Foute recreatievaarders Prinses Margrietkanaal op de bon

Bij een grote handhavingsactie op het Prinses Margrietkanaal heeft Rijkswaterstaat in vier dagen 95 processen verbaal uitgeschreven. Met 8 schepen en 16 handhavers werd vier dagen lang gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruiker prettig en veilig varen is.

Foute recreatievaarders Prinses Margrietkanaal op de bon

Jaarlijks passeren circa 19.000 beroepsschepen het Prinses Margrietkanaal. Tijdens het vaarseizoen – en dan vooral in de zomervakantie – komen daar op een deel van het kanaal nog 50.000-80.000 passages van recreatievaart bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het kanaal, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Handhavingsactie

In een speciale actieperiode van 20 tot en met 23 augustus is de controle daarom opgevoerd en hebben handhavers (BOA’s) van Rijkswaterstaat actief op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement gehandhaafd. Met patrouillevaartuigen, rhib’s (snelle interventievaartuigen) en een helikopter is onder andere gecontroleerd op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers -zowel recreatievaart als beroepsvaart – prettig en veilig varen is.

Zero tolerance

Tijdens de handhavingsactie gold een zero-tolerancebeleid. Rijkswaterstaat heeft tijdens de vier actiedagen ongeveer 200 inspecties uitgevoerd en 95 processen verbaal uitgeschreven. Meest voorkomende overtredingen waren het staand besturen van een snel vaartuig zonder reddingvest, het niet gebruiken van het dodemanskoord en het ontbreken van een vaarbewijs. Ook te snel varen en niet stuurboorwal houden kwamen vaak voor.
Tijdens de handhavingsactie heeft Rijkswaterstaat als proef gewerkt met Byspy, een systeem waarmee via de smartphone en een printer overtredingen worden vastgelegd. Het voordeel van het uitschrijven van een proces verbaal met dit systeem is dat het sneller werkt en dat beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) kan worden toegevoegd.
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag en vaarwegbeheerder en is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. (DvdM)

 

Foute recreatievaarders Prinses Margrietkanaal op de bon | Schuttevaer.nl

Foute recreatievaarders Prinses Margrietkanaal op de bon

Bij een grote handhavingsactie op het Prinses Margrietkanaal heeft Rijkswaterstaat in vier dagen 95 processen verbaal uitgeschreven. Met 8 schepen en 16 handhavers werd vier dagen lang gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruiker prettig en veilig varen is.

Foute recreatievaarders Prinses Margrietkanaal op de bon

Jaarlijks passeren circa 19.000 beroepsschepen het Prinses Margrietkanaal. Tijdens het vaarseizoen – en dan vooral in de zomervakantie – komen daar op een deel van het kanaal nog 50.000-80.000 passages van recreatievaart bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het kanaal, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Handhavingsactie

In een speciale actieperiode van 20 tot en met 23 augustus is de controle daarom opgevoerd en hebben handhavers (BOA’s) van Rijkswaterstaat actief op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement gehandhaafd. Met patrouillevaartuigen, rhib’s (snelle interventievaartuigen) en een helikopter is onder andere gecontroleerd op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers -zowel recreatievaart als beroepsvaart – prettig en veilig varen is.

Zero tolerance

Tijdens de handhavingsactie gold een zero-tolerancebeleid. Rijkswaterstaat heeft tijdens de vier actiedagen ongeveer 200 inspecties uitgevoerd en 95 processen verbaal uitgeschreven. Meest voorkomende overtredingen waren het staand besturen van een snel vaartuig zonder reddingvest, het niet gebruiken van het dodemanskoord en het ontbreken van een vaarbewijs. Ook te snel varen en niet stuurboorwal houden kwamen vaak voor.
Tijdens de handhavingsactie heeft Rijkswaterstaat als proef gewerkt met Byspy, een systeem waarmee via de smartphone en een printer overtredingen worden vastgelegd. Het voordeel van het uitschrijven van een proces verbaal met dit systeem is dat het sneller werkt en dat beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) kan worden toegevoegd.
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag en vaarwegbeheerder en is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. (DvdM)