Cursus duurzaam werken op zee

Het ROC Kop van Noord-Holland ontvangt 24 september de eerste cursisten voor de cursus Duurzaam werken op zee. De opleiding is bedoeld voor bedrijven, organisaties en overheden die kennis willen opdoen over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken die spelen bij het werken op zee.

De cursus wordt gegeven bij het ROC in Den Helder en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituut Imares Wageningen UR. Volgens Bert Leijnse, directeur Bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland, is de lesstof met name interessant voor werknemers van oliemaatschappijen, offshore-aannemers, baggermaatschappijen, boorcontractors, kabellegfirma’s en duik- en bergingsbedrijven. Maar ook voor overheden, provincies, kustgemeentes, havenbedrijven en belangenorganisaties uit bijvoorbeeld de visserijsector. ‘Wij merken dat er steeds meer behoefte bestaat aan een goede analyse van de effecten op het milieu van het werken op zee en aan een goede uitvoering van het milieuzorgsysteem.’

De opleiding draagt volgens Leijnse in hoge mate bij tot de bewustwording van werknemers dat de uitvoering van projecten op zee integraal moet worden benaderd vanwege de effecten op het milieu en de wisselwerking met andere gebruiksfuncties. Met deze kennis kunnen relevante beslissingen over de uit te voeren werkzaamheden weloverwogen worden genomen.

De MBO+ opleiding begint 24 september en duurt 38 weken, één dag in de week op dinsdag bij het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder. Cursus-onderdelen zijn onder meer oceanologie, ecologie, wet- en regelgeving, gebruiksfuncties als scheepvaart, windmolens, olie- en gaswinning en visserij, logistiek, management en communicatie. Deelname kost 2850 euro per persoon.

Cursus duurzaam werken op zee | Schuttevaer.nl

Cursus duurzaam werken op zee

Het ROC Kop van Noord-Holland ontvangt 24 september de eerste cursisten voor de cursus Duurzaam werken op zee. De opleiding is bedoeld voor bedrijven, organisaties en overheden die kennis willen opdoen over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken die spelen bij het werken op zee.

De cursus wordt gegeven bij het ROC in Den Helder en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituut Imares Wageningen UR. Volgens Bert Leijnse, directeur Bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland, is de lesstof met name interessant voor werknemers van oliemaatschappijen, offshore-aannemers, baggermaatschappijen, boorcontractors, kabellegfirma’s en duik- en bergingsbedrijven. Maar ook voor overheden, provincies, kustgemeentes, havenbedrijven en belangenorganisaties uit bijvoorbeeld de visserijsector. ‘Wij merken dat er steeds meer behoefte bestaat aan een goede analyse van de effecten op het milieu van het werken op zee en aan een goede uitvoering van het milieuzorgsysteem.’

De opleiding draagt volgens Leijnse in hoge mate bij tot de bewustwording van werknemers dat de uitvoering van projecten op zee integraal moet worden benaderd vanwege de effecten op het milieu en de wisselwerking met andere gebruiksfuncties. Met deze kennis kunnen relevante beslissingen over de uit te voeren werkzaamheden weloverwogen worden genomen.

De MBO+ opleiding begint 24 september en duurt 38 weken, één dag in de week op dinsdag bij het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder. Cursus-onderdelen zijn onder meer oceanologie, ecologie, wet- en regelgeving, gebruiksfuncties als scheepvaart, windmolens, olie- en gaswinning en visserij, logistiek, management en communicatie. Deelname kost 2850 euro per persoon.