Meer controle in vluchthaven Gorinchem na klachten

Rijkswaterstaat gaat in de Vluchthaven van Gorinchem nauwlettender toezien op het gebruik van de ligplaatsen. Van de gemeente en omwonenden zijn klachten ontvangen over een oneigenlijk gebruik van de ligplaatsen. Sommige binnenvaartschepen meren op verkeerde plaatsen af. Ook liggen er soms meer schepen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan, de zogenaamde kegelschepen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de handhaving te intensiveren.

De regels van het verkeersbesluit voor deze vluchthaven moeten stipt worden nageleefd. Deze zijn bij schippers bekend. Borden geven de beschikbare vakken aan. Schippers die willen afmeren in de vluchthaven Gorinchem moeten zich aanmelden bij de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan als eigenaar van de haven afwijken van het verkeersbesluit door meer of langere schepen toe te laten. Dat gaat dan ten koste van de beschikbare ruimte in de aangewezen vakken.

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd extra handhaven door de inzet van patrouillevaartuigen, auto- en luchtcontroles. Bel bij klachten de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 of verkeerspost Dordrecht, 0800 0236200. Alle meldingen worden geregistreerd. (EvH)

Meer controle in vluchthaven Gorinchem na klachten | Schuttevaer.nl

Meer controle in vluchthaven Gorinchem na klachten

Rijkswaterstaat gaat in de Vluchthaven van Gorinchem nauwlettender toezien op het gebruik van de ligplaatsen. Van de gemeente en omwonenden zijn klachten ontvangen over een oneigenlijk gebruik van de ligplaatsen. Sommige binnenvaartschepen meren op verkeerde plaatsen af. Ook liggen er soms meer schepen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan, de zogenaamde kegelschepen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de handhaving te intensiveren.

De regels van het verkeersbesluit voor deze vluchthaven moeten stipt worden nageleefd. Deze zijn bij schippers bekend. Borden geven de beschikbare vakken aan. Schippers die willen afmeren in de vluchthaven Gorinchem moeten zich aanmelden bij de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan als eigenaar van de haven afwijken van het verkeersbesluit door meer of langere schepen toe te laten. Dat gaat dan ten koste van de beschikbare ruimte in de aangewezen vakken.

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd extra handhaven door de inzet van patrouillevaartuigen, auto- en luchtcontroles. Bel bij klachten de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 of verkeerspost Dordrecht, 0800 0236200. Alle meldingen worden geregistreerd. (EvH)