren. Naast het monitoren van de scheepvaartongevallen werkt Rijkswaterstaat samen met vele partijen in het project ‘Varen doe je Samen!’ aan het vergroten van de veiligheid op het water. Maatregelen zoals het op bepaalde trajecten scheiden van beroeps- en reactievaart, het geven van voorlichting en het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water alsook tips voor recreatievaarders, vloeien voort uit deze samenwerking.
Op de website van Rijkswaterstaat is meer te lezen over de scheepsongevallenregistratie en over veilig varen op de rijkswateren.

Ongevalscijfer RWS in 2016 onveranderd | Schuttevaer.nl

Ongevalscijfer RWS in 2016 onveranderd

Met 164 ernstige scheepvaartongevallen in 2016 is het aantal geregistreerde ongevallen op Nederlandse binnenwateren ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de registratie van Rijkswaterstaat. Door een betere registratie is het aantal ongevallen zonder ernstige effecten in 2016 gestegen.

Ongevalscijfer RWS in 2016 onveranderd
  • Rijkswaterstaat lanceert app voor melden onveilige situaties vaarweg

Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze week de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden.

Vaar Melder

Jaarlijks registreren diverse vaarwegbeheerders, politie en inspectiediensten ongevallen op de vaarwegen om de veiligheid te kunnen monitoren. De informatie uit de nieuwe app is aanvullend op de bestaande registratie. De app is volgens Rijkswaterstaat niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te roepen. Bij spoed is bellen met 112 de aangewezen weg.

De app is vooral bedoeld om onveilige situaties zoals bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden en helpt de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit te kunnen voeren.
De Vaar Melder-app is voor Android gebruikers vanaf deze week (week 25 te downloaden in Playstore. Vanaf week 26 is de app ook voor iPhone-gebruikers in de AppStore te vinden.

Ongevallen in 2016

In 2016 zijn 164 ernstige scheepvaartongevallen op het binnenwater, inclusief de zeehavens, geregistreerd. Een ongeval wordt als ernstig geregistreerd als er veel schade is: veelal materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden.

In 2016 waren er zeven dodelijke slachtoffers te betreuren bij vijf van de 1314 geregistreerde ongevallen. Daarbij vielen er drie doden tegelijk bij één scheepsongeval: een afgebroken mast kostte drie Duitse opvarenden van charterschip Amicitia op 21 augustus het leven. In 2015 was het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers zes.

In 2015 zijn er 159 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen is daarmee ongeveer gelijk gebleven.
Het aantal geregistreerde ongevallen zonder ernstige effecten op de vaarwegen is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 30% gestegen naar 1150, dit is volgens Rijkswaterstaat vooral het gevolg van een betere registratie.

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaarders betrokken zijn is dalend. In 2010 en 2011 lag dit aantal nog boven de vijftig. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.

Samenwerken aan veiligheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de rijkswateren. Naast het monitoren van de scheepvaartongevallen werkt Rijkswaterstaat samen met vele partijen in het project ‘Varen doe je Samen!’ aan het vergroten van de veiligheid op het water. Maatregelen zoals het op bepaalde trajecten scheiden van beroeps- en reactievaart, het geven van voorlichting en het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water alsook tips voor recreatievaarders, vloeien voort uit deze samenwerking.
Op de website van Rijkswaterstaat is meer te lezen over de scheepsongevallenregistratie en over veilig varen op de rijkswateren.