Achterstand keuringen

Deel bruine vloot kan per 1 april niet uitvaren

Een fors deel van de 236 schepen van de bruine vloot mag 1 april niet uitvaren. Deze schepen hebben niet op tijd hun extra keuring ondergaan en beschikken daarom niet over de vereiste certificaten. Bij een aantal schepen die wel zijn gekeurd, zijn aanvullende reparaties nodig om alsnog een certificaat te krijgen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bruine vloot
De eerste reeks van aanvullende onderzoeken naar met name mast en tuigage van de historische zeilschepen zit erop. Foto's ILT

Begin december werd via Schuttevaer bekend dat een er extra inspectie zou komen naar de masten en tuigage van de historische bruine vloot. Dit naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek deed naar twee dodelijke ongevallen met zeilschepen in 2022. In totaal moeten 236 zeilcharterschepen extra worden gecontroleerd.

Rot, roest en slijtage

Twee controleurs van de ILT en een keuringsinstantie kijken in het bijzonder naar rot, roest, slijtage, breeksterkte van verstaging en borgingen. Zo worden alle rondhouten afgeklopt, bekeken en zo nodig met de priem gevoeld. Lieren, lijnen, stagen, sluitingen en de bevestigingen worden gecontroleerd en bekeken. De bevindingen worden daar waar mogelijk direct besproken met de schipper, die ook vragen kan stellen en aanvullende informatie kan leveren.

Eind februari is van een derde van de schepen de onderzoeken afgerond en staat een derde gepland. Maar de rest van de schippers heeft nog contact opgenomen, aldus de projectleider bij de ILT, Lex Borst. ‘Die gaan we de komende tijd benaderen om te vragen wat de problemen zijn.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Bij de inspecties wordt ook de staat van de touwen gecontroleerd. Over het gebruik van het sterk touw Dynema was er in januari ook gedoe.

Achterstand

Het slechte weer en de harde wind van de afgelopen tijd hebben bij de ILT ook voor achterstand gezorgd. Voor de al ingeplande onderzoeken zal alles op tijd in orde zijn, maar voor de 80 schippers van wie nog niets is vernomen wordt het mogelijk krap. ‘Hoe langer ze wachten, hoe lastiger het wordt’, zegt Borst. Zo is tijd nodig om het zogenoemde tuigboek te beoordelen. En gebreken die bij het onderzoek aan het licht komen, moeten ook tijdig zijn hersteld.

Tekst gaat verder onder de foto.

Alle rondhouten, waaronder de mast, worden van top tot teen afgeklopt, bekeken en zo nodig met de priem gevoeld.

Van de schepen die al zijn gecontroleerd, bleken er volgens Borst tussen de 10 en 20 kostbare reparaties nodig te hebben, zoals de vervanging van een mast of giek. Of dat betekent dat vorig jaar sprake was van levensgevaarlijke situaties, durft Borst niet zo te zeggen. ‘Maar we hebben wel een paar keer een giek moeten afkeuren’, zegt hij.

Volgens ILT is extra keuring een ‘logistieke uitdaging waarbij schippers, keuringsinstanties, klassenbureaus, werven, gemeenten, provincies en in sommige gevallen zelfs brug- en sluiswachters, samenwerken’.

Vertraging

De keuring levert waardevolle informatie op en er zijn veel bevindingen, zowel ernstige als minder ernstig’, schetst ILT. ‘Kleine zaken, zoals een verkeerde borging of niet gekeurde sluitingen, kunnen snel worden verholpen.’

Als sprake is van grote reparaties, is de vraag of dat lukt voor het nieuwe vaarseizoen. ‘Mogelijk dat schippers ook te maken krijgen met wachttijden bij leveranciers of werven. Ook dat kan leiden tot vertraging’, schrijft ILT.