Direct overvraagd

Stage V-subsidie binnenvaart loopt uit op loterij: 200 aanvragen

Er zijn op de eerste dag 200 subsidieaanvragen ingediend voor een nieuwe Stage V-motor voor binnenvaartschepen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zodoende is een loting onvermijdelijk geworden om uit te wijzen wie de gelukkigen zijn.

Ter illustratie: een binnenvaartschip onder de brug bij Deventer. Foto ANP

Het grote aantal aanvragen op de openingsdag van de nieuwe subsidieronde toont opnieuw de populariteit van deze regeling. In 2022 werden meer dan 120 aanvragen ingediend, 44 van deze aanvragen kregen destijds subsidie. Het beschikbare bedrag is dit jaar echter hoger, 8 miljoen in 2023 tegenover 5,9 miljoen euro in 2022. Aan de andere kant is het maximaal subsidiabele bedrag dit jaar verhoogd naar 400.000 euro. Dat was 200.000 in 2022.

Stoppen met aanvragen

Hoeveel aanvragers subsidie gaan krijgen kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeilijk inschatten. ‘Hoeveel aanvragen kunnen worden gehonoreerd hangt af van het bedrag. Per aanvraag kan het gaan om 400.000 euro’, vertelt Saskia Lalta, woordvoerder van de RVO. Vast staat echter dat het subsidiebudget ruim is overschreden. De RVO raadt ondernemers dan ook af nog een aanvraag in te dienen.

Een notaris gaat de loting verrichten. ‘De loting zal naar verwachting binnen twee weken plaatshebben.’ Daarna worden de schippers ingelicht. Er wordt alleen geloot tussen de aanvragen ingediend op dag één, want dit was de dag waarop het subsidiebedrag werd overschreden. Dat is in lijn met de van tevoren aangekondigde gang van zaken.

Extra geld?

Minister Harbers heeft het dit jaar makkelijker gemaakt om extra geld vrij te maken voor een nieuwe Stage V-motor. Deze subsidie is namelijk onderdeel van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart. Daar zit ook een ander subsidiepotje in, die voor SCR-katalysatoren. Deze is de afgelopen jaren beduidend minder populair gebleken. Wanneer dat dit jaar weer het geval is, is het voor de minister mogelijk tussen de potjes te schuiven. Hoeveel aanvragen er voor een SCR-katalysator zijn gedaan moet de RVO nog inventariseren. Niels Kreukniet, projectmanager bij het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), liet eerder weten dat deze in elk geval nog niet overvraagd is.

Lees ook:

Subsidie Stage V-motor binnen één dag op

Minister Harbers: in 2023 en 2024 tenminste acht miljoen subsidie voor Stage V-motor

Stage V-subsidie binnenvaart loopt uit op loterij: 200 aanvragen | Schuttevaer.nl
Direct overvraagd

Stage V-subsidie binnenvaart loopt uit op loterij: 200 aanvragen

Er zijn op de eerste dag 200 subsidieaanvragen ingediend voor een nieuwe Stage V-motor voor binnenvaartschepen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zodoende is een loting onvermijdelijk geworden om uit te wijzen wie de gelukkigen zijn.

Ter illustratie: een binnenvaartschip onder de brug bij Deventer. Foto ANP

Het grote aantal aanvragen op de openingsdag van de nieuwe subsidieronde toont opnieuw de populariteit van deze regeling. In 2022 werden meer dan 120 aanvragen ingediend, 44 van deze aanvragen kregen destijds subsidie. Het beschikbare bedrag is dit jaar echter hoger, 8 miljoen in 2023 tegenover 5,9 miljoen euro in 2022. Aan de andere kant is het maximaal subsidiabele bedrag dit jaar verhoogd naar 400.000 euro. Dat was 200.000 in 2022.

Stoppen met aanvragen

Hoeveel aanvragers subsidie gaan krijgen kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeilijk inschatten. ‘Hoeveel aanvragen kunnen worden gehonoreerd hangt af van het bedrag. Per aanvraag kan het gaan om 400.000 euro’, vertelt Saskia Lalta, woordvoerder van de RVO. Vast staat echter dat het subsidiebudget ruim is overschreden. De RVO raadt ondernemers dan ook af nog een aanvraag in te dienen.

Een notaris gaat de loting verrichten. ‘De loting zal naar verwachting binnen twee weken plaatshebben.’ Daarna worden de schippers ingelicht. Er wordt alleen geloot tussen de aanvragen ingediend op dag één, want dit was de dag waarop het subsidiebedrag werd overschreden. Dat is in lijn met de van tevoren aangekondigde gang van zaken.

Extra geld?

Minister Harbers heeft het dit jaar makkelijker gemaakt om extra geld vrij te maken voor een nieuwe Stage V-motor. Deze subsidie is namelijk onderdeel van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart. Daar zit ook een ander subsidiepotje in, die voor SCR-katalysatoren. Deze is de afgelopen jaren beduidend minder populair gebleken. Wanneer dat dit jaar weer het geval is, is het voor de minister mogelijk tussen de potjes te schuiven. Hoeveel aanvragen er voor een SCR-katalysator zijn gedaan moet de RVO nog inventariseren. Niels Kreukniet, projectmanager bij het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), liet eerder weten dat deze in elk geval nog niet overvraagd is.

Lees ook:

Subsidie Stage V-motor binnen één dag op

Minister Harbers: in 2023 en 2024 tenminste acht miljoen subsidie voor Stage V-motor