Insteekhaven Isselt in Amersfoort krijgt bodembescherming

AMERSFOORT | De gemeente Amersfoort heeft aannemersbedrijf BWO opdracht geven de insteekhaven Isselt te voorzien van een nieuwe bodembescherming.

Insteekhaven Isselt krijgt bodembescherming

De insteekhaven in de Amersfoortse wijk Isselt wordt veel gebruikt voor de beroepsvaart, vooral voor de aanvoer van zand, grind & cement voor de betoncentrales. Aan de kant van de Vanadiumweg is een openbare laad- en loskade. In 2009 en 2010 zijn de damwanden langs een deel van deze haven vervangen.

Na het aanbrengen van de damwand is de bodem langs de damwand verdiept, voor een betere bereikbaarheid van de beroepsvaart. De schroefwerking van de schepen veroorzaakt echter gaten in de bodem tegen de damwand aan. Hierdoor komt de stabiliteit van de damwand in gevaar. Het is daarom nodig om bodembescherming aan te brengen.

De gemeente BWO opdracht gegeven deze bodembescherming aan te brengen. Dit gebeurt in de periode van eind augustus tot medio november. De aannemer heeft eerst de bodem ontgraven, in de strook langs de damwand. Daarna worden zinkstukken van wilgenhout aangebracht die verzwaard worden met stortsteen. Tegen de damwand aan wordt vervolgens beton aangebracht om te zorgen dat er geen uitspoeling van zand kan plaatsvinden tussen de zinkstukken en de damwand.

Minimale overlast

De verwachte overlast voor het reguliere verkeer en voor bedrijven zal minimaal zijn. Met de omringende bedrijven zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden.

Mogelijk is de insteekhaven in de genoemde periode niet op elk moment beschikbaar voor het aanleggen van schepen. Haven Mano Chandoe is aanspreekbaar voor de beroepsvaart, via mt.chandoe@amersfoort.nl of (033) 469 50 70. Op www.amersfoort.nl/water is meer informatie te vinden over water in de gemeente Amersfoort.

Insteekhaven Isselt in Amersfoort krijgt bodembescherming | Schuttevaer.nl

Insteekhaven Isselt in Amersfoort krijgt bodembescherming

AMERSFOORT | De gemeente Amersfoort heeft aannemersbedrijf BWO opdracht geven de insteekhaven Isselt te voorzien van een nieuwe bodembescherming.

Insteekhaven Isselt krijgt bodembescherming

De insteekhaven in de Amersfoortse wijk Isselt wordt veel gebruikt voor de beroepsvaart, vooral voor de aanvoer van zand, grind & cement voor de betoncentrales. Aan de kant van de Vanadiumweg is een openbare laad- en loskade. In 2009 en 2010 zijn de damwanden langs een deel van deze haven vervangen.

Na het aanbrengen van de damwand is de bodem langs de damwand verdiept, voor een betere bereikbaarheid van de beroepsvaart. De schroefwerking van de schepen veroorzaakt echter gaten in de bodem tegen de damwand aan. Hierdoor komt de stabiliteit van de damwand in gevaar. Het is daarom nodig om bodembescherming aan te brengen.

De gemeente BWO opdracht gegeven deze bodembescherming aan te brengen. Dit gebeurt in de periode van eind augustus tot medio november. De aannemer heeft eerst de bodem ontgraven, in de strook langs de damwand. Daarna worden zinkstukken van wilgenhout aangebracht die verzwaard worden met stortsteen. Tegen de damwand aan wordt vervolgens beton aangebracht om te zorgen dat er geen uitspoeling van zand kan plaatsvinden tussen de zinkstukken en de damwand.

Minimale overlast

De verwachte overlast voor het reguliere verkeer en voor bedrijven zal minimaal zijn. Met de omringende bedrijven zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden.

Mogelijk is de insteekhaven in de genoemde periode niet op elk moment beschikbaar voor het aanleggen van schepen. Haven Mano Chandoe is aanspreekbaar voor de beroepsvaart, via mt.chandoe@amersfoort.nl of (033) 469 50 70. Op www.amersfoort.nl/water is meer informatie te vinden over water in de gemeente Amersfoort.