Ongewoon

Rijkswaterstaat: verhoogd water langs kust, IJsselmeer, rivieren

De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) van Rijkswaterstaat is donderdag in actie gekomen, omdat zowel langs de kust, het IJsselmeer als op de grote rivieren verhoogde waterstanden worden verwacht. Zo’n situatie komt bijna nooit voor, aldus Rijkswaterstaat. De stormvloedkeringen Hollandse IJsselkering in Zuid-Holland en de Haringvlietsluizen zijn donderdagavond gesloten

Donderdagavond tegen middernacht stroomde het water van de Wilhelminahaven in Vlaardingen weer over de kades heen. Op het hoogste moment stond het water ruim 2.40m boven NAP. ProNews Productions

De Kadoelersluis bij Flevoland en de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis zijn al gesloten. Er is extra aandacht voor de situatie in de IJssel-Vechtdelta en de kust van Flevoland, waarvoor Rijkswaterstaat code geel (hogere waakzaamheid) heeft afgegeven. De waterstand in de IJssel bij Kampen kan vrijdag flink stijgen, mede door de harde wind.

Ook de Rijn-Maasmonding wordt scherp in de gaten gehouden, aldus Rijkswaterstaat. Bij Hoek van Holland geldt code geel. Die waarschuwing geldt vrijdag voor de kust bij Delfzijl. Een flink aantal veerdiensten naar Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland vervalt dan omdat het ook hoogwater wordt op de Waddenzee. Sommige parkeergelegenheden in Holwert lopen onder water.

Haven Delfzijl

Waterschap Noorderzijlvest heeft de haven van het Groningse Delfzijl afgesloten voor verkeer, door hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelt vrijdagochtend een waterstand van 3,40 meter boven NAP en dat betekent dat de dijkdoorgangen in Delfzijl worden gesloten en de haven onbereikbaar wordt.

De sluiting begint om 04.00 uur en het verkeer wordt omgeleid, aldus het waterschap. Als het water voldoende zakt en de weg niet meer onder water staat, wordt de haven weer opengesteld. Volgens Noorderzijlvest gaan de dijkdoorgangen in de Groningse plaats altijd dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP.

Code geel

Het water langs de kust stuwt op door de harde wind. Het KNMI heeft voor vrijdag code geel afgekondigd voor de kustprovincies, net als voor Drenthe, Flevoland, Utrecht en het IJsselmeergebied. Tegelijkertijd stond het water in het IJsselmeer al hoog door de overvloedige regenval van de afgelopen tijd. En het waterpeil in de grote rivieren is al enkele dagen gestegen, mede door veel regen in het stroomgebied van de Rijn. De Rijn heeft woensdag het hoogste punt bij Lobith bereikt.

De Noordwaard, een speciaal aangelegd overloopgebied voor de Merwede in de Biesbosch, gaat volstromen, verwacht Rijkswaterstaat. Dat is tot nu toe alleen in 2020 gebeurd. Ook het nieuwe Reevediep, de hoogwatergeul aan de kop van de IJssel bij Kampen, kan mee gaan stromen.

De LCO verwacht geen ernstige overstromingen, omdat alle waterschappen de laatste weken al maatregelen hebben genomen vanwege de enorme regenbuien. Waterpeilen zijn zoveel mogelijk verlaagd en alle stuwen staan hoog. Ook de grote stuwen van Rijkswaterstaat in de Neder-Rijn bij Driel en de Lek bij Amerongen zijn geopend.

Een zeecontainer die op de Oosthavenkade stond, besloot ervan door te drijven om tientallen meters verderop tot stilstand te komen. Foto ProNews Productions

Donderdagavond tegen middernacht stroomde het water van de Wilhelminahaven in Vlaardingen weer over de kades heen. Op het hoogste moment stond het water ruim 2.40m boven NAP. Hoewel de ondernemers goed voorbereid waren, was menig automobilist dat minder. Een zeecontainer die op de Oosthavenkade stond, besloot ervan door te drijven om tientallen meters verderop tot stilstand te komen. Enkele bewoners besloten het drijfvermogen te gebruiken om de grote container weer terug te duwen voordat het water weer ging zakken.

Rijkswaterstaat: verhoogd water langs kust, IJsselmeer, rivieren | Schuttevaer.nl
Ongewoon

Rijkswaterstaat: verhoogd water langs kust, IJsselmeer, rivieren

De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) van Rijkswaterstaat is donderdag in actie gekomen, omdat zowel langs de kust, het IJsselmeer als op de grote rivieren verhoogde waterstanden worden verwacht. Zo’n situatie komt bijna nooit voor, aldus Rijkswaterstaat. De stormvloedkeringen Hollandse IJsselkering in Zuid-Holland en de Haringvlietsluizen zijn donderdagavond gesloten

Donderdagavond tegen middernacht stroomde het water van de Wilhelminahaven in Vlaardingen weer over de kades heen. Op het hoogste moment stond het water ruim 2.40m boven NAP. ProNews Productions

De Kadoelersluis bij Flevoland en de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis zijn al gesloten. Er is extra aandacht voor de situatie in de IJssel-Vechtdelta en de kust van Flevoland, waarvoor Rijkswaterstaat code geel (hogere waakzaamheid) heeft afgegeven. De waterstand in de IJssel bij Kampen kan vrijdag flink stijgen, mede door de harde wind.

Ook de Rijn-Maasmonding wordt scherp in de gaten gehouden, aldus Rijkswaterstaat. Bij Hoek van Holland geldt code geel. Die waarschuwing geldt vrijdag voor de kust bij Delfzijl. Een flink aantal veerdiensten naar Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland vervalt dan omdat het ook hoogwater wordt op de Waddenzee. Sommige parkeergelegenheden in Holwert lopen onder water.

Haven Delfzijl

Waterschap Noorderzijlvest heeft de haven van het Groningse Delfzijl afgesloten voor verkeer, door hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelt vrijdagochtend een waterstand van 3,40 meter boven NAP en dat betekent dat de dijkdoorgangen in Delfzijl worden gesloten en de haven onbereikbaar wordt.

De sluiting begint om 04.00 uur en het verkeer wordt omgeleid, aldus het waterschap. Als het water voldoende zakt en de weg niet meer onder water staat, wordt de haven weer opengesteld. Volgens Noorderzijlvest gaan de dijkdoorgangen in de Groningse plaats altijd dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP.

Code geel

Het water langs de kust stuwt op door de harde wind. Het KNMI heeft voor vrijdag code geel afgekondigd voor de kustprovincies, net als voor Drenthe, Flevoland, Utrecht en het IJsselmeergebied. Tegelijkertijd stond het water in het IJsselmeer al hoog door de overvloedige regenval van de afgelopen tijd. En het waterpeil in de grote rivieren is al enkele dagen gestegen, mede door veel regen in het stroomgebied van de Rijn. De Rijn heeft woensdag het hoogste punt bij Lobith bereikt.

De Noordwaard, een speciaal aangelegd overloopgebied voor de Merwede in de Biesbosch, gaat volstromen, verwacht Rijkswaterstaat. Dat is tot nu toe alleen in 2020 gebeurd. Ook het nieuwe Reevediep, de hoogwatergeul aan de kop van de IJssel bij Kampen, kan mee gaan stromen.

De LCO verwacht geen ernstige overstromingen, omdat alle waterschappen de laatste weken al maatregelen hebben genomen vanwege de enorme regenbuien. Waterpeilen zijn zoveel mogelijk verlaagd en alle stuwen staan hoog. Ook de grote stuwen van Rijkswaterstaat in de Neder-Rijn bij Driel en de Lek bij Amerongen zijn geopend.

Een zeecontainer die op de Oosthavenkade stond, besloot ervan door te drijven om tientallen meters verderop tot stilstand te komen. Foto ProNews Productions

Donderdagavond tegen middernacht stroomde het water van de Wilhelminahaven in Vlaardingen weer over de kades heen. Op het hoogste moment stond het water ruim 2.40m boven NAP. Hoewel de ondernemers goed voorbereid waren, was menig automobilist dat minder. Een zeecontainer die op de Oosthavenkade stond, besloot ervan door te drijven om tientallen meters verderop tot stilstand te komen. Enkele bewoners besloten het drijfvermogen te gebruiken om de grote container weer terug te duwen voordat het water weer ging zakken.