Minder olie en meer kolen in Rotterdam

De totale overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste half jaar van 2013 met 0,9% gedaald. De grote minnen bevinden zich in het natte bulk en de containeroverslag. Het droge massagoed laat over de gehele linie groei zien.

Minder olie en meer kolen in Rotterdam

De totale overslag daalde van 221,8 miljoen ton in de eerste helft van 2012 naar 219,7 miljoen ton in dezelfde periode dit jaar. Het natte massagoed daalde met 3% tot 104 miljoen ton. Boosdoener is de ruwe olie, de overslag daarvan daalde met 8,7%. Volgens topman Hans Smits van Havenbedrijf spelen daarbij drie factoren een rol: lagere vraag als gevolg van de economische situatie in Europa, minder handel en onderhoudsstops bij raffinaderijen. De overslag van ruwe olie daalde met 4 miljoen ton tot 46 miljoen ton.
De overslag van LNG daalde met maar liefst 70%. Maar de invoer van LNG was al gering. Reden dat, ondanks investeringen in de Gate-terminal, de LNG-groei uitblijft is de grote vraag van Japan naar gas vanwege de sluiting van kerncentrales. Omdat Japan een hogere prijs voor het gas betaalt, gaat vooral daarheen, zegt Smits. Omdat LNG ten opzichte van de andere natte bulkgoederen maar een heel klein aandeel heeft, blijft het effect van deze enorme daling op het totale overslagcijfer beperkt. De LNG-overslag zakte van 205.000 ton naar 62.000 ton.
De minerale olieproducten laten een stijging van 3,5% zien. ‘De overslag van minerale producten is de afgelopen 10 jaar alleen maar gestegen’, zegt Smits. ‘Eén van de verklaringen daarvoor is, naast de uitbreiding van terminals en blendingcapaciteit, dat de hubfunctie van Rotterdam zich nog steeds doorzet.’ De groei is het gevolg van doorvoer.  Volgens Smits is Rotterdam momenteel de op twee na grootste hub ter wereld.

Droge bulk (+7,2%)

Het droge massagoed laat flinke plussen zien. Erts en schroot stegen 6%. Maar die stijging heeft volgens Smits waarschijnlijk een tijdelijk karakter en wordt veroorzaakt door enkele bezoeken van Valemax-schepen die China niet in mogen. ‘Blijkbaar is het dan aantrekkelijker de Rotterdamse haven als ertshub te gebruiken. Vanaf Rotterdam gaan de ertsen bijvoorbeeld naar Gent en Duinkerken.’ Hoe lang deze aanvoer van Valemax-schepen aanhoudt is onbekend.

De kolenoverslag is de afgelopen zes maanden het sterkst gegroeid. Met 13% steeg het tot bijna 15 miljoen ton. Deze groei is structureel van aard. ‘Oorzaak hiervan zijn mijnsluitingen, nieuwe kolencentrales in Duitsland en nieuwe kolencentrales op de Maasvlaktes die nu in de testfase zitten’, zegt Smits. ‘Een andere reden is dat het in Duisburg gevestigde Thyssen Krupp heeft besloten zijn aanvoer van cokeskolen te concentreren in Rotterdam en niet langer via verschillende havens te laten lopen.’

Ook is de productiecapaciteit van cokes in Duitsland uitgebreid. ‘Bij de kolen zien we een structurele groei die naar verwachting aanhoudt. Dat komt overeen met de Havenvisie 2030, waarin de kolenoverslag als groeisector is bestempeld.’

De overslag van agribulk steeg met 2,3% en het overig droog massagoed met 1,1%.

Containers (-2%)

De containeroverslag  is in gewicht met 2% gedaald, maar in aantallen containers is een een kleine stijging van 0,8% te zien. In gewicht daalde de aanvoer van containers met 3,5% en de afvoer met 7%. ‘Dit heeft grotendeels te maken met de economisch situatie in Europa’, zegt Smits. ‘Opvallend is het algemene feedervolume in alle Europese havens is afgenomen. Daarnaast is er volume verloren aan Hamburg.’ Het feedervolume is gedaald met 6%.

Het shortsea laat een stijging van 9% zien. Die trafieken gingen vooral richting Baltische zee. ‘Wij hopen dat die tendens zich voortzet. In de Eemhaven willen we een echt shortsea center ontwikkelen voor Noordwest-Europa.’

Antwerpen geeft eenzelfde beeld als Rotterdam, Ook daar daalde het containergewicht (-4%) en namen de aantallen toe (+1,7%). Smits: ‘Ik verwacht zo’n zelfde beeld voor alle havens in Europa.’ (TP)

Minder olie en meer kolen in Rotterdam | Schuttevaer.nl

Minder olie en meer kolen in Rotterdam

De totale overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste half jaar van 2013 met 0,9% gedaald. De grote minnen bevinden zich in het natte bulk en de containeroverslag. Het droge massagoed laat over de gehele linie groei zien.

Minder olie en meer kolen in Rotterdam

De totale overslag daalde van 221,8 miljoen ton in de eerste helft van 2012 naar 219,7 miljoen ton in dezelfde periode dit jaar. Het natte massagoed daalde met 3% tot 104 miljoen ton. Boosdoener is de ruwe olie, de overslag daarvan daalde met 8,7%. Volgens topman Hans Smits van Havenbedrijf spelen daarbij drie factoren een rol: lagere vraag als gevolg van de economische situatie in Europa, minder handel en onderhoudsstops bij raffinaderijen. De overslag van ruwe olie daalde met 4 miljoen ton tot 46 miljoen ton.
De overslag van LNG daalde met maar liefst 70%. Maar de invoer van LNG was al gering. Reden dat, ondanks investeringen in de Gate-terminal, de LNG-groei uitblijft is de grote vraag van Japan naar gas vanwege de sluiting van kerncentrales. Omdat Japan een hogere prijs voor het gas betaalt, gaat vooral daarheen, zegt Smits. Omdat LNG ten opzichte van de andere natte bulkgoederen maar een heel klein aandeel heeft, blijft het effect van deze enorme daling op het totale overslagcijfer beperkt. De LNG-overslag zakte van 205.000 ton naar 62.000 ton.
De minerale olieproducten laten een stijging van 3,5% zien. ‘De overslag van minerale producten is de afgelopen 10 jaar alleen maar gestegen’, zegt Smits. ‘Eén van de verklaringen daarvoor is, naast de uitbreiding van terminals en blendingcapaciteit, dat de hubfunctie van Rotterdam zich nog steeds doorzet.’ De groei is het gevolg van doorvoer.  Volgens Smits is Rotterdam momenteel de op twee na grootste hub ter wereld.

Droge bulk (+7,2%)

Het droge massagoed laat flinke plussen zien. Erts en schroot stegen 6%. Maar die stijging heeft volgens Smits waarschijnlijk een tijdelijk karakter en wordt veroorzaakt door enkele bezoeken van Valemax-schepen die China niet in mogen. ‘Blijkbaar is het dan aantrekkelijker de Rotterdamse haven als ertshub te gebruiken. Vanaf Rotterdam gaan de ertsen bijvoorbeeld naar Gent en Duinkerken.’ Hoe lang deze aanvoer van Valemax-schepen aanhoudt is onbekend.

De kolenoverslag is de afgelopen zes maanden het sterkst gegroeid. Met 13% steeg het tot bijna 15 miljoen ton. Deze groei is structureel van aard. ‘Oorzaak hiervan zijn mijnsluitingen, nieuwe kolencentrales in Duitsland en nieuwe kolencentrales op de Maasvlaktes die nu in de testfase zitten’, zegt Smits. ‘Een andere reden is dat het in Duisburg gevestigde Thyssen Krupp heeft besloten zijn aanvoer van cokeskolen te concentreren in Rotterdam en niet langer via verschillende havens te laten lopen.’

Ook is de productiecapaciteit van cokes in Duitsland uitgebreid. ‘Bij de kolen zien we een structurele groei die naar verwachting aanhoudt. Dat komt overeen met de Havenvisie 2030, waarin de kolenoverslag als groeisector is bestempeld.’

De overslag van agribulk steeg met 2,3% en het overig droog massagoed met 1,1%.

Containers (-2%)

De containeroverslag  is in gewicht met 2% gedaald, maar in aantallen containers is een een kleine stijging van 0,8% te zien. In gewicht daalde de aanvoer van containers met 3,5% en de afvoer met 7%. ‘Dit heeft grotendeels te maken met de economisch situatie in Europa’, zegt Smits. ‘Opvallend is het algemene feedervolume in alle Europese havens is afgenomen. Daarnaast is er volume verloren aan Hamburg.’ Het feedervolume is gedaald met 6%.

Het shortsea laat een stijging van 9% zien. Die trafieken gingen vooral richting Baltische zee. ‘Wij hopen dat die tendens zich voortzet. In de Eemhaven willen we een echt shortsea center ontwikkelen voor Noordwest-Europa.’

Antwerpen geeft eenzelfde beeld als Rotterdam, Ook daar daalde het containergewicht (-4%) en namen de aantallen toe (+1,7%). Smits: ‘Ik verwacht zo’n zelfde beeld voor alle havens in Europa.’ (TP)