Doorverwezen naar bestuursrechter

Koole niet-ontvankelijk bij kortgedingrechter over Fremantle Highway

De kortgedingrechter bij de rechtbank Den Haag heeft Koole Mammoet Salvage niet-ontvankelijk verklaard in het geding dat Koole had aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport over de autocarrier Fremantle Highway.

De Fremantle Highway op de eerste dag van de brand. Foto Kustwacht

De rechter vindt dat de bestuursrechter de aangewezen rechter is om een oordeel te vellen of het tot Floor omgedoopte schip afvalstof is en daarom niet naar China mag worden vervoerd. Het bovenschip raakte door een brand in juli van dit jaar beschadigd door een dagenlange brand.

In het persbericht van de rechtbank staat onder meer: ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport wil niet zomaar meewerken aan de reis naar China. Zij vindt dat het schip door de brand een afvalstof is. ILT vindt dat dat er eerst een zogenoemde kennisgeving op grond van Europese regels moet worden gedaan. Als die er is, met een dossier met noodzakelijke informatie, kan er snel beslist worden of het schip wel of niet naar China kan worden gebracht. Mocht Koole Mammoet Salvage (KMS) het niet eens zijn met de beslissing die dan genomen wordt, dan kan het bedrijf naar de bestuursrechter om een voorlopige (spoed)voorziening te vragen, vindt de ILT. KMS vindt een kennisgevingprocedure niet nodig omdat het schip in haar visie geen afvalstof is. Het bedrijf wil via dit kort geding bereiken dat het schip alsnog naar China kan worden gevaren.’

Koper in China

Koole wil het schip naar China hebben omdat daar een koper is gevonden. De koper, Qingshan, wil het op een eigen werf weer vaarklaar maken. China is geen lid van de OESO, Japan en Zuid-Korea wel. Daar had het schip naartoe gekund maar het repareren daar zou op grond van hogere lonen en een hogere staalprijs miljoenen meer hebben gekost. Het kost nu 29.000 euro per dag om het schip in Rotterdam te houden.

Koole heeft steeds aangevochten dat het schip afval is, mede gesteund door de klassenbureau’s uit Japan en Panama die het na een inspectie niet uit hun registers hebben geschrapt maar de certificering hebben opgeschort in afwachting van reparatie. Het schip is inmiddels onder hetzelfde IMO nummer als de Fremantle Highway ingeschreven als Floor.

Koole wil pas commentaar geven na bestudering van het vonnis en overleg met hun advocaat.

Koole niet-ontvankelijk bij kortgedingrechter over Fremantle Highway | Schuttevaer.nl
Doorverwezen naar bestuursrechter

Koole niet-ontvankelijk bij kortgedingrechter over Fremantle Highway

De kortgedingrechter bij de rechtbank Den Haag heeft Koole Mammoet Salvage niet-ontvankelijk verklaard in het geding dat Koole had aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport over de autocarrier Fremantle Highway.

De Fremantle Highway op de eerste dag van de brand. Foto Kustwacht

De rechter vindt dat de bestuursrechter de aangewezen rechter is om een oordeel te vellen of het tot Floor omgedoopte schip afvalstof is en daarom niet naar China mag worden vervoerd. Het bovenschip raakte door een brand in juli van dit jaar beschadigd door een dagenlange brand.

In het persbericht van de rechtbank staat onder meer: ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport wil niet zomaar meewerken aan de reis naar China. Zij vindt dat het schip door de brand een afvalstof is. ILT vindt dat dat er eerst een zogenoemde kennisgeving op grond van Europese regels moet worden gedaan. Als die er is, met een dossier met noodzakelijke informatie, kan er snel beslist worden of het schip wel of niet naar China kan worden gebracht. Mocht Koole Mammoet Salvage (KMS) het niet eens zijn met de beslissing die dan genomen wordt, dan kan het bedrijf naar de bestuursrechter om een voorlopige (spoed)voorziening te vragen, vindt de ILT. KMS vindt een kennisgevingprocedure niet nodig omdat het schip in haar visie geen afvalstof is. Het bedrijf wil via dit kort geding bereiken dat het schip alsnog naar China kan worden gevaren.’

Koper in China

Koole wil het schip naar China hebben omdat daar een koper is gevonden. De koper, Qingshan, wil het op een eigen werf weer vaarklaar maken. China is geen lid van de OESO, Japan en Zuid-Korea wel. Daar had het schip naartoe gekund maar het repareren daar zou op grond van hogere lonen en een hogere staalprijs miljoenen meer hebben gekost. Het kost nu 29.000 euro per dag om het schip in Rotterdam te houden.

Koole heeft steeds aangevochten dat het schip afval is, mede gesteund door de klassenbureau’s uit Japan en Panama die het na een inspectie niet uit hun registers hebben geschrapt maar de certificering hebben opgeschort in afwachting van reparatie. Het schip is inmiddels onder hetzelfde IMO nummer als de Fremantle Highway ingeschreven als Floor.

Koole wil pas commentaar geven na bestudering van het vonnis en overleg met hun advocaat.