Brandstory

Cryonorm ziet vraag naar (bio-)LNG-installaties groeien

Het in levering, plaatsing en onderhoud van cryogene tanks en verdampers voor LNG en andere vloeibare gassen gespecialiseerde Cryonorm verwacht dat de vraag naar (bio-)LNG-systemen voor scheepvaart, wegvervoer en industrie de komend jaren verder groeit, evenals het aanbod.

BRANDSTORY

Plaatsing van een LNG-installatie van Cryonorm op de West Sea-Viana Shipyard in het Noord Portugese Viana do Castelo. Foto Piet Tel

Het in Alphen aan de Rijn gevestigde bedrijf rustte de afgelopen jaren meer dan 50 zee- en binnenvaartschepen uit met LNG-opslag en zelfontwikkelde verdampingsinstallaties. Daarnaast werden LNG-bunkerstations en meer dan 70 LNG-tankstations voor het wegtransport gebouwd.

‘Op dit moment bouwen we de zeventiende van 20 LNG-installaties voor een serie binnenvaarttankers die Concordia Damen voor Shell bouwt’, zegt business development director Jos Glorie van Cryonorm. ‘Oorspronkelijk zouden het 40 LNG-installaties worden, maar dat aantal is gehalveerd dus de levering van deze LNG-systemen aan de binnenvaart stopt daarmee voorlopig.’ 

Voor zeeschepen worden de komende jaren nog volop systemen geleverd, met name voor cruise- en zeeschepen. ‘Grote cruisemaatschappijen en -werven zetten juist vol in op LNG’, zegt Glorie. ‘De CO2- en NOx-emissies zijn lager en er zijn geen roet- of zwavelemissies. Gasmotoren zijn bovendien stiller. En wanneer je een cruise door de Noorse Fjorden of de Cariben maakt, wil je niet in de rook staan en het geluid van dieselmotoren horen.’

Dure LNG stimuleert bio-LNG 

Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, blijkt uit de door schaarste en hoge prijzen voor ‘normale’ LNG aangejaagde bio-LNG markt. ‘De gasmarkt schreeuwde om alternatieven, wat het produceren van bio-LNG een stuk interessanter maakte en soms zelfs goedkoper’, zegt Glorie. ‘Wij bouwen steeds meer ‘liquifiers’ (vloeibaarmakers), waarmee producenten biogas omzetten in bio-LNG. Goed voorbeeld is de installatie van Nordsol in Amsterdam, daarmee wordt nu jaarlijks bio-LNG geproduceerd uit biogas, dat vrijkomt bij de vergisting van voedselresten en organisch afval. Shell verzorgt de distributie en wegvervoerders rijden erop. Het bijproduct, bio-CO2, wordt eveneens vloeibaar gemaakt en gaat onder andere naar de glastuinbouw.  Vrachtwagens van bijvoorbeeld Simon Loos en andere vervoerders rijden in Nederland al op deze LNG. ‘Een vrachtwagen rijdt ongeveer 1.000 kilometer op een volle tank LNG. Dat ga je met een elektrische aandrijving niet halen’, zegt Glorie.

Op dit moment bouwt Cryonorm aan een bio-LNG liquifier in Engeland, die door de Engelse Aldi-supermarktketen gebruikt gaat worden. Het benodigde biogas komt uit een vergister, waarin Aldi-producten die over datum zijn worden vergist. ‘De Engelse distributiewagens van Aldi rijden daar straks op. Ook grote Duitse bedrijven bouwen bio-LNG-installaties voor eigen gebruik, sinds groen gas relatief goedkoop is geworden. Er gaat veel biogas uit afvalstromen de lucht in. Wanneer dat allemaal in vergisters verdwijnt, levert het meer op dan we denken. En je kan ook synthetische LNG produceren uit groene waterstof en CO2.’

LNG-aanbod groeit

Glorie ziet tekenen dat het aanbod van LNG de komende jaren toeneemt. ‘De markt is nog in verwarring door de hoge gasprijzen van vorig jaar, maar de LNG prijs is terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, al weten we natuurlijk niet of dat zo blijft. Wat we wel weten is dat er momenteel rond de 450 LNG-carriers worden gebouwd. Daarmee komt er veel vervoerscapaciteit bij,  zodat het aanbod vergroot wordt, waardoor LNG mogelijk goedkoper wordt.’

Cryonorm ziet vraag naar (bio-)LNG-installaties groeien | Schuttevaer.nl
Brandstory

Cryonorm ziet vraag naar (bio-)LNG-installaties groeien

Het in levering, plaatsing en onderhoud van cryogene tanks en verdampers voor LNG en andere vloeibare gassen gespecialiseerde Cryonorm verwacht dat de vraag naar (bio-)LNG-systemen voor scheepvaart, wegvervoer en industrie de komend jaren verder groeit, evenals het aanbod.

BRANDSTORY

Plaatsing van een LNG-installatie van Cryonorm op de West Sea-Viana Shipyard in het Noord Portugese Viana do Castelo. Foto Piet Tel

Het in Alphen aan de Rijn gevestigde bedrijf rustte de afgelopen jaren meer dan 50 zee- en binnenvaartschepen uit met LNG-opslag en zelfontwikkelde verdampingsinstallaties. Daarnaast werden LNG-bunkerstations en meer dan 70 LNG-tankstations voor het wegtransport gebouwd.

‘Op dit moment bouwen we de zeventiende van 20 LNG-installaties voor een serie binnenvaarttankers die Concordia Damen voor Shell bouwt’, zegt business development director Jos Glorie van Cryonorm. ‘Oorspronkelijk zouden het 40 LNG-installaties worden, maar dat aantal is gehalveerd dus de levering van deze LNG-systemen aan de binnenvaart stopt daarmee voorlopig.’ 

Voor zeeschepen worden de komende jaren nog volop systemen geleverd, met name voor cruise- en zeeschepen. ‘Grote cruisemaatschappijen en -werven zetten juist vol in op LNG’, zegt Glorie. ‘De CO2- en NOx-emissies zijn lager en er zijn geen roet- of zwavelemissies. Gasmotoren zijn bovendien stiller. En wanneer je een cruise door de Noorse Fjorden of de Cariben maakt, wil je niet in de rook staan en het geluid van dieselmotoren horen.’

Dure LNG stimuleert bio-LNG 

Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, blijkt uit de door schaarste en hoge prijzen voor ‘normale’ LNG aangejaagde bio-LNG markt. ‘De gasmarkt schreeuwde om alternatieven, wat het produceren van bio-LNG een stuk interessanter maakte en soms zelfs goedkoper’, zegt Glorie. ‘Wij bouwen steeds meer ‘liquifiers’ (vloeibaarmakers), waarmee producenten biogas omzetten in bio-LNG. Goed voorbeeld is de installatie van Nordsol in Amsterdam, daarmee wordt nu jaarlijks bio-LNG geproduceerd uit biogas, dat vrijkomt bij de vergisting van voedselresten en organisch afval. Shell verzorgt de distributie en wegvervoerders rijden erop. Het bijproduct, bio-CO2, wordt eveneens vloeibaar gemaakt en gaat onder andere naar de glastuinbouw.  Vrachtwagens van bijvoorbeeld Simon Loos en andere vervoerders rijden in Nederland al op deze LNG. ‘Een vrachtwagen rijdt ongeveer 1.000 kilometer op een volle tank LNG. Dat ga je met een elektrische aandrijving niet halen’, zegt Glorie.

Op dit moment bouwt Cryonorm aan een bio-LNG liquifier in Engeland, die door de Engelse Aldi-supermarktketen gebruikt gaat worden. Het benodigde biogas komt uit een vergister, waarin Aldi-producten die over datum zijn worden vergist. ‘De Engelse distributiewagens van Aldi rijden daar straks op. Ook grote Duitse bedrijven bouwen bio-LNG-installaties voor eigen gebruik, sinds groen gas relatief goedkoop is geworden. Er gaat veel biogas uit afvalstromen de lucht in. Wanneer dat allemaal in vergisters verdwijnt, levert het meer op dan we denken. En je kan ook synthetische LNG produceren uit groene waterstof en CO2.’

LNG-aanbod groeit

Glorie ziet tekenen dat het aanbod van LNG de komende jaren toeneemt. ‘De markt is nog in verwarring door de hoge gasprijzen van vorig jaar, maar de LNG prijs is terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, al weten we natuurlijk niet of dat zo blijft. Wat we wel weten is dat er momenteel rond de 450 LNG-carriers worden gebouwd. Daarmee komt er veel vervoerscapaciteit bij,  zodat het aanbod vergroot wordt, waardoor LNG mogelijk goedkoper wordt.’