Scheepsbouw en offshore

Brancheverenigingen IRO en NMT onderzoeken fusie

Brancheverenigingen NMT en IRO willen samen verder. NMT is belangenbehartiger van de maritieme maakindustrie, terwijl IRO dat doet voor de toeleveranciers voor de offshore. De twee werken al jaren nauw samen.

Brancheverenigingen NMT en IRO willen samen verder. Op de foto is de Spartacus te zien. Dat schip van IHC voor Deme laat goed zijn hoe de belangen overlappen. Foto NMT

Er wordt al jarenlang samengewerkt op het gebied van exportpromotie en ook op het gebied van belangenbehartiging overlappen veel onderwerpen elkaar. De leden van beide verenigingen werken bovendien intensief met elkaar samen en maken onlosmakelijk deel uit van ons Nederlandse maritieme cluster, zo valt te lezen in een mededeling op de website van NMT.

‘Daarom vinden de besturen van beide brancheverenigingen het de moeite waard om te onderzoeken of door een samenvoeging de positie van de Nederlandse maritieme maak- en offshore-industrie nog verder versterkt kan worden’, zo schrijft NMT.

Concrete meerwaarde

Het eerste kwartaal van 2024 wordt gebruikt om in kaart te brengen waar de overeenkomsten en de verschillen liggen en hoe de samenvoeging concreet vorm zou kunnen krijgen. ‘Uitgangspunten zijn dat de samenvoeging concrete meerwaarde moet opleveren voor de leden, voor de Nederlandse maritieme sector en voor het personeel van beide verenigingen.’

IRO is de branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland.

NMT organiseert jaarlijks samen met Schuttevaer het Maritime Innovation Platform.

Brancheverenigingen IRO en NMT onderzoeken fusie | Schuttevaer.nl
Scheepsbouw en offshore

Brancheverenigingen IRO en NMT onderzoeken fusie

Brancheverenigingen NMT en IRO willen samen verder. NMT is belangenbehartiger van de maritieme maakindustrie, terwijl IRO dat doet voor de toeleveranciers voor de offshore. De twee werken al jaren nauw samen.

Brancheverenigingen NMT en IRO willen samen verder. Op de foto is de Spartacus te zien. Dat schip van IHC voor Deme laat goed zijn hoe de belangen overlappen. Foto NMT

Er wordt al jarenlang samengewerkt op het gebied van exportpromotie en ook op het gebied van belangenbehartiging overlappen veel onderwerpen elkaar. De leden van beide verenigingen werken bovendien intensief met elkaar samen en maken onlosmakelijk deel uit van ons Nederlandse maritieme cluster, zo valt te lezen in een mededeling op de website van NMT.

‘Daarom vinden de besturen van beide brancheverenigingen het de moeite waard om te onderzoeken of door een samenvoeging de positie van de Nederlandse maritieme maak- en offshore-industrie nog verder versterkt kan worden’, zo schrijft NMT.

Concrete meerwaarde

Het eerste kwartaal van 2024 wordt gebruikt om in kaart te brengen waar de overeenkomsten en de verschillen liggen en hoe de samenvoeging concreet vorm zou kunnen krijgen. ‘Uitgangspunten zijn dat de samenvoeging concrete meerwaarde moet opleveren voor de leden, voor de Nederlandse maritieme sector en voor het personeel van beide verenigingen.’

IRO is de branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland.

NMT organiseert jaarlijks samen met Schuttevaer het Maritime Innovation Platform.