Beroepszeilvaart

Minister Harbers: alle masten en tuigage bruine vloot inspecteren

Er komt een extra inspectie naar de staat van de masten en tuigage van de bruine vloot. Die controle moet zijn afgerond voor het nieuwe vaarseizoen op 1 april begint, zegt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De masten en tuigage van de bruine vloot. Foto ANP

De maatregel is een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen in de zeilchartervaart vorig jaar. De OVV concludeerde dat het toezicht op de veiligheid aan boord van deze schepen onvoldoende is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de keuringsdiensten moeten de komende drie maanden zo’n 230 historische zeilschepen gaan controleren. Verder worden de criteria voor de controles verhelderd en aangescherpt. Voor de langere termijn wordt bezien of het zeilbewijs nog voldoet en of er aanvullende eisen moeten komen.

Rapport OVV

De OVV schreef in september onder meer dat de ILT te weinig prioriteit geeft aan toezicht op historische schepen. Bij de ongevallen vorig jaar brak op beide zeilschepen de giek af. Die kwam daarna op passagiers terecht. In 2017 had de OVV ook al onderzoek gedaan naar mastbreuken. Na de laatste ongevallen besloot de OVV te kijken of de aanbevelingen van dat rapport wel waren opgevolgd.

‘Naast de aanvullende onderzoeken wordt er onder meer op ingezet om meer schippers zich te laten aansluiten bij brancheorganisatie BBZ, aangezien daar veel kennis en informatie beschikbaar is over veiligheid. Momenteel is slechts 40% van de schippers aangesloten. Het ministerie en de ILT zullen, samen met reders en verzekeraars, kijken hoe de overige 60% kan worden bereikt.’

Minister Harbers: alle masten en tuigage bruine vloot inspecteren | Schuttevaer.nl
Beroepszeilvaart

Minister Harbers: alle masten en tuigage bruine vloot inspecteren

Er komt een extra inspectie naar de staat van de masten en tuigage van de bruine vloot. Die controle moet zijn afgerond voor het nieuwe vaarseizoen op 1 april begint, zegt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De masten en tuigage van de bruine vloot. Foto ANP

De maatregel is een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen in de zeilchartervaart vorig jaar. De OVV concludeerde dat het toezicht op de veiligheid aan boord van deze schepen onvoldoende is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de keuringsdiensten moeten de komende drie maanden zo’n 230 historische zeilschepen gaan controleren. Verder worden de criteria voor de controles verhelderd en aangescherpt. Voor de langere termijn wordt bezien of het zeilbewijs nog voldoet en of er aanvullende eisen moeten komen.

Rapport OVV

De OVV schreef in september onder meer dat de ILT te weinig prioriteit geeft aan toezicht op historische schepen. Bij de ongevallen vorig jaar brak op beide zeilschepen de giek af. Die kwam daarna op passagiers terecht. In 2017 had de OVV ook al onderzoek gedaan naar mastbreuken. Na de laatste ongevallen besloot de OVV te kijken of de aanbevelingen van dat rapport wel waren opgevolgd.

‘Naast de aanvullende onderzoeken wordt er onder meer op ingezet om meer schippers zich te laten aansluiten bij brancheorganisatie BBZ, aangezien daar veel kennis en informatie beschikbaar is over veiligheid. Momenteel is slechts 40% van de schippers aangesloten. Het ministerie en de ILT zullen, samen met reders en verzekeraars, kijken hoe de overige 60% kan worden bereikt.’