Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Alleen forse geldstraffen voor Seatrade na 'beaching'

ROTTERDAM

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag 15 maart zes vennootschappen van het Seatrade-concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van 50.000 tot 750.000 euro voor het illegaal overbrengen van vier koelschepen vanuit de Europese Unie naar India, Bangladesh en Turkije. Ook kregen deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. De rechter sprak een derde bestuurder vrij.

1 / 1
Slopers aan het werk op een strand in Bangladesh. (Archieffoto Schuttevaer)

Slopers aan het werk op een strand in Bangladesh. (Archieffoto Schuttevaer)

  • Beroepsverbod als extra straf voor reders

Door Erik van Huizen
In de hoogte van de boetes volgde de rechtbank het Openbaar Ministerie (OM), maar zag af van gevangenisstraffen. Eerder eiste het OM boetes tot 750.000 euro tegen de zes ondernemingen van Seatrade. De leidinggevenden kregen daarbij een eis te horen voor gevangenisstraffen tot zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het OM verweet de verdachten dat zij in strijd met Europese EVOA-regels (voor het overbrengen van afvalstoffen) de Spring Bear, de Spring Bob, de Spring Panda en de Spring Deli hadden laten slopen op stranden in India, Bangladesh en Turkije.

Het besluit om de schepen te laten ‘beachen’ vond volgens het OM plaats in Groningen. ‘De drie leidinggevenden van de betrokken ondernemingen hebben in onderling overleg bepaald dat de schepen uit de vaart werden genomen en ter sloop verkocht zouden worden. Zij hadden dit kunnen stoppen maar dit hebben zij niet gedaan. Zonder blikken of blozen aanvaardden verdachten de huidige ontmantelingsmethoden die het leven en de gezondheid van de arbeiders in gevaar brengen en het milieu in grote mate verontreinigen. Door hun handelen houden verdachten deze verwerpelijke ontmantelingsmethoden in stand. Daarmee zadelen ze ontwikkelingslanden met grote milieuverontreiniging en gezondheidsrisico’s op.’

Wel afval
Seatrade verdedigde zich door te stellen dat de volledig zeewaardige schepen niet konden worden aangemerkt als afval en benadrukte bovendien dat een uiteindelijke beslissing over het afstoten van de zogenaamde Spring-klasse schepen is genomen toen deze zich buiten de EU bevonden.

De rechtbank vond de schepen echter wel degelijk afval. ‘Toen deze schepen de havens van Rotterdam en Hamburg in 2012 verlieten, bestond binnen het Seatrade-concern al het voornemen om de schepen te laten slopen. Dat maakt de schepen tot een afvalstof, ondanks het feit dat die schepen nog zeewaardig, gecertificeerd, verzekerd en operationeel waren.’
Alhoewel de schadelijke gevolgen van het slopen van schepen op de stranden verstrekkend zijn voor milieu en gezondheid, gelet op onder andere de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vrijkomt bij de sloop en de vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden op de sloopwerven, hield de rechter er bij de strafoplegging rekening mee dat dit de eerste strafrechtelijke vervolging betreft voor een dergelijke overbrenging. Om die reden zag de rechtbank af van een gevangenisstraf voor de bestuurders.

Verbaasd
Seatrade reageert volgens een woordvoerder verbaasd en vooral bijzonder teleurgesteld dat de rechtbank haar standpunt niet heeft gevolgd en tot een andere interpretatie van de complexe wetgeving op het gebied van afvaltransporten is gekomen. Seatrade blijft ernstig van opvatting verschillen met de rechtbank en zal nu eerst het vonnis uitvoerig bestuderen. Zoals de zaken er nu voorstaan is het zeer waarschijnlijk dat het bedrijf zal overwegen in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Den Haag.

‘In meer detail is het vonnis met zeer gemengde gevoelens ontvangen. Er is opluchting dat er geen gevangenisstraffen zijn uitgesproken zodat de integriteit van het bedrijf en de bestuurders niet wordt aangetast. Daarnaast is er wel verbazing en ongeloof over de boetes en met name over het beroepsverbod voor twee van de betrokken directieleden.’

Tenslotte blijft Seatrade van mening dat het toepassen van de Europese afvalwetgeving in het geheel niet het juiste middel is om een complex onderwerp als verantwoord recyclen aan te pakken. Die wetgeving is niet in het leven geroepen om tot een regulering van het recyclen van schepen te komen. In de optiek van Seatrade wordt hier geprobeerd om in een verkeerd kader op micro niveau een mondiale kwestie op te lossen.

Seatrade blijft het belang benadrukken van wereldwijde, internationale regelgeving voor het waarborgen van verantwoord recyclen. Die ligt binnen handbereik in de vorm van de Hong Kong Conventie, maar is door een aantal landen, waaronder Nederland, nog steeds niet geratificeerd.

Toejuichen
Vakbond FNV juicht de veroordeling van de rederij toe. FNV hoopt dat de uitspraak leidt tot meer maatschappelijke discussie en verbetering van de omstandigheden bij de scheepssloop in landen als Bangladesh, Pakistan en India. Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: ‘Duurzame scheepssloop moet een mondiaal streven zijn. Scheepsbouwers, rederijen en slopers moeten zich verantwoordelijk voelen voor duurzame bouw en sloop. Nederland kan daar aan bijdragen door het internationale verdrag daarvoor te tekenen, de zogenoemde Hongkong conventie. Hoe eerder 15 de landen tekenen, hoe eerder de sloop wereldwijd verantwoord wordt.’

Reacties (2)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  • j Teunisse

    Seatrade had de meuk vroegtijdig moeten verkopen naar onderneming buiten EU. Genoeg landen die niet meegaan in beleid van EU.

  • A. v.d. Heuvel

    Laat het FNV maar juichen dat kunnen ze doen met schepen onder Nederlandse vlag.
    Maar het duurdt niet lang meer want dan zijn er geen schepen meer die deze vlag voeren. jullie hebben te vroeg gejuicht.

Lees ook