Politiek stelt subsidie scheepsbouw zeker in begroting EZ

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro in de begroting van Economische Zaken te ‘oormerken’ voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS).

Politiek stelt subsidie scheepsbouw zeker in begroting EZ

Het amendement op de EZ-begroting was ingediend door Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie, nadat eind oktober een motie van zijn hand al door een Kamermeerderheid werd gesteund. Volgens brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is de SDS-regeling cruciaal om een gelijk speelveld voor de maritieme industrie in Europa te kunnen behouden. Ook wordt daarmee de toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen gestimuleerd. NMT had voor de komende drie jaar jaarlijks 10 miljoen euro (30 miljoen totaal) gevraagd, maar in de bijna voorbije kabinetsperiode zat meer dan 5 miljoen er nog niet in.

NMT zegt in een reactie op het aangenomen amendement de ruime meerderheid van de Tweede Kamer ‘zeer erkentelijk voor haar steun’ te zijn en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. ‘Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.’

Politiek stelt subsidie scheepsbouw zeker in begroting EZ | Schuttevaer.nl

Politiek stelt subsidie scheepsbouw zeker in begroting EZ

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro in de begroting van Economische Zaken te ‘oormerken’ voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS).

Politiek stelt subsidie scheepsbouw zeker in begroting EZ

Het amendement op de EZ-begroting was ingediend door Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie, nadat eind oktober een motie van zijn hand al door een Kamermeerderheid werd gesteund. Volgens brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is de SDS-regeling cruciaal om een gelijk speelveld voor de maritieme industrie in Europa te kunnen behouden. Ook wordt daarmee de toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen gestimuleerd. NMT had voor de komende drie jaar jaarlijks 10 miljoen euro (30 miljoen totaal) gevraagd, maar in de bijna voorbije kabinetsperiode zat meer dan 5 miljoen er nog niet in.

NMT zegt in een reactie op het aangenomen amendement de ruime meerderheid van de Tweede Kamer ‘zeer erkentelijk voor haar steun’ te zijn en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. ‘Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.’