Handhavingscampagne uitstoot in MoU-staten

De maritieme autoriteiten verenigd in de Paris en Tokyo Memoranda of Understanding (MoU) gaan de zeevaart in de havens de komende maanden streng controleren op schadelijke emissies. Streven is tussen 1 september en 30 november tenminste 10.000 schepen te controleren.

Gekeken wordt of de schepen voldoen aan de eisen die worden gesteld in Marpol Annex VI. Dit verdrag stelt limieten aan de uitstoot van zwavel- en stikstofoxide in de uitlaatgassen van de zeeschepen en verbiedt emissies van ozonafbrekende stoffen en vluchtige organische stoffen.
Behalve handhaving van de regels, gaat het de autoriteiten ook om het bevorderen van het bewustzijn onder de bemanningsleden en reders met betrekking tot het belang van het voorkomen van luchtverontreiniging. Ook wordt een duidelijk signaal afgegeven dat preventie van luchtverontreiniging hoog op de agenda van de MoU-lidstaten staat. Verder wordt het belang van een geharmoniseerde handhaving nogmaals onderstreept, zodat een gelijk speelveld wordt gewaarborgd.
De Port State Control Officers die voor de controles worden ingezet werken aan boord een lijst met 11 vragen af waaruit moet blijken dat de apparatuur aan boord voldoet aan de wettelijke eisen en certificaten, dat de kapitein en officieren gekwalificeerd en vertrouwd zijn met de werkzaamheden hiervoor en dat de apparatuur naar behoren is onderhouden en functioneert. Elk schip wordt met dit doel maximaal één keer bezocht.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer