Aanvoer via zeeschepen

Nog geen akkoord voor bouw nieuwe ammoniakterminal Vlissingen

Bij de voorbereidingen op de bouw van een terminal voor de opslag- en overslag van onder meer ammoniak bij Vlissingen zijn de veiligheidsrisico’s en de gevolgen voor de natuur onvoldoende in kaart gebracht. De commissie voor milieueffectrapportage (mer) adviseert onder meer een beter beeld te geven van de risico’s van ammoniaktransport via het spoor en per schip.

De Vlissingse haven.
De Vlissingse haven. Foto Shutterstock

Het bedrijf Evolution Terminals wil in het industrie- en zeehavengebied Sloe een bulkterminal bouwen voor de op- en overslag van vloeibaar ammoniak, methanol en biobrandstoffen. Het is de bedoeling de stoffen via zeeschepen aan te voeren en ze vooral met binnenvaartschepen, maar ook over het spoor en de weg, weer naar elders te transporteren.

Voordat de provincie Zeeland besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning voor de terminal, zijn de milieugevolgen onderzocht. Op verzoek van de provincie heeft de commissie mer bekeken of het rapport correct en volledig is.

Stikstofdepositie

De commissie wijst erop dat de terminal risico’s met zich meebrengt voor omwonenden en andere bedrijven. ‘Geef duidelijk aan of het project voldoet aan de meest recente veiligheidseisen’, zegt de commissie. Ook beveelt de commissie aan om de risico’s bij het transport te verduidelijken. ‘Verder is er nog onvoldoende zekerheid over de effecten op de natuur als het gaat over de stikstofdepositie en beschermde vogelsoorten’, staat in het advies. De commissie raadt de provincie aan het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over de vergunningen voor Evolution Terminals.

Eerder had de gemeente Borsele al laten weten zich zorgen te maken over de plannen voor de opslag en overslag van ammoniak in het Sloegebied. Ook de gemeente vindt dat de risico’s van ammoniaktransporten niet goed in beeld zijn gebracht.

Nog geen akkoord voor bouw nieuwe ammoniakterminal Vlissingen | Schuttevaer.nl
Aanvoer via zeeschepen

Nog geen akkoord voor bouw nieuwe ammoniakterminal Vlissingen

Bij de voorbereidingen op de bouw van een terminal voor de opslag- en overslag van onder meer ammoniak bij Vlissingen zijn de veiligheidsrisico’s en de gevolgen voor de natuur onvoldoende in kaart gebracht. De commissie voor milieueffectrapportage (mer) adviseert onder meer een beter beeld te geven van de risico’s van ammoniaktransport via het spoor en per schip.

De Vlissingse haven.
De Vlissingse haven. Foto Shutterstock

Het bedrijf Evolution Terminals wil in het industrie- en zeehavengebied Sloe een bulkterminal bouwen voor de op- en overslag van vloeibaar ammoniak, methanol en biobrandstoffen. Het is de bedoeling de stoffen via zeeschepen aan te voeren en ze vooral met binnenvaartschepen, maar ook over het spoor en de weg, weer naar elders te transporteren.

Voordat de provincie Zeeland besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning voor de terminal, zijn de milieugevolgen onderzocht. Op verzoek van de provincie heeft de commissie mer bekeken of het rapport correct en volledig is.

Stikstofdepositie

De commissie wijst erop dat de terminal risico’s met zich meebrengt voor omwonenden en andere bedrijven. ‘Geef duidelijk aan of het project voldoet aan de meest recente veiligheidseisen’, zegt de commissie. Ook beveelt de commissie aan om de risico’s bij het transport te verduidelijken. ‘Verder is er nog onvoldoende zekerheid over de effecten op de natuur als het gaat over de stikstofdepositie en beschermde vogelsoorten’, staat in het advies. De commissie raadt de provincie aan het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over de vergunningen voor Evolution Terminals.

Eerder had de gemeente Borsele al laten weten zich zorgen te maken over de plannen voor de opslag en overslag van ammoniak in het Sloegebied. Ook de gemeente vindt dat de risico’s van ammoniaktransporten niet goed in beeld zijn gebracht.