Stage V

Nieuwe ronde Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart opent 7 februari

De nieuwe ronde voor de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart gaat 7 februari 2023 open. Eigenlijk zou 2022 het laatste jaar van de subsidie van zijn, maar aankomend jaar is opnieuw acht miljoen euro beschikbaar voor Stage V-motoren.

Duwstel met afvalcontainers op de Schie. De subsidie is beschikbaar voor alle scheepstypen, op voorwaarde dat de huidige motor er 'draaiend' uitgaat. Foto ANP

Dat de subsidieregeling zou worden voortgezet was al eerder bekend. In een brief aan de Kamer liet minister Harbers weten dat zowel in 2023 als in 2024 acht miljoen beschikbaar komt voor motorvervanging. Dit geld is afkomstig uit de ‘Reservering extra bronmaatregelen Hordijk’.

Maar, iets is pas officieel wanneer het in de Staatscourant is gepubliceerd. Dat is 20 december gebeurd. Uit die officiële bekendmaking blijkt ook dat de aanvraag 7 februari opengaat. Eerder werd gespeculeerd op half januari als openstellingsdatum. Uit de publicatie in de Staatscourant blijkt ook dat 16 januari eerst als datum werd genoemd. Uiteindelijk is dit gewijzigd in 7 februari om 09:00.

Vorig jaar, toen 5,9 miljoen euro beschikbaar werd gesteld, opende de regeling op 1 januari klokslag 00:00. De eerste 44 aanvragen konden toen worden gehonoreerd. Die aanvragers hadden het nieuwjaarsvuurwerk daarvoor moeten overslaan. Later dit jaar werd 10 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de regeling. Eerder afgewezen aanvragen konden hierdoor alsnog in behandeling worden genomen.

Lees hier over twee succesvolle subsidieaanvragen uit 2022: duwboot Jacolien en twee rondvaartboten van Rederij Cascade

SCR-katalysator

Aankomend jaar is acht miljoen euro beschikbaar. Bovendien is het maximale subsidiebedrag verhoogd van 200.000 naar 400.000 euro. Het is dus nog maar de vraag of er nu meer schepen zullen profiteren van de subsidie.

Dat is niet de enige wijziging in de subsidieregeling. De regeling is een samenvoeging van twee subsidies van twee ministeries. Geld voor een nieuwe motor, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en geld voor een SCR-katalysator, vanuit het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De subsidie voor een SCR-katalysator is beduidend minder in trek. Daar is zelfs nog geld van over. Een van de redenen hiervoor is dat een roetfilter niet tot de mogelijkheden behoort van de subsidie. Dat verandert de minister per volgend jaar. Ook wordt het volgend jaar makkelijker om geld vanuit deze subsidie over te hevelen naar het potje voor een nieuwe motor. Dat wilde minister Harbers afgelopen jaar al,  maar was lastig omdat het geld niet vanuit zijn ministerie kwam.

Lees ook:

Minister Harbers: in 2023 en 2024 tenminste acht miljoen subsidie voor Stage V-motor

Miljoenensubsidie voor motorvervanging ging naar 44 schepen, hoeveel komen daar nog bij?