Column

Verwaarlozing vrijwilligers Schuttevaer grootste bedreiging KBN

De fusie tussen BLN-Schuttevaer en CBRB is inmiddels bijna twee jaar oud. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zou de belangen van de binnenvaart in Nederland beter moeten kunnen behartigen dan de twee losse organisaties was het idee. Maar in plaats van een nieuw elan en krachtige lobby ging het de afgelopen jaren vooral over interne zaken, zoals declaraties, B-leden, nieuwsbrieven en btw.

Hoofdredacteur René Quist.

Een fusie gaat altijd gepaard met sentiment en opstartproblemen, maar het is onbestaanbaar dat in december 2023 de gemoederen nog steeds niet zijn bedaard. Met name de integratie van Schippersvereniging Schuttevaer met al haar trouwe leden en actieve vrijwilligers in het land is faliekant mislukt.

Bij elke afdelingsvergadering van Schuttevaer, van Werkendam tot Terneuzen, klonk in december moedeloosheid en grote irritatie over ‘Zwijndrecht’, zoals KBN vaak wordt aangeduid bij de regionale afdelingen van Schuttevaer. En die boosheid is volkomen terecht. Schuttevaer is de bakermat van KBN.

160 jaar

Meer dan 160 jaar behartigen de leden van Schuttevaer voor en met elkaar de nautisch-technische belangen van de binnenvaart. En met louter formele redenen wordt de inbreng van al die ervaringsdeskundigen gemarginaliseerd binnen KBN. Elke brancheorganisatie in Nederland zou blij zijn met zo’n sterke en actieve achterban, maar KBN heeft zich verloren in regeltjes en oekazes en heeft zo meer dan een jaar kostbare tijd verloren.

In plaats van de onmogelijkheden benoemen, had KBN er alles aan moeten doen Schuttevaer en de B-leden te overtuigen dat zij een wezenlijke bloedgroep zijn en hun inbreng van onschatbare waarde is voor de belangenbehartiging. Het voortdurend wijzen naar de Belastingdienst en btw-regels als blokkade voor fatsoenlijke integratie van deze ledengroep, getuigt van groot gebrek aan inventiviteit en creativiteit. Juist de binnenvaart heeft in het verleden laten zien niet snel voor een gat te vangen te zijn.

Koppejan

Dat directeur Rob Leussink van KBN eind 2023 opstapte, was onvermijdelijk. Los van de vraag of hij persoonlijk verantwoordelijk was voor dit moeizame proces, was zijn positie onhoudbaar geworden. Veel Schuttevaer-leden waren klaar met hem. Leussink is inmiddels opgevolgd door Maira van Helvoirt en Ad Koppejan is de nieuwe voorzitter van KBN.

Aan Koppejan en Van Helvoirt nu de taak de gemoederen te bedaren. Hun charmeoffensief door meteen begin januari een grote vergadering met alle Schuttevaer-afdelingen te houden viel in goede aarde. Ook hun toezegging al in maart weer bij elkaar te komen, getuigt van urgentie, maar daarna moeten er wel concrete stappen worden gezet om de inbreng van al die honderden Schuttevaer-leden te borgen binnen het grote KBN.

Navelstaren

Nog een half jaar navelstaren, komt de belangenbehartiging van de binnenvaart, zeker met een nieuwe kabinet in het verschiet, volstrekt niet ten goede.

Verwaarlozing vrijwilligers Schuttevaer grootste bedreiging KBN | Schuttevaer.nl
Column

Verwaarlozing vrijwilligers Schuttevaer grootste bedreiging KBN

De fusie tussen BLN-Schuttevaer en CBRB is inmiddels bijna twee jaar oud. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zou de belangen van de binnenvaart in Nederland beter moeten kunnen behartigen dan de twee losse organisaties was het idee. Maar in plaats van een nieuw elan en krachtige lobby ging het de afgelopen jaren vooral over interne zaken, zoals declaraties, B-leden, nieuwsbrieven en btw.

Hoofdredacteur René Quist.

Een fusie gaat altijd gepaard met sentiment en opstartproblemen, maar het is onbestaanbaar dat in december 2023 de gemoederen nog steeds niet zijn bedaard. Met name de integratie van Schippersvereniging Schuttevaer met al haar trouwe leden en actieve vrijwilligers in het land is faliekant mislukt.

Bij elke afdelingsvergadering van Schuttevaer, van Werkendam tot Terneuzen, klonk in december moedeloosheid en grote irritatie over ‘Zwijndrecht’, zoals KBN vaak wordt aangeduid bij de regionale afdelingen van Schuttevaer. En die boosheid is volkomen terecht. Schuttevaer is de bakermat van KBN.

160 jaar

Meer dan 160 jaar behartigen de leden van Schuttevaer voor en met elkaar de nautisch-technische belangen van de binnenvaart. En met louter formele redenen wordt de inbreng van al die ervaringsdeskundigen gemarginaliseerd binnen KBN. Elke brancheorganisatie in Nederland zou blij zijn met zo’n sterke en actieve achterban, maar KBN heeft zich verloren in regeltjes en oekazes en heeft zo meer dan een jaar kostbare tijd verloren.

In plaats van de onmogelijkheden benoemen, had KBN er alles aan moeten doen Schuttevaer en de B-leden te overtuigen dat zij een wezenlijke bloedgroep zijn en hun inbreng van onschatbare waarde is voor de belangenbehartiging. Het voortdurend wijzen naar de Belastingdienst en btw-regels als blokkade voor fatsoenlijke integratie van deze ledengroep, getuigt van groot gebrek aan inventiviteit en creativiteit. Juist de binnenvaart heeft in het verleden laten zien niet snel voor een gat te vangen te zijn.

Koppejan

Dat directeur Rob Leussink van KBN eind 2023 opstapte, was onvermijdelijk. Los van de vraag of hij persoonlijk verantwoordelijk was voor dit moeizame proces, was zijn positie onhoudbaar geworden. Veel Schuttevaer-leden waren klaar met hem. Leussink is inmiddels opgevolgd door Maira van Helvoirt en Ad Koppejan is de nieuwe voorzitter van KBN.

Aan Koppejan en Van Helvoirt nu de taak de gemoederen te bedaren. Hun charmeoffensief door meteen begin januari een grote vergadering met alle Schuttevaer-afdelingen te houden viel in goede aarde. Ook hun toezegging al in maart weer bij elkaar te komen, getuigt van urgentie, maar daarna moeten er wel concrete stappen worden gezet om de inbreng van al die honderden Schuttevaer-leden te borgen binnen het grote KBN.

Navelstaren

Nog een half jaar navelstaren, komt de belangenbehartiging van de binnenvaart, zeker met een nieuwe kabinet in het verschiet, volstrekt niet ten goede.