Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Zeevaart kan in 2035 nagenoeg CO2-vrij zijn

PARIJS

Met voldoende ambitie en een combinatie van maatregelen hoeft de zeevaart in 2035 vrijwel geen CO2 meer uit te stoten. Dat blijkt uit onderzoek van het International Transport Forum (ITF), onderdeel van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  • ITF ziet alternatieve brandstoffen als beste optie

Door Erik van Huizen
Als niets wordt gedaan, stijgt de CO2-uitstoot van de zeevaart in 2035 tot 1090 miljoen ton, ongeveer 23% meer dan 2015. De belangrijkste reden hiervoor is de verwachte verdubbeling van de internationale handel. Maar als op tijd duidelijke doelen worden gesteld en technische maatregelen worden genomen, dan kan de uitstoot volgens het ITF met 82% en 95% omlaag. Die reductie is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 185 kolencentrales. De resterende CO2-uitstoot zou in 2035 dan nog ongeveer tussen de 44 en 156 miljoen ton liggen.

Brandstoffen
Alternatieve brandstoffen zijn volgens ITF de beste optie om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar nog niet alle alternatieven zijn voldoende onderzocht of mogelijk, zoals elektrisch varen of varen op wind en zon. Ook het gebruik van waterstof als vervanger van stookolie vergt nog nader onderzoek. Waterstof veroorzaakt geen CO2- en zwaveluitstoot en de uitstoot van NOx is te verwaarlozen.

Het inmiddels steeds populairder wordende LNG kan de CO2-uitstoot met 5% tot 30% verminderen, maar dan moet wel het probleem van methaanslip worden opgelost. Methaan is namelijk een veel schadelijker broeikasgas dan CO2.

Biodiesel en bio-ethanol kunnen de CO2-uitstoot ook flink verminderen, maar zijn nog onvoldoende beschikbaar. De huidige productie van biobrandstoffen kan slechts in 15% van de totale vraag voorzien.

Ammoniak en methanol
Een goede toekomst ziet ITF in het gebruik van ammoniak en methanol. Voordeel van methanol is dat het in grote hoeveelheden verkrijgbaar is en uit een groot aantal bronnen kan worden gemaakt. Nu wordt het vooral nog geproduceerd uit fossiel aardgas. Maar methanol kan ook worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, zoals afval. Methanol is ook handig omdat het vergelijkbaar is met de huidige brandstoffen.

Ammoniak is een waterstofdrager die onder meer kan worden gebruikt in brandstofcellen. Het heeft het voordeel dat het een hoog waterstofgehalte heeft en geen koolstofatoom bevat. Ammoniak geeft daarom nul uitstoot van CO2, SOx en bijna nul NOx. Het voordeel van ammoniak ten opzichte van waterstof is dat de vloeibare vorm meer opslag van waterstof per kubieke meter mogelijk maakt. Ook is geen hoge druk en extreem lage temperatuur nodig voor de opslag.

Hoewel op land al bussen rijden op ammoniak, bevindt de inzet van ammoniak als brandstof voor de scheepvaart zich nog in een onderzoeksfase.

Technisch
Vermindering van de CO2-uitstoot kan ook worden bereikt met technische maatregelen, zoals een slanker scheepsontwerp en gebruik van lichtere materialen. Zo zou een deel van het staal in de scheepsconstructie eenvoudig kunnen worden vervangen door aluminium. Ook varen op een tapijt van lucht, het zogenoemde air lubrication, vermindert de weerstand van het schip  en levert brandstofbesparing op.

Operationeel
Andere bekende manieren om de uitstoot te verminderen zijn langzamer varen en walstroomgebruik. Een vuistregel is dat een snelheidsvermindering van 10% zich vertaalt in een vermindering van het motorvermogen met 27%. Ook stoten grote schepen per tonkilometer minder CO2 uit dan kleine schepen. Omdat 5% van de uitstoot van zeeschepen in de havens gebeurt, zou walstroom eveneens een oplossing kunnen zijn. Vanwege de hoge kosten, 5 tot 10 miljoen euro per installatie, is walstroom voor de zeevaart wereldwijd nog maar in een handvol havens beschikbaar.

Het International Transport Forum

PARIJS Het International Transport Forum is een intergouvernementele organisatie met 59 lidstaten. Het fungeert als een denktank voor het vervoersbeleid en organiseert de jaarlijkse top van ministers van vervoer. ITF is het enige wereldwijde orgaan dat alle vervoerswijzen bestrijkt. De ITF is politiek autonoom en administratief geïntegreerd met de OESO.

ITF ziet als haar missie onder meer het bevorderen van inzicht in de rol van transport in economische groei en de ecologische duurzaamheid van het transport. Het ITF organiseert daarvoor een wereldwijde dialoog en fungeert als een platform voor discussie en pre-onderhandelingen over beleidskwesties. Daarvoor worden trends geanalyseerd, kennis gedeeld en uitwisseling bevorderd. De jaarlijkse top van de ITF is 's werelds grootste bijeenkomst van transportministers en het leidende wereldwijde platform voor dialoog over vervoersbeleid.

De leden van de ITF zijn: Albanië, Armenië, Argentinië, Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Chili, China, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland , Frankrijk, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Republiek Moldavië, Montenegro, Marokko , Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook