Smash! voorspelt snelle opkomst autonome schepen

De binnenvaart bereikt in 2030 het derde automatiseringsniveau: dat betekent dat het schip autonoom vaart met menselijke assistentie. Dat voorspelt Smash!, het Nederlandse forum voor Smart Shipping, dat 3 november op de vakbeurs Europort in Rotterdam een zogenoemde roadmap heeft gepubliceerd voor autonoom varen tot 2030.

Tessa Luijben van Smash! presenteert de nieuwe roadmap op de Innovation Stage van Europort. (Foto Jelmer Bastiaans)
Tessa Luijben van Smash! presenteert de nieuwe roadmap op de Innovation Stage van Europort. (Foto Jelmer Bastiaans)

Verwachting is dat ferry’s als eerste in staat zijn om compleet autonoom te varen varen, maar ook de binnenvaart heeft dan dus al grote stappen in die richting gezet. Tessa Luijben van Smash! presenteerde de nieuwe roadmap. ‘We willen alles op een rijtje hebben, elkaar vinden en steunen in deze ontwikkeling. Maar het is een richtlijn, geen doel.’

De webtool, gemaakt met behulp van partners en experts, moet dan ook constant worden aangepast aan de actuele situatie. Het moet bewerkstelligen dat elke partij die betrokken is bij het proces, precies weet welke kansen en obstakels er zijn.

Binnenvaart

Voor de binnenvaart ziet Smash! dat er in 2030 verregaand autonoom wordt gevaren. Op binnenwateren in Nederland en over onze grenzen. ‘Dat lijkt een noodzaak. Want de huidige pool van schippers en personeel gaat in 2030 grotendeels met pensioen.’

De instroom van nieuw personeel is te gering om het gat dat dan ontstaat op te vullen. De Nederlandse arbeidsmarkt voor schippers, matrozen en overig personeel zal in 2030 25% kleiner zijn, verwacht het forum. ‘Maar de automatisering in de binnenvaart zorgt er tegen die tijd voor dat toch meer lading kan worden vervoerd, ook al zijn er minder mensen werkzaam in de binnenvaartsector. Investeringen in nieuwe software en sensoren voor binnenvaartschepen zijn economisch rendabel, omdat de operationele personeelskosten dalen.’

In 2030 maken geautomatiseerde binnenvaartschepen voor een groot deel gebruik van AI (artificial intelligence) en diverse sensoren, maar ook van gegevens van vaarwegbeheerders en andere schepen. Software moet de mens ondersteunen, de vaarweg lezen, de operator waarschuwen en anticiperen op allerlei factoren.

Regelgeving

Smash! verwacht dat het vaststellen van functionele eisen voor schepen, walbediening en de interactie met havens en infrastructuur, en de benodigde aanpassing van de wet- en regelgeving nog minimaal vijf jaar in beslag zullen nemen.

Dat betekent wel dat er obstakels zijn voor ‘early adopters’, zoals werven en exploitanten. Zij moeten nu al beginnen met de ontwikkeling van autonoom varen, terwijl de wettelijke mogelijkheid om op deze manier lading te vervoeren nog achterblijft. ‘Er zal uitgebreid moeten worden geëxperimenteerd om dergelijke regelgeving, die vanuit Nederland kunnen worden voorgesteld, te valideren. Er zal internationale samenwerking en dialoog nodig zijn voordat de nieuwe techniek wordt aanvaard op internationale wateren.’

Shortsea

Ook shortsea-schepen moeten over minder dan 10 jaar in toenemende mate zijn uitgerust zijn met gedeeltelijke autonome functionaliteit, zoals autonome navigatie tijdens delen van de reis, autonome platform-monitoring en -controle en automatische communicatie met de buitenwereld. Hierdoor kan veilig worden gereisd met minder bemanning aan boord.

Smash! stelt dat de komst van robotschepen op zee nodig is omdat de sector de komende jaren met circa 30% zal groeien. ‘Meer schepen concurreren om minder ruimte, waarbij een toenemend aantal offshore windparken de ruimte voor de scheepvaart op de toch al drukke Noordzee nog verder beperkt.’

En ook hier is sprake van een chronisch personeelstekort. Bimco verwacht zelfs een tekort van 20% in 2025. Ook voor de implementatie van de nieuwe techniek in de zeevaart is internationale samenwerking nodig. ‘Het tijdschema voor de uitvoering van de nieuwe IMO-regelgeving maakt het nodig dat snel wordt begonnen met de ontwikkeling en het testen van functionele eisen.’ Smash! roept reders en werven dan ook op om met meer urgentie met deze ontwikkeling aan de slag te gaan.

Lees ook:

Minister lanceert Nederlands Smart Shipping-forum ‘SMASH!’

Shipping Technology testschip Factofour vaart nu 90% autonoom

Smash! voorspelt snelle opkomst autonome schepen | Schuttevaer.nl

Smash! voorspelt snelle opkomst autonome schepen

De binnenvaart bereikt in 2030 het derde automatiseringsniveau: dat betekent dat het schip autonoom vaart met menselijke assistentie. Dat voorspelt Smash!, het Nederlandse forum voor Smart Shipping, dat 3 november op de vakbeurs Europort in Rotterdam een zogenoemde roadmap heeft gepubliceerd voor autonoom varen tot 2030.

Tessa Luijben van Smash! presenteert de nieuwe roadmap op de Innovation Stage van Europort. (Foto Jelmer Bastiaans)
Tessa Luijben van Smash! presenteert de nieuwe roadmap op de Innovation Stage van Europort. (Foto Jelmer Bastiaans)

Verwachting is dat ferry’s als eerste in staat zijn om compleet autonoom te varen varen, maar ook de binnenvaart heeft dan dus al grote stappen in die richting gezet. Tessa Luijben van Smash! presenteerde de nieuwe roadmap. ‘We willen alles op een rijtje hebben, elkaar vinden en steunen in deze ontwikkeling. Maar het is een richtlijn, geen doel.’

De webtool, gemaakt met behulp van partners en experts, moet dan ook constant worden aangepast aan de actuele situatie. Het moet bewerkstelligen dat elke partij die betrokken is bij het proces, precies weet welke kansen en obstakels er zijn.

Binnenvaart

Voor de binnenvaart ziet Smash! dat er in 2030 verregaand autonoom wordt gevaren. Op binnenwateren in Nederland en over onze grenzen. ‘Dat lijkt een noodzaak. Want de huidige pool van schippers en personeel gaat in 2030 grotendeels met pensioen.’

De instroom van nieuw personeel is te gering om het gat dat dan ontstaat op te vullen. De Nederlandse arbeidsmarkt voor schippers, matrozen en overig personeel zal in 2030 25% kleiner zijn, verwacht het forum. ‘Maar de automatisering in de binnenvaart zorgt er tegen die tijd voor dat toch meer lading kan worden vervoerd, ook al zijn er minder mensen werkzaam in de binnenvaartsector. Investeringen in nieuwe software en sensoren voor binnenvaartschepen zijn economisch rendabel, omdat de operationele personeelskosten dalen.’

In 2030 maken geautomatiseerde binnenvaartschepen voor een groot deel gebruik van AI (artificial intelligence) en diverse sensoren, maar ook van gegevens van vaarwegbeheerders en andere schepen. Software moet de mens ondersteunen, de vaarweg lezen, de operator waarschuwen en anticiperen op allerlei factoren.

Regelgeving

Smash! verwacht dat het vaststellen van functionele eisen voor schepen, walbediening en de interactie met havens en infrastructuur, en de benodigde aanpassing van de wet- en regelgeving nog minimaal vijf jaar in beslag zullen nemen.

Dat betekent wel dat er obstakels zijn voor ‘early adopters’, zoals werven en exploitanten. Zij moeten nu al beginnen met de ontwikkeling van autonoom varen, terwijl de wettelijke mogelijkheid om op deze manier lading te vervoeren nog achterblijft. ‘Er zal uitgebreid moeten worden geëxperimenteerd om dergelijke regelgeving, die vanuit Nederland kunnen worden voorgesteld, te valideren. Er zal internationale samenwerking en dialoog nodig zijn voordat de nieuwe techniek wordt aanvaard op internationale wateren.’

Shortsea

Ook shortsea-schepen moeten over minder dan 10 jaar in toenemende mate zijn uitgerust zijn met gedeeltelijke autonome functionaliteit, zoals autonome navigatie tijdens delen van de reis, autonome platform-monitoring en -controle en automatische communicatie met de buitenwereld. Hierdoor kan veilig worden gereisd met minder bemanning aan boord.

Smash! stelt dat de komst van robotschepen op zee nodig is omdat de sector de komende jaren met circa 30% zal groeien. ‘Meer schepen concurreren om minder ruimte, waarbij een toenemend aantal offshore windparken de ruimte voor de scheepvaart op de toch al drukke Noordzee nog verder beperkt.’

En ook hier is sprake van een chronisch personeelstekort. Bimco verwacht zelfs een tekort van 20% in 2025. Ook voor de implementatie van de nieuwe techniek in de zeevaart is internationale samenwerking nodig. ‘Het tijdschema voor de uitvoering van de nieuwe IMO-regelgeving maakt het nodig dat snel wordt begonnen met de ontwikkeling en het testen van functionele eisen.’ Smash! roept reders en werven dan ook op om met meer urgentie met deze ontwikkeling aan de slag te gaan.

Lees ook:

Minister lanceert Nederlands Smart Shipping-forum ‘SMASH!’

Shipping Technology testschip Factofour vaart nu 90% autonoom