Tweede overnachtingshaven bij Lobith voor 70 schepen

De Beijenwaard buitendijks, in combinatie met de modernisering van bestaande haven Tuindorp, krijgt voorlopig als locatie de voorkeur van de stuurgroep Overnachtingshaven Lobith. Dat melden de provincie Gelderland, de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat in een gezamenlijk persbericht.

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vragen een uitspraak te doen over de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet. In 1999 werden al de eerste plannen voor een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith naar buiten gebracht. Toen was er geen geld voor. Omdat natuurwetgeving in de jaren erna is veranderd, moest nu een nieuwe locatiekeuze worden gemaakt.

Tuindorp te klein

Om aan de vaar- en rusttijden te voldoen, moeten schippers om de 30 kilometer in een overnachtingshaven terecht kunnen. Tuindorp, de huidige overnachtingshaven voor binnenschippers in Lobith, is te klein. Voor de uitbreiding naar ongeveer 70 ligplaatsen heeft de stuurgroep van Rijkswaterstaat, Rijnwaarden en Gelderland onderzoek gedaan naar 11 alternatieven.

Daarvan blijken er drie, verdeeld over twee locaties, in principe kansrijk: een nieuwe haven in de Bijlandse plas; een nieuwe haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied; en de combinatie van het behoud van de bestaande overnachtingshaven Tuindorp met een nieuwe haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied.

Natuur

Op alle locaties zijn negatieve effecten op beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten. Het moderniseren van Tuindorp veroorzaakt volgens de stuurgroep ‘geen significant negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden’. Dat zou wel het geval zijn bij de locaties Oude Waal en de alternatieven Bijland op land en de Beijenwaard in het binnendijkse gebied. De stuurgroep kiest ervoor de toekomstige (recreatieve) ontwikkelingsmogelijkheden voor de Bijlandse plas niet te frustreren met de aanleg van een overnachtingshaven.

Het aanleggen van een nieuwe haven in de Beijenwaard buitendijks voor ongeveer 70 ligplaatsen, vraagt een investering in ingrijpende en kostbare damwandconstructies. Dat strookt niet met de opdracht sober en doelmatig te zijn. Bovendien laat een haven met een omvang van ongeveer 70 ligplaatsen zich niet goed inpassen in zijn omgeving in de Beijenwaard.

Voorlopige voorkeur

De voorlopige voorkeur voor de locatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met het moderniseren van de bestaande haven bij Tuindorp, is ingegeven door de afweging dat deze combinatie wel mogelijkheden biedt voor een goede ruimtelijke inpassing.

Het hebben van twee overnachtingshavens blijkt geen hogere levensduurkosten met zich mee te brengen. En het behouden van Tuindorp als overnachtingshaven past in het overheidsstreven naar duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Het verplaatsen van de kegelligplaats uit Tuindorp naar de nieuwe haven is een vooruitgang op het gebied van externe veiligheid.

Verder verwacht de stuurgroep dat op de voorlopige voorkeurslocatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met Tuindorp, de verplichtingen om natuur te compenseren het eenvoudigst zijn te realiseren. De inschatting is dat de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet positief is.

De exacte verdeling van de ligplaatsen over de twee havens, het ontwerp en de inpassing van een nieuwe haven in de Beijenwaard wordt in de volgende fase nader onderzocht en uitgewerkt.

Geen bezwaar en beroep

Dinsdag 21 januari 2014 worden belangstellenden, bedrijven, de gemeenteraad van Rijnwaarden en Provinciale Staten tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. geïnformeerd.

De voorlopige locatiekeuze staat niet open voor bezwaar en beroep. De stuurgroep betrekt de reacties van aanwezigen tijdens de informatieavond wel in haar voorstel voor definitieve besluitvorming.

Op basis van de uitspraak die de staatssecretaris van Economische Zaken doet over de vergunbaarheid van de voorkeurslocatie en de informatie uit de bijeenkomst op 21 januari, willen Rijkswaterstaat, de gemeente Rijnwaarden en de provincie Gelderland voor de zomer van 2014 een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Daarin maken zij afspraken om de voorlopige voorkeurslocatie definitief vast te stellen en verder uit te werken in een provinciaal inpassingsplan met bijbehorende onderzoeken en vergunningen. (DvdM)

 

Tweede overnachtingshaven bij Lobith voor 70 schepen | Schuttevaer.nl

Tweede overnachtingshaven bij Lobith voor 70 schepen

De Beijenwaard buitendijks, in combinatie met de modernisering van bestaande haven Tuindorp, krijgt voorlopig als locatie de voorkeur van de stuurgroep Overnachtingshaven Lobith. Dat melden de provincie Gelderland, de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat in een gezamenlijk persbericht.

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vragen een uitspraak te doen over de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet. In 1999 werden al de eerste plannen voor een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith naar buiten gebracht. Toen was er geen geld voor. Omdat natuurwetgeving in de jaren erna is veranderd, moest nu een nieuwe locatiekeuze worden gemaakt.

Tuindorp te klein

Om aan de vaar- en rusttijden te voldoen, moeten schippers om de 30 kilometer in een overnachtingshaven terecht kunnen. Tuindorp, de huidige overnachtingshaven voor binnenschippers in Lobith, is te klein. Voor de uitbreiding naar ongeveer 70 ligplaatsen heeft de stuurgroep van Rijkswaterstaat, Rijnwaarden en Gelderland onderzoek gedaan naar 11 alternatieven.

Daarvan blijken er drie, verdeeld over twee locaties, in principe kansrijk: een nieuwe haven in de Bijlandse plas; een nieuwe haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied; en de combinatie van het behoud van de bestaande overnachtingshaven Tuindorp met een nieuwe haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied.

Natuur

Op alle locaties zijn negatieve effecten op beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten. Het moderniseren van Tuindorp veroorzaakt volgens de stuurgroep ‘geen significant negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden’. Dat zou wel het geval zijn bij de locaties Oude Waal en de alternatieven Bijland op land en de Beijenwaard in het binnendijkse gebied. De stuurgroep kiest ervoor de toekomstige (recreatieve) ontwikkelingsmogelijkheden voor de Bijlandse plas niet te frustreren met de aanleg van een overnachtingshaven.

Het aanleggen van een nieuwe haven in de Beijenwaard buitendijks voor ongeveer 70 ligplaatsen, vraagt een investering in ingrijpende en kostbare damwandconstructies. Dat strookt niet met de opdracht sober en doelmatig te zijn. Bovendien laat een haven met een omvang van ongeveer 70 ligplaatsen zich niet goed inpassen in zijn omgeving in de Beijenwaard.

Voorlopige voorkeur

De voorlopige voorkeur voor de locatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met het moderniseren van de bestaande haven bij Tuindorp, is ingegeven door de afweging dat deze combinatie wel mogelijkheden biedt voor een goede ruimtelijke inpassing.

Het hebben van twee overnachtingshavens blijkt geen hogere levensduurkosten met zich mee te brengen. En het behouden van Tuindorp als overnachtingshaven past in het overheidsstreven naar duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Het verplaatsen van de kegelligplaats uit Tuindorp naar de nieuwe haven is een vooruitgang op het gebied van externe veiligheid.

Verder verwacht de stuurgroep dat op de voorlopige voorkeurslocatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met Tuindorp, de verplichtingen om natuur te compenseren het eenvoudigst zijn te realiseren. De inschatting is dat de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet positief is.

De exacte verdeling van de ligplaatsen over de twee havens, het ontwerp en de inpassing van een nieuwe haven in de Beijenwaard wordt in de volgende fase nader onderzocht en uitgewerkt.

Geen bezwaar en beroep

Dinsdag 21 januari 2014 worden belangstellenden, bedrijven, de gemeenteraad van Rijnwaarden en Provinciale Staten tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. geïnformeerd.

De voorlopige locatiekeuze staat niet open voor bezwaar en beroep. De stuurgroep betrekt de reacties van aanwezigen tijdens de informatieavond wel in haar voorstel voor definitieve besluitvorming.

Op basis van de uitspraak die de staatssecretaris van Economische Zaken doet over de vergunbaarheid van de voorkeurslocatie en de informatie uit de bijeenkomst op 21 januari, willen Rijkswaterstaat, de gemeente Rijnwaarden en de provincie Gelderland voor de zomer van 2014 een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Daarin maken zij afspraken om de voorlopige voorkeurslocatie definitief vast te stellen en verder uit te werken in een provinciaal inpassingsplan met bijbehorende onderzoeken en vergunningen. (DvdM)