Onderloopsheid

Bouwkuip Julianakanaal liep binnen zeven minuten vol

Zeven minuten en toen was de bouwkuip van het Julianakanaal helemaal volgelopen met water. Waterkundig bureau Deltares onderzocht de oorzaak van de overstroming en concludeert dat water onder de damwand door kon stromen, in vaktermen is dan sprake van onderloopsheid.

Zeven minuten en toen zat de bouwkuip van het Julianakanaal helemaal vol met water. Foto Rijkswaterstaat

Op 23 februari 2023 zagen medewerkers van Van den Herik Sliedrecht water onder de damwand doorstromen. Ze moesten maken dat ze wegkwamen. Het binnenstromende water zorgde ervoor dat de damwand over een lengte van 10 meter verzakte. De damwand was in totaal 750 meter lang. De bouwkuip is aangelegd voor de verruimingswerkzaamheden in het Julianakanaal, die ook dit deel van  de Maasroute geschikt moeten maken voor tweebaksduwvaart. De bouwkuip was in november 2022 aangelegd.

Samenloop

Deltares kreeg opdracht van Rijkswaterstaat de toedracht te onderzoeken. De conclusie is, dat sprake is van een samenloop van omstandigheden, die uiteindelijk heeft geleid tot onderloopsheid van de damwand. ‘Tijdens de werkzaamheden is een wel ontstaan. De oorzaak ligt in lekkage van water uit het kanaal naar de ondergrond onder bouwputbodem. Er is zeker lekkage ontstaan bij het inbrengen van de damwanden en die is later verergerd bij het droogpompen van de bouwkuip en het ontgraven van de bouwkuip. Dit blijkt uit de peilbuismetingen’, schrijft Deltares. Aanbevolen wordt onderzoek te doen naar de schade aan de damwandplanken. Deze schade kan ontstaan zijn bij het inbrengen of bij het bezwijken van de damwanden.

Camerabeelden van het moment van falen zijn beschikbaar van een bewakingscamera op de damwand. Tegen 8.00 uur is op de video vrij duidelijk te zien dat er een ‘wel’ aanwezig is in de bouwkuip welke veel water geeft. In de minuten daarna begint de damwand te vervormen en stroomt op 1,5 tot 2 m boven de bouwputbodem aan weerszijden van de ‘wel’ openingen in de damwand waaruit (veel) water stroomt. De damwand is dan al naar voren richting de bouwput verplaatst en dit neemt verder toe totdat de ‘ketting’ van damwanden breekt en de damwand in het geheel ‘openklapt’ als een deur. Uit het Deltares-rapport Onderzoek naar falen bouwkuip Julianakanaal

Na het ontstaan van de wel is de wand door de waterdruk bezweken, concludeert Deltares. Wat er nu precies fout is gegaan, kunnen de onderzoekers echter niet zeggen, het uitgebreide onderzoek ten spijt. Er is onder meer gekeken naar metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen.

De bouwkuip ligt nog steeds in het kanaal. Die moet nog worden verwijderd en het verruimingswerk moet daarna nog worden afgerond. Foto RWS

Levensader

Het Julianakanaal is een belangrijke levensader voor veel grote en kleine bedrijven en de scheepvaart. Rijkswaterstaat wil echter niet meer werken met bouwkuipen en het kanaal nu enkele maanden stremmen en droogleggen. Daarom wordt samen met belanghebbenden gewerkt aan een impact-analyse, waarin onder meer wordt gekeken naar de economische impact van zo’n stremming.

Over een lengte van 26 kilometer is het Julianakanaal op verschillende plekken vanaf 2012 al verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart (klasse Vb). Het laatste overgebleven stukje  is het traject van drie kilometer tussen Berg en Obbicht.

De laatste stand van zaken rond het project is te vinden op de projectpagina: Verruiming Julianakanaal op de Maasroute | Rijkswaterstaat

Bouwkuip Julianakanaal liep binnen zeven minuten vol | Schuttevaer.nl
Onderloopsheid

Bouwkuip Julianakanaal liep binnen zeven minuten vol

Zeven minuten en toen was de bouwkuip van het Julianakanaal helemaal volgelopen met water. Waterkundig bureau Deltares onderzocht de oorzaak van de overstroming en concludeert dat water onder de damwand door kon stromen, in vaktermen is dan sprake van onderloopsheid.

Zeven minuten en toen zat de bouwkuip van het Julianakanaal helemaal vol met water. Foto Rijkswaterstaat

Op 23 februari 2023 zagen medewerkers van Van den Herik Sliedrecht water onder de damwand doorstromen. Ze moesten maken dat ze wegkwamen. Het binnenstromende water zorgde ervoor dat de damwand over een lengte van 10 meter verzakte. De damwand was in totaal 750 meter lang. De bouwkuip is aangelegd voor de verruimingswerkzaamheden in het Julianakanaal, die ook dit deel van  de Maasroute geschikt moeten maken voor tweebaksduwvaart. De bouwkuip was in november 2022 aangelegd.

Samenloop

Deltares kreeg opdracht van Rijkswaterstaat de toedracht te onderzoeken. De conclusie is, dat sprake is van een samenloop van omstandigheden, die uiteindelijk heeft geleid tot onderloopsheid van de damwand. ‘Tijdens de werkzaamheden is een wel ontstaan. De oorzaak ligt in lekkage van water uit het kanaal naar de ondergrond onder bouwputbodem. Er is zeker lekkage ontstaan bij het inbrengen van de damwanden en die is later verergerd bij het droogpompen van de bouwkuip en het ontgraven van de bouwkuip. Dit blijkt uit de peilbuismetingen’, schrijft Deltares. Aanbevolen wordt onderzoek te doen naar de schade aan de damwandplanken. Deze schade kan ontstaan zijn bij het inbrengen of bij het bezwijken van de damwanden.

Camerabeelden van het moment van falen zijn beschikbaar van een bewakingscamera op de damwand. Tegen 8.00 uur is op de video vrij duidelijk te zien dat er een ‘wel’ aanwezig is in de bouwkuip welke veel water geeft. In de minuten daarna begint de damwand te vervormen en stroomt op 1,5 tot 2 m boven de bouwputbodem aan weerszijden van de ‘wel’ openingen in de damwand waaruit (veel) water stroomt. De damwand is dan al naar voren richting de bouwput verplaatst en dit neemt verder toe totdat de ‘ketting’ van damwanden breekt en de damwand in het geheel ‘openklapt’ als een deur. Uit het Deltares-rapport Onderzoek naar falen bouwkuip Julianakanaal

Na het ontstaan van de wel is de wand door de waterdruk bezweken, concludeert Deltares. Wat er nu precies fout is gegaan, kunnen de onderzoekers echter niet zeggen, het uitgebreide onderzoek ten spijt. Er is onder meer gekeken naar metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen.

De bouwkuip ligt nog steeds in het kanaal. Die moet nog worden verwijderd en het verruimingswerk moet daarna nog worden afgerond. Foto RWS

Levensader

Het Julianakanaal is een belangrijke levensader voor veel grote en kleine bedrijven en de scheepvaart. Rijkswaterstaat wil echter niet meer werken met bouwkuipen en het kanaal nu enkele maanden stremmen en droogleggen. Daarom wordt samen met belanghebbenden gewerkt aan een impact-analyse, waarin onder meer wordt gekeken naar de economische impact van zo’n stremming.

Over een lengte van 26 kilometer is het Julianakanaal op verschillende plekken vanaf 2012 al verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart (klasse Vb). Het laatste overgebleven stukje  is het traject van drie kilometer tussen Berg en Obbicht.

De laatste stand van zaken rond het project is te vinden op de projectpagina: Verruiming Julianakanaal op de Maasroute | Rijkswaterstaat